Naboinformasjon – Byggearbeider i Stålverksveien 1, Prosjekt Ensjøhøyden

Styret har fått informasjon om fremdriften i byggeprosjektet i Stålverksveien 1, og siterer informasjonen her til orientering:

«Siden forrige naboinformasjon i mai har Norsk Sanerings Service gjennomført sanering og rivning av det eksisterende bygget. Neste fase i prosjektet er grunn- og betongarbeider, med oppstart i uke 38.

Igangsettelsestillatelse er gitt av Plan- og bygningsetaten. Dette omhandler etablering av infrastruktur, samt utgraving av løse masser og fjerning av fast fjell, for å tilrettelegge slik at fundamentering av byggene kan påbegynnes. Betongarbeidene vil begynne fortløpende med oppstart i første halvdel av oktober. Vi starter parallelt med Bygg 1 og 3 (fra nord) og fortsetter så på Bygg 2.

Første del av denne fasen vil omfatte grunnarbeider i form av graving av løse masser og fjerning av fast fjell. Vi antar også at det vil kunne bli noe sprengning på enkelte deler av tomten. Overnevnte arbeider vil pågå frem til november. I denne perioden vil det også være en del tyngre anleggstrafikk til og fra byggeplassen.

Det er planlagt aktivitet på byggeplassen fra 07:00 – 19:00 på hverdager, og vi vil forholde oss til de retningslinjene som har blitt gitt av myndighetene hva gjelder støyende arbeider.

Vi minner om at vi vil gjøre vårt for å sikre byggeplassen på best mulig måte, men vi henstiller foreldre med mindreårige barn:

  • Hold barna vekk fra byggeplassen
  • Vær oppmerksom på anleggstrafikk til og fra byggeplassen

Vi vil gjøre vårt beste for at ulempene skal bli minst mulig, men ber om forståelse for at noen ulemper i byggeperioden ikke er til å unngå.

Vi setter pris på interesse for det vi driver med, og tar gjerne imot spørsmål og andre henvendelser.

Kontaktpersoner: Veidekke Entreprenør AS, Anleggsleder Gunhild Hanto Samer gunhild.hanto@veidekke.no

Vi håper på et godt samarbeid med alle naboer ved gjennomføringen av prosjektet.»

 

Riving i Stålverksveien og arbeider på fjernvarmeanlegget

Riving i Stålverksveien

Styret har fått beskjed om at det nå nærmer seg slutten på rivingen i Stålverksveien 1. Det gjenstår å fjerne betong på bakkeplan fra bygget, samt fjerning av massene fra tomten.

Vi har fått varsel om at det kommer til å bli arbeidet på tomten mellom kl. 0700 og 2100 i denne og hele neste uke (unntatt lørdag og søndag).

Vi har protestert på dette, og bedt dem slutte kl. 2000. Dette på grunn av at det er mange leiligheter som vender mot riveplassen, og det bor små barn der som legger seg tidligere enn kl 2100.  Hvorvidt vi blir hørt eller ikke er uvisst, vi får se når kvelden nærmer seg.

Arbeider på fjernvarmeanlegget

Bravida holder fremdeles på med å innregulere fjernvarmeanlegget. Dette medfører til tider litt ustabil varmtvannsleveranse og dårligere trykk.

Styret

HØSTDUGNAD TORSDAG 28.SEPTEMBER KL. 1730-1930

Torsdag 28.september kl. 1730 blir det igjen fellesdugnad for sameiet.

Det blir varierte arbeidsoppgaver, med hovedvekt på rydding og vedlikehold av fellesareal både inne og ute.

Styret bestiller container så vi kan fjerne og kaste eventuelt avfall i
fellesarealene. Dette er også en gyllen mulighet til å rydde i sin egen bod og leilighet, og benytte container til det man ikke vil ha lenger.

Vi vil også merke opp et «gis bort»-område i bakgården der man kan sette fra
seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få gleden av. Det som ikke har fått nye eiere i løpet av dugnaden blir kastet.

Har du mulighet til å lage en kanne med kaffe og ta med på dugnaden? Send en
liten mail til styret@glaenga.no. Det blir bevertning for både store og små.

VI HÅPER MANGE BEBOERE I GLA’ENGA VIL SETTE AV ET PAR TIMER
TIL Å BIDRA TIL FELLESSKAPET OG FÅ EN GOD PRAT MED NABOENE!