Forslag til ordinært sameiermøte 2015

Conference

Det vises til eierseksjonslovens § 33: ”Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet”.

Gla’enga Eierseksjonssameie vil avholde ordinært sameiermøte 19. mars 2015 kl. 1830 i Kampen bydelshus

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes.

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av sameiermøtet må være styret i hende senest 28. februar 2015.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av sameiermøtet er det ønskelig at:

  • det går klart frem at saken ønskes behandlet av sameiermøtet
  • forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Eventuelle forslag sendes til:
7026 Gla’ Enga ES
v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS
PB 6668 St. Olavs Plass
0129 Oslo

eller

siren.skallist@obos.no NB: Merkes med «7026 Forslag årsmøte»

Som PDF: Ordinært sameiermøte 2015