Gulvene i fellesarealene blir bonet

Floormachine

Gulvene i fellesarealene vil bli bonet i tiden 16. – 18. februar (ev. også 19.2 hvis de ikke blir ferdig). Boningen blir gjort på dagtid, og renholdspersonellet kommer til å måtte stenge av mindre områder i inntil tjue minutter om gangen. 
Det er veldig viktig at vi alle respekterer at noen områder blir sperret av for et kort tidspunkt disse dagene. Hvis vi tråkker der det er bonet i de første minuttene blir det ødelagt. Vaskepersonellet kommer til å stenge av med bånd og plakater i disse tidsrommene.