Informasjon fra styret, april 2016

I dette skrivet finner du informasjon om følgende saker:
• Nettet vil være nede hele eller deler av dagen den 28. april
• Egen pris for døgnparkering gjeninnføres i den ytre garasjen
• Pappdunkene utenfor B-inngangen fjernes 1. juni
• Etterlatte gjenstander i sameiet
• Fjerning av sykler som står ute
• Dugnad 28. april 2016
• Ikke mat fuglene
• Forsikringssaker meldes via styret
• Tiltak for å gjøre takterrassen mer attraktiv
• Vask av garasje
• Vask av svalganger, balkonger og vinduer i fellesarealer
• Reklamasjon varmt tappevann
• Ensjøutbyggingen
• Bomiljøavtalen er til for å brukes

Les videre

Nedetid på Internett

ethernetInformasjon fra HomeNet

Torsdag 28. april blir det nedetid på internettet i forbindelse med planlagt jobb på nettet. Jobb vil pågå fra morgenen og utover kvelden og enkelte beboere kan bli uten nett hele dagen. Beboere som kommer fort på nett igjen, kan oppleve ustabilt nett mens arbeidet pågår.

Du vil se hussentralen din om du har nett eller ikke. På toppen av sentralen er det to lys-dioder. Den ene viser at sentralen er tilkoblet strøm, og den andre viser at sentralen har kontakt med nettet. Dersom begge diodene lyser skal du være på nett.

 

Fjernvarmeavregning 2015

Fjernvarmeregnskapet for 2015 er nå klart, og informasjon om hver enkelts avregning skal være sendt seksjonseierne.

Som nevnt i årsberetningen for 2015 , vil avregningen skje over «husleiegiroen» for juli måned. Det vil si at «husleien» for juli vil bli økt eller redusert avhengig av om man skylder eller har til gode.

Dersom noen har så mye til gode at beløpet er høyere enn det de betaler per måned normalt, vil refusjonen bli splittet over to måneder.

Hvis noen skulle oppleve å få betalingsproblemer ved for stort skyldig beløp; ta kontakt med OBOS for å finne en nedbetalingsløsning som er til å leve med.