Nedetid på Internett

ethernetInformasjon fra HomeNet

Torsdag 28. april blir det nedetid på internettet i forbindelse med planlagt jobb på nettet. Jobb vil pågå fra morgenen og utover kvelden og enkelte beboere kan bli uten nett hele dagen. Beboere som kommer fort på nett igjen, kan oppleve ustabilt nett mens arbeidet pågår.

Du vil se hussentralen din om du har nett eller ikke. På toppen av sentralen er det to lys-dioder. Den ene viser at sentralen er tilkoblet strøm, og den andre viser at sentralen har kontakt med nettet. Dersom begge diodene lyser skal du være på nett.