Fjernvarmeavregningen er klar

De fleste får penger igjen

Fjorårets strømpris var rekordlav, noe som viser seg på fjernvarmeregningen.
Over 90 % av seksjonseierne får penger igjen på årets avregning.

I disse dager sendes det brev fra forretningsfører til eierne om avregningen.

Selve oppgjøret vil skje på fakturaen som felleskostnadene for april 2021. Hvis du har betalt for mye, trekkes beløpet fra, og du betaler mindre i fellesutgifter denne måneden.  Hvis beløpet du har til gode er høyere enn felleskostnadene dine den måneden, blir det overskytende utbetalt til den kontoen som felleskostnadene dine tidligere er betalt fra.

Og skulle du være en av dem som må betale et restbeløp, vil dette bli lagt på faktura for felleskostnader i april 2021.

Styret har bestemt at vi ikke kommer til å regulere akontoinnbetalingene som følge av dette.  Dette etter råd fra forretningsfører, siden strømprisene nå er på et ganske høyt nivå, og forventes høye fremover. Skulle noen mene at de betaler et akontobeløp som sterkt avviker fra antatt forbruk (for eksempel etter eierskifte, eller skifte av leietakere), kan OBOS eller styret kontaktes for eventuell regulering.

Husk at avregningen er gjort av ISTA, og at eventuelle spørsmål må rettes direkte dit på
tlf. 22 88 59 00. Styret kan ikke svare på detaljer rundt forbruket til den enkelte.

Hilsen styret

Etterstramming i 1. og 2. etasje

Vi fortsetter å tilby etterstramming av radiatorkoblinger for å unngå vannskader. 

Rørlegger vil komme på bygget for å stramme 
koblinger i 1. og 2. etasje: 

Tirsdag 16.2:  2. etasje 

Fredag 19.2:  1. etasje

Vi understreker at det ikke er sikkert at han rekker over hele etasjen, avhengig av hvor mye det blir å gjøre i hver leilighet.

(Egentlig er etterstramming av koblinger sameiers egen plikt å gjøre i egen leilighet, men siden dette er et felles problem akkurat nå, har vi valgt å gjøre det kollektivt).

Hilsen Styret 

Etterstramming av koblinger til radiatorer fortsetter

Det er oppdaget lekkasjer fra radiatorer i flere leiligheter i sameiet. For at dette ikke skal utvikle seg til mange forsikringssaker som vil øke sameiets utgifter, og som vil belaste hver seksjonseier med egenandel på kr. 10.000,- har vi satt i gang en «redningsaksjon» for å stramme radiatorkoblinger.

Torsdag 4.2 vil rørlegger etterstramme i 4. etasje, og fredag 5.2 vil han forhåpentligvis kunne begynne i 3. etasje.

De øvrige etasjene vil bli tatt etter dette – vi kommer tilbake med informasjon.

Vi understreker at det ikke er sikkert at han rekker over hele etasjen han holder på i, avhengig av hvor mye det blir å gjøre i hver leilighet.

Egentlig er etterstramming av koblinger til radiatorer sameiers egen plikt å gjøre i egen leilighet, men siden dette er et felles problem akkurat nå, har vi valgt å gjøre det kollektivt.

Hilsen styret

Etterstramming av rør til radiatorer begynner nå

Det er oppdaget enda en lekkasje fra radiatorer i en leilighet i sameiet. For at dette ikke skal utvikle seg til mange forsikringssaker som vil øke sameiets utgifter, og som vil belaste hver seksjonseier med egenandel på kr. 10.000,- setter vi nå i gang en «redningsaksjon» for å stramme radiatorkoblinger.

Fra og med i morgen vil en rørlegger komme og ringe på leiligheter helt vilkårlig. Der det er noen hjemme, vil han etterstramme koblingene. Det er fint om dere åpner hvis noen ringer på. Hvis noen er i tvil om det er rørleggeren som ringer på, så heter han Stian, og han kan legitimere seg på forespørsel. Smittevern vil bli ivaretatt.

Fra neste uke vil han begynne mer systematisk med 5, 6. og 7. etasje:

Mandag 25.1 vil han etterstramme i hele 6. etasje og leilighet i 7. etasje som han ikke kom inn i da han var her sist.

Fredag 29.1 vil han etterstramme i 5. etasje.

De øvrige etasjene vil bli tatt etter dette – vi kommer tilbake med informasjon.

Vi understreker at det ikke er sikkert at han rekker over hele etasjen han holder på i, avhengig av hvor mye det blir å gjøre i hver leilighet.

Egentlig er etterstramming av radiatorer sameiers egen plikt å gjøre i egen leilighet, men siden dette er et felles problem akkurat nå, har vi valgt å gjøre det kollektivt.

Hilsen styret

Innsamling av juletrær

Screen Shot 2015-01-04 at 2.02.58 pm 

Renovasjonsetaten samler også i år inn juletrær, og kommer til krysset Gladengveien/ Stålverksveien torsdag 7. januar 2021 kl. 1000. 

Ta med deg ditt pensjonerte juletre og bli kvitt det på en enkel måte.

Hentestedet er i krysset over gaten – og ikke på vår side.

Se informasjon og kart over hentested her: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/avfallshenting/henting-av-juletrar/#gref

NB! Det er ikke lov å sette fra seg juletreet ved avfallsdunkene hos oss! Renovasjonsetaten tar dem ikke med seg, og vi må betale for bortkjøring selv.

Styret ønsker alle beboere i Gla’enga et

GODT NYTTÅR! 

 

 

 

Sykler blir fjernet 1. februar 2021

Gamle sykler fra fraflyttede beboere tar unødig plass, og det er nødvendig å rydde opp i sameiet. 


Derfor er det satt på et hvitt klistremerke på alle syklene i fellesarealene, ute som inne, inkludert dem som står i sykkelbodene og i garasjen.

Klistremerket er plassert  på, eller i nærheten av, setet.

Hvis du  eier en sykkel i bygget, vær vennlig og fjerne  merket innen 31. januar 2021.

Hvis  merket fortsatt henger på 1. februar 2021 blir låsen klippet, og sykkelen fjernet.

Dessverre er det nokså sterk lim på klistremerkene, så de kan være vanskelige å få av.
Ta kontakt med vaktmester på vaktmester@glaenga.no hvis du trenger bistand til fjerning.

Husk å fjerne merkingen på sykkelen din innen fristen den 31.januar 2021!

Hilsen Styret

Kjøkkenviften på fullt i dag, 27.10.20

Det er avtalt ny sjekk av viftene på taket, men ved en beklagelig feil har vi ikke fått informert beboerne om dette.  

For de av dere som er hjemme i dag, 27. oktober, ber vi om at viften på kjøkkenet skrus på trinn 3.  Da er det lettere for  Caverion Norge AS  å gjøre service på viftene.   

Til informasjon har hver enkelt leilighet en egen avtrekksvifte på taket, som styres ved hjelp av kjøkkenhetten.

Når viftene er kontrollert vil styret ta kontakt med de eierne av leiligheter som har defekte avtrekksvifter.

Eventuell utskiftning av selve avtrekksviften må bekostes av hver enkelt seksjonseier, men arbeidet bestilles via Styret.

Ved spørsmål, ta kontakt med styret på styret@glaenga.no

Med vennlig hilsen
Styret

VEL MØTT TIL HØSTDUGNAD TORSDAG 10. SEPTEMBER 2020 KL. 1730

Det er en glede å kunne kalle inn til dugnad i sameiet igjen! Høstdugnaden i fjor måtte avlyses på grunn av dårlig vær, og vårdugnaden på grunn av koronasituasjonen.

Men, torsdag 10. september kl. 1730 blir det igjen fellesdugnad i sameiet.  Vi håper riktig mange vil møte – både for å bidra til at det blir pent her i sameiet, men også for å møte naboer og bli bedre kjent.  

Det vil bli en gyllen mulighet til å rydde i egen bod og leilighet, for vi vil også denne gangen leie bil til å få kjørt bort ting man ikke vil ha lenger.

Vi vil også merke opp et «gis bort»-område i bakgården der man kan sette fra seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få gleden av. Det som ikke har fått nye eiere i løpet av dugnaden blir tilbudt Maritastiftelsen/ Erikshjälpen, eller kastet. 

Servering vil denne gangen måtte begrense seg til litt hyggelig å drikke, på grunn av smittevernskravene.  Vi vil også legge til rette for å overholde avstandskrav og sørge for tilgang til Antibac. 

Vi ønsker velkommen til alle beboere, både nye og dem som har bodd her lenge. Benytt sjansen til å bli bedre kjent med naboene, samtidig som vi alle  får det koselig rundt oss!  Vi savner å se flere på dugnad, så vi håper riktig mange har anledning til å bruke litt tid på fellesskapet. 

Velkommen!

PS. Husk at hvis du har symptomer iht FHIs råd om koronaviruset, skal du ikke komme på dugnaden. Les mer om dette her