HØSTDUGNAD TORSDAG 28.SEPTEMBER KL. 1730-1930

Torsdag 28.september kl. 1730 blir det igjen fellesdugnad for sameiet.

Det blir varierte arbeidsoppgaver, med hovedvekt på rydding og vedlikehold av fellesareal både inne og ute.

Styret bestiller container så vi kan fjerne og kaste eventuelt avfall i
fellesarealene. Dette er også en gyllen mulighet til å rydde i sin egen bod og leilighet, og benytte container til det man ikke vil ha lenger.

Vi vil også merke opp et «gis bort»-område i bakgården der man kan sette fra
seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få gleden av. Det som ikke har fått nye eiere i løpet av dugnaden blir kastet.

Har du mulighet til å lage en kanne med kaffe og ta med på dugnaden? Send en
liten mail til styret@glaenga.no. Det blir bevertning for både store og små.

VI HÅPER MANGE BEBOERE I GLA’ENGA VIL SETTE AV ET PAR TIMER
TIL Å BIDRA TIL FELLESSKAPET OG FÅ EN GOD PRAT MED NABOENE!