Riving i Stålverksveien og arbeider på fjernvarmeanlegget

Riving i Stålverksveien

Styret har fått beskjed om at det nå nærmer seg slutten på rivingen i Stålverksveien 1. Det gjenstår å fjerne betong på bakkeplan fra bygget, samt fjerning av massene fra tomten.

Vi har fått varsel om at det kommer til å bli arbeidet på tomten mellom kl. 0700 og 2100 i denne og hele neste uke (unntatt lørdag og søndag).

Vi har protestert på dette, og bedt dem slutte kl. 2000. Dette på grunn av at det er mange leiligheter som vender mot riveplassen, og det bor små barn der som legger seg tidligere enn kl 2100.  Hvorvidt vi blir hørt eller ikke er uvisst, vi får se når kvelden nærmer seg.

Arbeider på fjernvarmeanlegget

Bravida holder fremdeles på med å innregulere fjernvarmeanlegget. Dette medfører til tider litt ustabil varmtvannsleveranse og dårligere trykk.

Styret