VEL MØTT TIL VÅRDUGNAD TORSDAG 12. MAI 2022 KL. 1730-1930

Vi gleder oss over å kunne kalle inn til dugnad i sameiet igjen!

Bli med og gjør det hyggelig i sameiet før 17. mai! Det vil bli oppgaver som passer både til store og små.

Samtidig er dette en gyllen mulighet til å rydde i egen bod og leilighet, for vi vil også denne gangen leie bil til å få kjørt bort ting man ikke vil ha lenger. 

Vi vil også denne gangen merke opp et «gis bort»-område i bakgården der man kan sette fra seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få glede av. 

Det som skal kastes eller skal gis bort må være båret ut til området nedenfor søppelbrønnene i A-oppgangen før kl.1900. 

Det vil bli servert litt hyggelig å drikke og litt godteri etter dugnaden

Vi ser frem til å se dere på dugnaden. Velkommen!

PS. Husk at det fremdeles er en god ide at hvis du har symptomer på Covid-19, eller andre infeksjoner, skal du ikke komme på dugnaden.

 

Garasjevask mandag 9. mai 2022 Kl. 0800 – Garage cleaning

Alle biler må fjernes fra garasjen for garasjevask  og annet vedlikehold
mandag 9. mai 2022 mellom klokken 08:00 og 16:00

(Dette gjelder bare den innerste/ private delen av garasjen der vi beboere har egne plasser.)

Det er svært viktig at alle biler og motorsykler er flyttet fra den private garasjen i denne perioden. Europark-parkeringen kan benyttes (mot betaling).

Eiere av parkeringsplasser hvor biler ikke er flyttet, vil bli belastet kr. 1.000,-.

Vi anbefaler også å flytte sykler mens garasjen vaskes. Disse kan flyttes til sykkelrom (fellesboder på garasjeplan ved A- eller C-oppgangen) eller til sykkelstativ ute.

English:

There will be a garage cleaning and other necessary maintenance on
Monday, May 9th 2022 between 08:00 and 16:00 hrs.

It is very important that all cars and MCs are moved from the private garage during this period. You can use the Europark garage for a fee.

Owners of parking spaces where the car is not removed, will be charged 1.000,- NOK.

We also recommend moving bikes while the garage is being cleaned. Bikes can be placed in the bicycle rooms or bicycle racks outside.

Hilsen styret

Informasjon om fjernvarmeavregning, garasjevask etc.

Dette informasjonsskrivet omhandler disse sakene:

  • Fjernvarmeavregning
  • Måker i nærområdet
  • Takterrassen
  • Røyking
  • Garasjevask

Fjernvarmeavregningen er klar

Mange må betale. Avregningen finner du på www.ista.no .

Avregningen på forbruk av varme og varmtvann er nå ferdig.

Grunnet høye priser på strøm (og at fjernvarmen i stor grad følger strømprisen), er det dessverre en god del beboere som nå må etterbetale beløp:

Av sameiets eiere vil 37 % få penger tilbake, mens 63 % må etterbetale beløp.

Nytt av året er at det ikke sendes ut brev om hva hver enkelt skylder. Avregningen er tilgjengelig på hver enkelt sameiers bruker hos Ista. Her kan man selv følge med på forbruk av både varmtvann og varme, og se om man har penger til gode eller om man må etterbetale.

Gå inn på www.ista.no  for nærmere opplysninger om innlogging.  Skulle du ikke ha innlogginsinformasjon (som står på fjorårets brev fra Ista); ta kontakt med Ista for å få dette. Styret har ikke disse opplysningene. (Anleggsnummeret for hele sameiet er 200264.)

For dem som skylder penger, vil avregning skje over fakturaen for felleskostnader i juni 2022. For dem som skylder mer enn kr. 3.000,- vil beløpet bli delt opp, og etterbetaling vil skje over fakturaene i juni, juli og august.

Det er enkelte beboere som skylder ganske mye større beløp enn dette. Hvis du har behov for å dele opp beløpet på en annen måte enn skissert her; ta kontakt med sameiets forretningsfører v/ Siren Skallist: siren.skallist@obos.no.

Strømstøtten som er gitt for desember 2021 er ikke beregnet inn, siden den ikke var kommet da grunnlaget for fjernvarmeregnskapet ble laget. Den vil bli tatt med når 2022-regnskapet skal lages.

Tips til dere som skylder mye:

Vi oppfordrer til å kontakte forretningsfører for å få satt opp akontobeløpet som betales over «husleiefakturaen» hver måned. Da blir ikke avviket så stort når avregningen skjer.

Store forskjeller fra leilighet til leilighet:

Sameiet består av leiligheter av forskjellig størrelse, men forbruket varierer svært mye, og i mange tilfeller så mye at det ikke kan forklares med arealforskjell og antall personer i leiligheten. Eksempelvis varierer varmeforbruket på et forbruk på mindre enn 1.000 kWh i året til over 11.000 kWh i året. Og vannforbruket varierer fra under 10 kubikkmeter (m3) vann til nesten 130 m3 per år. Det kan derfor være penger å spare på å være bevisst på beboernes oppvarmingsvaner og vannforbruk. For eksempel er det ikke alle som vet at radiatorene har frostvakt for å hindre at vannrørene fryser. Dette betyr at hvis man har vinduet åpent i den kalde årstiden med ovnen under vinduet helt av, vil ovnen ofte komme på automatisk når det blir kaldt nok i rommet.

Måkebråk i hekketiden

Som vanlig er måkene veldig travle for tiden, og gjør seg klar til hekking.
Sameiet opplever måkeskrik og aggressiv fugleadferd i fuglenes hekketid, og det har tidligere vært flere måkepar i nærheten. Vi har ikke observert hekkende måker på bygget vårt, og vaktmester gjør flere ukentlige runder for å hindre redebygging.

Siden fuglene er fredet i hekketiden, er det bare forebyggende tiltak som er mulig å gjøre.

Styret har forsøkt med rovfugldrage på taket på nabobygget (Gladengveien 13), men det hadde dessverre ingen virkning. Det ble bygget rede på det flate taket flere ganger til tross for dragen. Vaktmester har god dialog med dem som har forretning i bygget, og han er flere ganger oppe på taket for å fjerne begynnende reder.

Merk at det ikke bare er måker som er fredet i hekketiden. Det har tidligere vært et tilfelle av hekkende duer på en balkong i bygget, så det er viktig på vårparten å være litt ute på balkongene, og sjekke at det ikke blir satt i gang redebygging på steder hvor vi absolutt ikke ønsker dem. Har de først lagt egg, er de fredet til ungene er ute av redet en gang i juli.

Takterrassen mellom A og B er gjenåpnet

Takterrassen har gjentatte ganger måttet bli stengt, siden enkelte røykere på terrassen har hatt som vane å kaste brennende sigaretter ned på balkongene under. Dette er brannfarlig, uhygienisk og ødelegger hagemøbler på balkongene.

Begge takterrassene ble i fjor stengt for bruk etter kl. 2300 på grunn av utagerende festing.

Styret oppfordrer til å nyte takterrassene, og hygge seg der oppe. Men, husk at vi er mange mennesker som bor her, og alle må ta hensyn.

Vi håper begge terrassene kan holde åpent hele sesongen i år, men det krever alles medvirkning!

Røykeforbud på svalganger

Styret får innimellom klager over at folk røyker på svalgangene. Dette kan være svært sjenerende for andre beboere, særlig siden det ligger soverom ut mot alle svalganger. Vi minner derfor om at det er forbudt å røyke på svalgangene, og vi ber om at alle respekterer dette.

Røyking er tillatt på egen balkong, men også her henstiller vi til at det blir vist hensyn.

For øvrig er cannabisrøyking overhodet ikke tillatt i sameiet, da det er et ulovlig rusmiddel i Norge.

Garasjevask

Det blir vask av den indre garasjen den 9. mai 2022. Da må alle biler fjernes på dagtid. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon.  

Styret ønsker alle en fin vår fremover. Vi vil komme tilbake med informasjon om dugnad og avfallscontainer, og så planlegger vi en sommerfest etter to somrer med pandemi.

Vannet stenges 18. februar 2022 kl. 1100-1300

Det vil bli utført arbeid på vannanlegget i bygningen fredag den 18.02.2022 mellom klokken 11.00 og 13.00.

Det er en trykkreduksjonsventil som skal byttes, og da må vannet stenges mens arbeidet pågår. 

Vannet vil være helt stengt i denne perioden, og det vil ikke være tappevann tilgjengelig i bygget.

Pass på å ikke ha vaskemaskin eller oppvaskmaskin på i dette tidsrommet. 

Hilsen styret

Er du smittet av Covid-19? Husk isolasjonsreglene!

Nå er vi inne i nok en smittebølge med stadig voksende smitte og smittetopper i Oslo.

Derfor er det ekstra viktig å ta hensyn, spesielt når man bor i et sameie, da det er mange berøringspunkter (f.eks dørhåndtak, søppelbrønner, ringeklokke, heisknapp, trappegelendere m.m), hvor smitte lett kan overføres. 


Styret ønsker å minne om isolasjonsreglene dersom du har testet positivt for Covid-19. Dette innebærer blant annet at heis eller fellesarealer ikke skal benyttes i isolasjonstiden.

Du kan lese hvilke regler som gjelder for isolasjon her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/befolkningen/til-deg-som-ma-i-isolasjon/

Her er en artikkel om samme tema: https://www.huseierne.no/nyheter/koronarad-til-de-som-bor-i-sameier-og-borettslag/

Med ønske om snarlig bedring til alle som er/ blir smittet!
Styret

Husk isolasjonsreglene hvis du er smittet av Covid-19

Kontroll av ventilasjonsvifter mandag 24.1.22

Det vil bli utført kontroll av alle ventilasjonsvifter tilhørende leilighetene på mandag 24. januar 2022. fra kl. 0800. 


Alle seksjonseiere bes sørge for at kjøkkenviften i leiligheten står på fullt fra morgenen av denne dagen (viften settes på 3). Da kan servicefolkene på taket høre om det er noe galt med ventilasjonsanlegget til din leilighet. Hvis viften er defekt, vil den bli reparert eller byttet.

(Dette betales i så fall over sameiets felles utgifter, siden seksjonseierne betaler inn til et eget «viftefond» hver måned.)


MERK: Viftene er på taket, så det blir ikke nødvendig med tilgang til leiligheten. 
Eventuelle spørsmål kan rettes til styret@glaenga.no

Hilsen styret

Vannet stenges 20. desember 2021 kl. 1200-1400

Det vil bli utført arbeid på vannanlegget i bygningen mandag den 20.12.2021 mellom klokken 12.00 og 14.00.

Vannet vil være helt stengt i denne perioden, og det vil ikke være tappevann tilgjengelig i bygget.

Pass på å ikke ha vaskemaskin eller oppvaskmaskin på i dette tidsrommet. 

Hilsen styret

Fra samtykke til reservasjon

Elektronisk kommunikasjon med eierne i Gla’enga Eierseksjonssameie

Den 1. april 2021 kom det nye lovregler i Lov om Burettslag og Lov om Eierseksjonssameier.

Én av endringene omhandler elektronisk kommunikasjon med eierne:
Tidligere måtte det hentes inn et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med eier. Nå er dette endret, og styret kan nå kommunisere med eierne elektronisk, med mindre en boligeier reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon.  

Hva vil dette si for meg som eier? 
Styret og forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning vil heretter kommunisere med eierne elektronisk via e-post og  SMS, med mindre eieren aktivt reserverer seg mot dette.

Reservasjon skjer på Vibbo.no/ appen Vibbo, som alle eierne har tilgang til. Under «min profil» vil det være en knapp for reservasjon. Hvis du har flere eieforhold og ønsker å reservere deg mot elektronisk kommunikasjon, må du gjøre dette pr eieforhold.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no Skriv “Reservasjon” i emnefeltet og husk at Gla’engas kundenummer 7026 må fremkomme i eposten. Reservasjonskrav kan også sendes per post til OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Styret ser det som en stor fordel at vi nå kan kommunisere elektronisk med eierne, da dette er en raskere og billigere kommunikasjonform enn skriftlig informasjon per post. 

Endringene trer i kraft 24. november 2021.

Vennlig hilsen 

Styret