Informasjon om innbrudd i boder

Det har dessverre vært innbrudd i flere boder i sameiet i dag. Det er viktig at vi alle følger med på unormal aktivitet i fellesområder og garasje, at vi passer på å holde dørene låst, og at vi ringer Securitas på telefonnummer 22971070 hvis vi ser noe som bør sjekkes opp. Vi har en beboeravtale med dem som det bare er å bruke!

Styret har avtalt med Securitas at de skal forsterke vaktholdet fremover, og vil også sørge for å iverksette andre sikkerhetstiltak.

Informasjonsskriv: Styret informer – Innbrudd

Forslag til ordinært sameiermøte 2015

Conference

Det vises til eierseksjonslovens § 33: ”Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet”.

Gla’enga Eierseksjonssameie vil avholde ordinært sameiermøte 19. mars 2015 kl. 1830 i Kampen bydelshus

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøtet må være styret i hende senest 28. februar 2015.

Les videre

HomeNet ny internettleverandør

logo-img

Fjorårets ordinære sameiermøte vedtok å skifte internettleverandør fra Canal Digital til HomeNet, og tiden er nå kommet til at nytt internt fiber spredenett skal installeres i hver leilighet.

HomeNet har sendt et informasjonbrev til alle beboerne, og brevet publiseres i tillegg her.

Husk å gi beskjed til styret innen 1. mars 2015 hvis du ønsker kablet datauttak andre steder enn der hussentralen monteres.

Merk at det står feil i brevet når det gjelder hastighet. Den skal være 30/ 30 Mbps, og ikke 5/5 som det står i brevet.