Naboinformasjon – Byggearbeider i Stålverksveien 1, Prosjekt Ensjøhøyden

Styret har fått informasjon om fremdriften i byggeprosjektet i Stålverksveien 1, og siterer informasjonen her til orientering:

«Siden forrige naboinformasjon i mai har Norsk Sanerings Service gjennomført sanering og rivning av det eksisterende bygget. Neste fase i prosjektet er grunn- og betongarbeider, med oppstart i uke 38.

Igangsettelsestillatelse er gitt av Plan- og bygningsetaten. Dette omhandler etablering av infrastruktur, samt utgraving av løse masser og fjerning av fast fjell, for å tilrettelegge slik at fundamentering av byggene kan påbegynnes. Betongarbeidene vil begynne fortløpende med oppstart i første halvdel av oktober. Vi starter parallelt med Bygg 1 og 3 (fra nord) og fortsetter så på Bygg 2.

Første del av denne fasen vil omfatte grunnarbeider i form av graving av løse masser og fjerning av fast fjell. Vi antar også at det vil kunne bli noe sprengning på enkelte deler av tomten. Overnevnte arbeider vil pågå frem til november. I denne perioden vil det også være en del tyngre anleggstrafikk til og fra byggeplassen.

Det er planlagt aktivitet på byggeplassen fra 07:00 – 19:00 på hverdager, og vi vil forholde oss til de retningslinjene som har blitt gitt av myndighetene hva gjelder støyende arbeider.

Vi minner om at vi vil gjøre vårt for å sikre byggeplassen på best mulig måte, men vi henstiller foreldre med mindreårige barn:

  • Hold barna vekk fra byggeplassen
  • Vær oppmerksom på anleggstrafikk til og fra byggeplassen

Vi vil gjøre vårt beste for at ulempene skal bli minst mulig, men ber om forståelse for at noen ulemper i byggeperioden ikke er til å unngå.

Vi setter pris på interesse for det vi driver med, og tar gjerne imot spørsmål og andre henvendelser.

Kontaktpersoner: Veidekke Entreprenør AS, Anleggsleder Gunhild Hanto Samer gunhild.hanto@veidekke.no

Vi håper på et godt samarbeid med alle naboer ved gjennomføringen av prosjektet.»