Kontroll av ventilasjonsvifter mandag 24.1.22

Det vil bli utført kontroll av alle ventilasjonsvifter tilhørende leilighetene på mandag 24. januar 2022. fra kl. 0800. 


Alle seksjonseiere bes sørge for at kjøkkenviften i leiligheten står på fullt fra morgenen av denne dagen (viften settes på 3). Da kan servicefolkene på taket høre om det er noe galt med ventilasjonsanlegget til din leilighet. Hvis viften er defekt, vil den bli reparert eller byttet.

(Dette betales i så fall over sameiets felles utgifter, siden seksjonseierne betaler inn til et eget «viftefond» hver måned.)


MERK: Viftene er på taket, så det blir ikke nødvendig med tilgang til leiligheten. 
Eventuelle spørsmål kan rettes til styret@glaenga.no

Hilsen styret

Vannet stenges 20. desember 2021 kl. 1200-1400

Det vil bli utført arbeid på vannanlegget i bygningen mandag den 20.12.2021 mellom klokken 12.00 og 14.00.

Vannet vil være helt stengt i denne perioden, og det vil ikke være tappevann tilgjengelig i bygget.

Pass på å ikke ha vaskemaskin eller oppvaskmaskin på i dette tidsrommet. 

Hilsen styret

Fra samtykke til reservasjon

Elektronisk kommunikasjon med eierne i Gla’enga Eierseksjonssameie

Den 1. april 2021 kom det nye lovregler i Lov om Burettslag og Lov om Eierseksjonssameier.

Én av endringene omhandler elektronisk kommunikasjon med eierne:
Tidligere måtte det hentes inn et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med eier. Nå er dette endret, og styret kan nå kommunisere med eierne elektronisk, med mindre en boligeier reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon.  

Hva vil dette si for meg som eier? 
Styret og forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning vil heretter kommunisere med eierne elektronisk via e-post og  SMS, med mindre eieren aktivt reserverer seg mot dette.

Reservasjon skjer på Vibbo.no/ appen Vibbo, som alle eierne har tilgang til. Under «min profil» vil det være en knapp for reservasjon. Hvis du har flere eieforhold og ønsker å reservere deg mot elektronisk kommunikasjon, må du gjøre dette pr eieforhold.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no Skriv “Reservasjon” i emnefeltet og husk at Gla’engas kundenummer 7026 må fremkomme i eposten. Reservasjonskrav kan også sendes per post til OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Styret ser det som en stor fordel at vi nå kan kommunisere elektronisk med eierne, da dette er en raskere og billigere kommunikasjonform enn skriftlig informasjon per post. 

Endringene trer i kraft 24. november 2021.

Vennlig hilsen 

Styret

Heisen i A repareres i løpet av uken

Heisen i A-oppgangen har dessverre stått de siste dagene. Heisreparatør har vært på stedet flere ganger for å feilsøke, og det viser seg at styringsenheten må byttes.

Denne er hastebestilt, og beskjeden vi har fått er at heisen vil bli reparert innen fredag 5. november.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre, og henstiller beboere i A-oppgangen til å benytte heisen i B-oppgangen i mellomtiden.

Styret, 3. november 2021

Tilbud om bytte av blandebatteri i egen seksjon

Det har vært flere klager den siste tiden på at det er varierende temperatur i dusjen.  Fjernvarmeleveransen er sjekket av kvalifisert personell, og anlegget fungerer som det skal.

Temperaturproblemene kan skyldes at blandebatteriet i dusjen ikke lenger fungerer ordentlig. Vi har opplevd at det originale blandebatteriet i dusjen var av lav kvalitet fra utbyggers side.

Det er viktig å huske at hvis man bytter blandebatteri, må dette være både trykkstyrt og temperaturstyrt. 

Driftsleder i sameiet har nå innhentet tilbud fra rørlegger på bytte av blandebatteri. 

Hvis dette er aktuelt for deg; send en epost til glaengadrift@gmail.com.  Da vil du få tilsendt pristilbud på forskjellige typer blandebatterier både til dusj, servant og kjøkken, samt informasjon om videre prosess.  

Husk å oppgi navn, telefonnummer og seksjonsnummer (IKKE h-nummer). (Seksjonsnummer fremgår blant annet av kommunikasjon med OBOS, og står på alle fakturaer for fellesutgifter.) Vær oppmerksom på at styret ikke har noe å gjøre med armaturbyttet, da dette ligger innenfor sameiers egen vedlikeholdsplikt.  Eier vil bli fakturert direkte fra rørleggerfirmaet.

Tilbudet gjelder ut oktober 2021, og en eventuell bestilling er bindende.

Styret

Send epost til glaengadrift@gmail.com innen utgangen av oktober om du ønsker tilbud på bytte av armatur

Alle får nytt skilt med riktig H-nummer


Gladengveien 15 har i nokså stor grad vært feilmerket når det gjelder bruksenhetsnummereringen (det vi gjerne kaller H-nummer).

Bruksenhetsnummeret (tidligere også kalt bolignummer) er en del av den offisielle adressen din, og sier hvilken leilighet i bygningen du bor i. Bokstaven forteller om du bor i U (Underetasje), K (Kjeller), H (Hovedetasje) eller L (Loft).

Hos oss bruker vi bare U og H.

Feilmerkingen har medført feil levering av varer flere ganger. Mer alvorlig er det hvis nødetatene ikke finner frem til riktig leilighet. 

Nå har vi fått nye merker og har hengt dem opp i alle oppganger unntatt i B. Ny merking vil skje også i B-oppgangen i nær fremtid.

De nye skiltene er hengt opp etter Kartverkets oversikt. 

Det er viktig at ingen fjerner disse, eller endrer på dem, da bygget er riktig merket når alle de nye skiltene er kommet opp på dørene.

Skulle det være noe du lurer på i denne forbindelse, ta kontakt med styret på styret@glaenga.no

Bildet viser hvordan bygg i Norge skal nummereres etter en fast mal.

Høstdugnad torsdag 23. september kl 1730 

Sett av et par timer til dugnad for store og små torsdag 23.september kl. 1730! 

Det blir varierte arbeidsoppgaver for alle.

Det blir som vanlig mulig å kvitte seg med ting. Både  blandet avfall og elektrisk avfall vil bli samlet opp og kjørt bort. 

Alle kan benytte seg av dette tilbudet mellom kl. 1730 og 1830.

Vi gjentar suksessen med «gis bort»-område der man kan sette fra seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få glede av.

Etter dugnaden blir det servert forfriskninger i bakgården. 

(Servering av mat må dessverre fremdeles utgå pga pandemien.)

Vi håper du vil sette av litt tid til å bidra til å gjøre det hyggelig rundt oss, samtidig som du har anledning til å bli kjent med naboene!

VELKOMMEN!

Hilsen styret

PS. Husk smittevern, og hold deg hjemme hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon. 

Boning av gulv i A-oppgangen 22. september 2021

Denne informasjonen gjelder bare A-oppgangen:

Gulvene i trappeoppgangen og inngangspartiet fra bakgården og frem til heisdør skal bones på nytt.

Arbeidet starter klokken 08.30 den 22. september, og antas å være ferdig klokken 17.00.

Trappeoppgang og heis i A-oppgang kan IKKE benyttes i denne tidsperioden. 

Svalganger, trappeløp og heis i B-oppgangen benyttes som alternativ.

Alle leiligheter i etasje –1 bes om å fjerne gjenstander og dørmatter i fellesområdet fra og med tirsdag 21. september klokken 18.00.

Vi minner om at det ikke er lov å oppbevare sykler, barnevogner, leker og andre gjenstander i fellesarealene, så dette må fjernes permanent.

Styret