Nabovarsel fra Gladengveien 10

Screen Shot 2015-02-04 at 22.09.49

Fasadeendring:

  • Byggets sokkel har endret farge
  • Mørke vindusbånd mellom vinduer på fasade
  • Balkongene på nordvest fasaden endret til sammenhengende balkonger
  • Mindre justeringer av vindusstørrelse på nordvestfasaden

For mere informasjon se vedlegg: Gladengveien 10