Eventuell skade etter heftig regnvær

Etter det kraftige regnværet som var i ettermiddag, 26.06.19, har det vært en del vanninntrenging, hovedsakelig fra taket og inn i bodområdene mellom B og C. Et rør har sprukket, og vann har rent ut over. I enkelte boder står det i kveld ca 5 cm vann. Det drypper følgelig også vann ned i garasjen.

Rørlegger har stoppet lekkasjen, og gått en runde i bygget for å sjekke, så det skulle være i orden mht nye lekkasjer. Styret har bestilt sugebil for å suge opp vann, men det er stor pågang i byen, så vi vet ikke hvor raskt den kommer.

Vi vil melde skaden til forsikringsselskapet, men det viser seg at de ikke har skadevakt i kveld, så vi må kontakte dem i morgen.

Anbefaling:

Sjekk boden din hvis den ligger mellom C og B i minus 1-etasjen. Skulle innholdet være skadet av vann, forsøk å begrense skaden ved å løfte ting ut av vannet.

Gi beskjed til styret om det er bygningsmessige skader av et slikt omfang at det skal dekkes av forsikringen til sameiet. Ta bilder for å dokumentere, hvis mulig. Husk at vi har plikt til å forsøke å begrense skaden så langt vi kan.

Skader på innholdet i boden dekkes ikke av bygningsforsikringen, så da må man eventuelt utløse egen innboforsikring.

Styret

Møt opp på markeringer for grøntområdene!

I forkant av kommunevalget i september, vil vi nå aksjonere for grøntområdene på Ensjø!

Grøntområdene er helt avgjørende for at Ensjø skal bli den boligbyen vi har forutsatt for flytting hit.

Ensjø

Med Ellipsen borettslag i spissen, har boligselskapene på Ensjø gått sammen om å aksjonere for å få bygget grøntområdene som er lovet oss allerede i 2007.

Vi begynner med en Markering og debattmøte juni 2019torsdag 13. juni kl 1800 på Ellipseplassen i Gladengveien (ved apoteket).

Ellipsens styreleder, Ove Bengt Berg, vil holde en appell. Da er det viktig at så mange som mulig møter opp, og at vi viser vår styrke bak kravet overfor byrådet og mediene.

Om ikke annet, så legg turen til Rema/ Kiwi til tidspunktet for markeringen :))

Nå har vi sjansen til å vise vår misnøye, og kanskje få gjort noe!
Etter valget er det ikke like enkelt.

mandag 17. juni kl. 1800 er partilederne i bystyret invitert til å komme å si hva de vil gjøre for å få realisert grøntområdene på Ensjø.  Dette vil skje på Safe As Milk nederst i Gladengveien.

Velkommen dit også! 

Styret

Utdeling av limfeller og lokkemiddel til bekjempelse av skjeggkre

Det vil bli utdelt limfeller og lokkemiddel fra styrekontoret i C-oppgangen (-01-etasje like utenfor heisen) til disse tidene:

23. mai kl. 1800-1900
28. mai kl. 1800-1900
29. mai kl. 1800-1900
4. juni kl. 1800-1900

Vi ber dere komme til disse tidene, da det er et stort arbeid for styret å skulle administrere utdeling til nesten 200 leiligheter.
Utdeling ut over disse tidene kan ikke påregnes før sommeren.

Kartleggingen som ble gjort før jul i fjor viste heldigvis lav forekomst av skjeggkre i bygget.

Men, det er likevel viktig å bekjempe disse for å unngå at bestanden øker. Skjeggkre blir sent kjønnsmodne, og det er derfor av stor betydning å få tatt knekken på dem før de begynner å formere seg.

Forsikringsselskapet har sendt oss limfeller og lokkemiddel som vi kan bruke.

Limfellene blir av samme type som sist, men i tillegg får hver leilighet et lokkemiddel som kan strøs på. Dette øker sjansen for at skjeggkreene går i fellene. (Lokkemiddelet skal være laget av sirissmel, og ikke være giftig for mennesker eller miljø.)

Det er selvsagt frivillig om man vil behandle leiligheten med limfeller og lokkemiddel, men vi vil sterkt anbefale at dette gjøres.

Vi vil komme tilbake med ny utdeling av feller over sommeren/ til høsten, da vi nok må holde på en tid fremover for å få bestanden tilstrekkelig ned.

/Styret

 

Underskriftskampanje for parkdragene!

Ensjø selges som et «naturbant» sted å bo. Men, slik situasjonen er nå, vil ikke parkene som er lovet bli bygget før tidligst i 2025-2030.  Sameiet har, sammen med åtte andre boligselskaper, engasjert seg mot byråkrater og politikere for å få parkene bygget.

Det er kommunevalg i september, og dette er et fint tidspunkt å vise vår misnøye med situasjonen.

Hvis du er enig, er det fint om du vil signere dette oppropet!  Og gjerne dele det på egen Facebookside, eller andre sosiale medier.

https://www.opprop.net/byradet_bygg_de_tre_parkdragene_pa_ensjo__na?u=3007609&s=60587976

Mer informasjon kan du lese her: 

Sånn selges parkdragene på Ensjø

Vårdugnad mandag 6. mai 2019 kl. 1730

Det blir vårdugnad med container på førstkommende mandag 6. mai  kl. 1730!

Vi håper mange av beboerne vil delta for å gjøre det hyggelig rundt oss, og for å bli bedre kjent med naboene.

Det blir varierte arbeidsoppgaver for store og små, med hovedvekt på rydding og vedlikehold av fellesareal både inne og ute.  Vi planlegger også å olje benkene i bakgården og på takterrassen, hvis været tillater det.

Dette er også en gyllen mulighet til å rydde i sin egen bod og leilighet, og benytte container til det man ikke vil ha lenger. Det blir egen container til elektrisk avfall.

Vi vil også merke opp et «gis bort»-område i bakgården der man kan sette fra seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få gleden av. Det som ikke har fått nye eiere i løpet av dugnaden blir tilbudt Maritastiftelsen som har butikk på andre siden av Gladengveien.

Etterpå blir det pølsefest (både kjøtt og vegetar) og forskjellig type drikke til dem som har deltatt på dugnaden!

Vi ønsker velkommen til alle beboere, både helt nye og dem som har bodd her lenge.

Benytt sjansen til å bli bedre kjent med naboene, samtidig som vi alle  får det koselig rundt oss!

Hilsen styret

Lav forekomst av skjeggkre

Kartleggingen av skjeggkre i Gla’enga er nå gjort. Vi fikk inn cirka 60 % av limfellene som var delt ut, og disse dannet grunnlag for skadedyrsfirmaets kartlegging.

Kartleggingen viser at det gjennomgående er lav forekomst av skjeggkre i bygget. Det er 1-2 leiligheter som har noe høyere forekomst, og i disse vil det bli lagt ut åte for å redusere bestanden.

I de resterende leilighetene er det enten funnet ingen, eller få skjeggkre i fellene, og totalt for bygget er forekomsten å betrakte som lav.

Forsikringsselskapet har tilbudt oss limfeller og lokkemiddel i to år fremover. Disse kan vi sette ut i leilighetene og fellesområdene.

Vi anbefaler alle å gjøre dette, og vi vil bestille materiell til utdeling.

Husk at skjeggkre ikke finnes utendørs, og at de derfor gjerne spres i emballasje som for eksempel kasser, bølgepapp, pappesker etc. På denne måten kan de etablere seg på nye steder, formere seg og så spres videre igjen. Det er derfor lurt å pakke ut større ting før man tar dem inn i leiligheten, og så kjøre pappen rett til avfallsstasjonen, eller rive den opp, og kaste den i papirbrønnen. (Ikke sett papp fra dere i fellesområdene!)

Husk også at verken skjeggkre, sølvkre eller perlekre (som alle er observert i bygget vårt) ikke er farlige.

Styret er glad for at forekomsten er lav. Det gir muligheter til å bekjempe bestanden raskt ved bruk av limfeller og lokkemiddel, og vi anbefaler alle å benytte seg av disse.

Vi kommer tilbake til utdeling av limfeller og lokkemiddel når vi har fått dette tilsendt.

Les Folkehelseinstituttets råd om bekjemping her: skjeggkre—biologi-og-rad-om-bekjemping-2019

 

Viktig seier for parkdragene!

Byutviklingskomitéen (BUK) i Bydel Gamle Oslo hadde møte den 10. april 2019.

Komitéen behandler byutviklingssaker i bydelen vår; en bydel som er større i antall innbyggere enn byer som Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Tønsberg, Larvik og Arendal.

Partiet Rødt hadde på egen hånd (men basert på de ni boligselskapenes løpeseddel som også ble lagt i postkassene her i Gla’enga), fremmet forslag for BUK i Bydel Gamle Oslo om at parkdragene nå må bygges.

Arbeiderpartiet meldte på forhånd motforslag.  Motforslaget var en støtte til byrådet, som hittil har strittet imot å bygge parkdragene.

På møtet ble løpeseddelen fremlagt for representantene i BUK, sammen med et eget skriv som var utarbeidet på grunnlag av en diskusjon styreleder i Ellipsen hadde med Arbeiderpartiets representant tidligere på dagen:
Sånn selges parkdragene på Ensjø

Overraskende, og gledelig nok, gikk en enstemmig byutviklingskomité inn for å etablere parkdragene straks – for nesten alle: om nødvendig med ekspropriasjon!  Det var bare Høyre og MDG som gikk imot denne muligheten til å få fortgang på byggingen.

Dette er den første seieren for oss beboere på Ensjø for parkdragene. Alle partiene i den lokale byutviklingskomitéen støtter oss nå.

Som styreleder i Ellipsen sier det: «Så spørs det hvilke mottrekk byrådsleder Raymond Johansen og byutviklingsbyråd Hanne E. Marcussen gjør for fortsatt å begunstige en av Bærums rikeste menn på bekostning av bomiljøet for oss på Ensjø.»

Det er kommunevalg i september, og det vil være mulig gjennom valget å påvirke ved å stemme på noen som ønsker å bidra til at Ensjøbyen faktisk blir boligbyen og ikke forblir bilbyen til «evig» tid.

Styret

 

(Teksten er basert på tekst på http://www.ellipsen.no)

Garasjevask 25. april 2019 Kl 0800

GP garasjefeiing

Alle biler må fjernes fra garasjen for garasjevask
Torsdag 25. april 2019 mellom klokken 08:00 og 16:00

(Dette gjelder bare den innerste/ private delen av garasjen der vi beboere har egne plasser. )

Det er svært viktig at alle biler og motorsykler er flyttet fra den private garasjen i denne perioden. Europark-parkeringen kan benyttes (mot betaling).

Eiere av parkeringsplasser hvor biler ikke er flyttet, vil bli belastet kr. 1.000,-.

Vi anbefaler også å flytte sykler mens garasjen vaskes. Disse kan flyttes til sykkelrom (fellesboder på garasjeplan ved A- eller C-oppgangen) eller til sykkelstativer ute.

English:

It will be performed a garage cleaning on Thursday April 25 2019 between 08:00 and 16:00 hrs.

It is very important that all cars and MCs are moved out of the private garage during this period. You can use the Europark garage for a fee.

Owners of parking spaces where the car is not removed, will be charged
1.000,- NOK.

We also recommend moving bikes while the garage is being cleaned. Bikes can be placed in the bicycle rooms or bicycle racks outside.

Friarealene på Ensjø må bygges!

Sameier og borettslag i området har gått sammen om å lage en brosjyre som sendes og deles ut til politikere nå før kommunevalget.  De etterlengtede parkdragene/ utearealene som er planlagt vil ikke bli realisert på mange år hvis ikke kommunen tar grep.

Vi krever derfor av byrådet at det nå bygger parkdragene som ble vedtatt enstemmig av bystyret så langt tilbake som i 2007.

Utbyggerne lokker fremdeles med et naturbant Ensjø med grønne lunger, og at Ensjø skulle utvikles fra en bilby til en boligby. Til tross for at de vet at dette ikke skjer på flere år ennå pga langsiktige leieavtaler til bilforretninger. Parkdragene, som har uteblitt, er helt avgjørende for boligtrivselen for å skape rom mellom blokkene og utearealer til avkobling og tur.

Brosjyren vil bli lagt i postkassene i bygget hos oss, og ligger også her.