Husk å vedlikeholde ventilene!

Det er oppdaget vepsebol i en ventil i en leilighet. Dette kan lett unngås, og det er viktig at seksjonseierne sørger for å vaske og rense ventilene et par ganger hvert år. 

Ventilene kan være et fristende sted for blant annet veps, og derfor er det viktig å følge med på dette allerede tidlig på sommeren.  

Det ligger innenfor hver eiers vedlikeholdsplikt å sørge for å holde ventilene rene og fri for insekter, og vi minner om hvor viktig det er å gjøre dette.   

Monter gjerne insektsnetting av metall i ventilen. 

Husk for øvrig at ventilene til leiligheten bør stå mest mulig åpne gjennom året for å sørge for god ventilasjon i leiligheten.  

Les mer om renhold av ventilene i beboerguiden: 

https://wordpress.com/page/glaenga.no/1329

Unngå å få vepsebol i ventilen. Sørg for jevnlig renhold og kontroll av ventilene.

Innsamlingsboks fra Fretex blir fjernet

Styret har sagt opp avtalen med Fretex om utplassering av innsamlingsboks for klær ved 15 B.

Årsaken er forsøpling rundt boksen ved manglende tømming og rydding fra Fretex’ side. Vi ønsker å ha det pent og ryddig i sameiet, og boksen vil nå bli fjernet.

Nærmeste bokser hvor man nå kan gi bort tøy i regi av Fretex er ved Hasle skole (Hovinveien 41), nederst i St. Jørgensvei, og i Ensjøveien.

Du kan lese mer om hvor Fretex-boksene står her:

https://www.fretex.no/gi-til-fretex/naermeste-fretexboks/finn-naermeste-fretexboks-i-kartet

/styret

Takterrassen stenges for bruk etter kl. 2300

Styret har også i år fått flere klager over utagerende festing på takterrassene. I tillegg til nattlige støyplager, ligger det ofte igjen ølbokser og annet søppel der etterpå.

Takterrassene er derfor stengt etter kl 2300.

Forsterket vakthold i helgene i sommer

Securitas vil ha forsterket vakthold på takterrassene etter kl 2300 i helgene fremover. De har instruks om, uten opphold, å avslutte eventuelle fester der.

Andre personer som måtte befinne seg på takterrassene vil også bli bedt om å forlate terrassen, da vi ikke ønsker å ha folk der oppe etter kl. 2300.

Festing i ukedagene

Hvis Securitas blir utkalt pga klager på høylytt festing/ utagerende adferd på takterrassene i ukedagene, er de bedt om å sørge for at festen avsluttes umiddelbart – uansett tidspunkt og ukedag.

Ikke kast sigaretter over kanten på takterrassene

Vi minner om at det ikke må kastes sigaretter eller andre gjenstander over kanten fra takterrassene.

Husk: Hold støynivået nede

Sommeren er en tid hvor det ofte er godt å være ute, men vi minner om husordensreglene som i punkt 1.2 blant annet sier at det ikke er tillatt med høylytt avspilling av musikk etc. etter kl. 23.00. Skal høyttalere brukes etter kl. 2300, må de dempes slik at de ikke sjenerer naboleilighetene.

Det er spesielt viktig å vise hensyn på sommerstid hvor vinduene ofte står åpne.

For ordens skyld vil vi presisere at dette selvsagt også gjelder allsang og annen høylytt aktivitet.  Det er støynivået som er utslagsgivende.

Du kan lese om støybestemmelsene her: https://glaenga.no/husordensregler/

Vi ønsker at folk skal ha det hyggelig og nyte sommervarmen, men pass på at det ikke sjenerer andre beboere.

Fortsatt god sommer! 

Styret

VEL MØTT TIL VÅRDUGNAD TORSDAG 3. JUNI 2021 KL. 1730-1930

Det er en glede å kunne kalle inn til dugnad i sameiet igjen! Pandemien har gjort det vanskelig å holde dugnader, men torsdag 3. juni kl. 1730 til 1930 blir det igjen fellesdugnad i sameiet.  Smittevern vil bli ivaretatt. 

Samtidig er dette en gyllen mulighet til å rydde i egen bod og leilighet, for vi vil også denne gangen leie bil til å få kjørt bort ting man ikke vil ha lenger. Bilen kommer kl. 1930, så det som skal kastes må være båret ut til området nedenfor søppelbrønnene i A-oppgangen før det. 

Vi vil også merke opp et «gis bort»-område i bakgården der man kan sette fra seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få gleden av. Det som ikke har fått nye eiere i løpet av dugnaden blir tilbudt Maritastiftelsen/ Erikshjälpen, eller kastet. 

Servering vil denne gangen måtte begrense seg til litt hyggelig å drikke, på grunn av smittevernskravene.  

Velkommen!

PS. Husk at hvis du har symptomer på Covid-19, skal du ikke komme på dugnaden. Les mer om dette her

Døråpneren i C-oppgangen er ødelagt

Den automatiske døråpneren i C-oppgangen er ødelagt.

Hjelpemiddelsentralen er varslet, og de vil komme på tirsdag eller onsdag i neste uke (18. eller 19.5).
Døren er vanskelig å åpne, og du må enten bruke en del krefter på å komme inn eller ut, eller du må bruke en annen inngang/utgang.

Styret beklager dette, men siden det er Hjelpemiddelsentralen som har ansvaret for den automatiske åpneren, er vi avhengige av dem for reparasjon.

Heisen i C-oppgangen står – reparatør er bestilt

Heisen i C-oppgangen har stanset ofte i det siste.  Bare i dag har styret restartet den fire ganger, og nå står heisen i påvente av reparatør.  

Heisreparatør Otis feilsøkte heisen for noen uker siden uten å finne feil.  Men, heisstansene i C har, som dere har merket, blitt hyppigere, og vi har nå kalt ut Otis igjen.  Forhåpentligvis vil de komme i morgen, 11. mai.

De tre andre heisene går, og heisen i D blir nok den raskeste for de fleste for å komme til leilighetene i C (hvis trapper ikke er et alternativ).

Styret, 10 .mai 2021

Garasjevask mandag 10. mai 2021 Kl. 0800 – Garage cleaning

Alle biler må fjernes fra garasjen for garasjevask  og annet vedlikehold
mandag 10. mai 2021 mellom klokken 08:00 og 16:00

(Dette gjelder bare den innerste/ private delen av garasjen der vi beboere har egne plasser.)

Det er svært viktig at alle biler og motorsykler er flyttet fra den private garasjen i denne perioden. Europark-parkeringen kan benyttes (mot betaling).

Eiere av parkeringsplasser hvor biler ikke er flyttet, vil bli belastet kr. 1.000,-.

Vi anbefaler også å flytte sykler mens garasjen vaskes. Disse kan flyttes til sykkelrom (fellesboder på garasjeplan ved A- eller C-oppgangen) eller til sykkelstativ ute.

English:

There will be a garage cleaning and other necessary maintenance on
Monday, May 10th 2021 between 08:00 and 16:00 hrs.

It is very important that all cars and MCs are moved from the private garage during this period. You can use the Europark garage for a fee.

Owners of parking spaces where the car is not removed, will be charged 1.000,- NOK.

We also recommend moving bikes while the garage is being cleaned. Bikes can be placed in the bicycle rooms or bicycle racks outside.

Hilsen styret

Søppelbrønnene er nå låst

Søppelbrønnene ut mot Stålverksveien er nå låst, og du må bruke nøkkel for å kunne åpne dem.

Dette er gjort fordi uvedkommende kaster både restavfall og papir i søppelbrønnene, og fyller dem opp.

Bruk den samme nøkkelen som går til leiligheten. For dere som har byttet lås i inngangsdøren; bruk den gamle leilighetsnøkkelen som går til fellesarealene (bodområder og takterrasse).

Vi håper dette reduserer kapasitetsutfordringene vi opplever for tiden, og ber alle om å være nøye med å låse brønnen etter bruk.

(Søppelbrønnene i bakgården er ikke låst, da vi ikke har hatt samme problem med at andre kaster søppel der.)

Styret

Nabovarsel Østre Parkdrag

Vi har mottatt nabovarsel for opparbeidelse av Østre Parkdrag, som vil gå like bak blokka (mellom C og D). Dette i henhold til reguleringsplan S-4317 og S-4699. Parkdraget er ment å skulle fremstå som «et grønt og frodig parkdrag med naturpreg og undervegetasjon».

Nabovarselet omfatter:

 • Asfaltert turvei med belysning/møblering fra gatetun i Malerhaugveien til Petersborgaksen øst og fra ny trapp ved Gladengveien 15 til Stålverksveien
 • Sti (grus) som binder turveiene sammen med midlertidig belysning.
 • Granittdekke og bekkekanal i Petersborgaksen øst med belysning/møblering
 • Bekkeåpning av Lillebergbekken i øvre del av parkdraget ved Gladengveien 15 med terskler som gir små vannfall
 • Mindre dam lengst øst i Petersborgaksen
 • Overvannstiltak, herunder overvannsrenne langs turveien fra Malerhaugveien til Petersborgaksen med regnbed og flomskål
 • Bokpergola i «Biblioteksparken»
 • Områder med grasbakke og engarealer
 • Pinnsvin-, ekorn-, fugle- og insektshotell
 • Plasser med ulike sittemuligheter som solbenker, langbord med benker
 • Bålplass med sittesteiner
 • Portaler og informasjonsskilt knyttet til «Barnas naturpark»
 • Mindre VA-tekniske arbeider i Stålverksveien og innløp/utløp bekk

Hvis du vil lese mer om hva som foreslås, kan du sjekke her:

Hvis du ønsker å sende innspill til styret når det gjelder dette, kan du gjøre det på epost til styret@glaenga.no innen 19. april 2021.

Hilsen styret