Fjernvarmeavregning 2015

Fjernvarmeregnskapet for 2015 er nå klart, og informasjon om hver enkelts avregning skal være sendt seksjonseierne.

Som nevnt i årsberetningen for 2015 , vil avregningen skje over «husleiegiroen» for juli måned. Det vil si at «husleien» for juli vil bli økt eller redusert avhengig av om man skylder eller har til gode.

Dersom noen har så mye til gode at beløpet er høyere enn det de betaler per måned normalt, vil refusjonen bli splittet over to måneder.

Hvis noen skulle oppleve å få betalingsproblemer ved for stort skyldig beløp; ta kontakt med OBOS for å finne en nedbetalingsløsning som er til å leve med.