Huskestativet er stengt

Under årlig lekeplasskontroll ble det funnet dyp råte i tverrliggeren til huskestativet.

Dette medfører fare for liv og helse, og styret har derfor bestemt at huskene må tas ned til vi får et nytt stativ.

Stativet er bare fire år gammelt, og vi har fått aksept for at det er en reklamasjon.

Vi får nytt huskestativ i løpet av 4-5 uker.

Styret

Brannklokkene må testes igjen

Etter at brannklokkene ble testet i dag, må det gjøres en jobb med å identifisere enkelte feil som ble funnet.

Dette betyr at klokkene må testes en gang til, og det vil sannsynligvis bli gjort i løpet av perioden 5.-6. juli.

Til orientering.

/Styret

Vannet stenges 9. mai kl. 1000-1330

Det vil bli utført vedlikehold på vannanlegget i bygningen den 9. mai 2018
mellom klokken 1000 og 1330.

Det skal blant annet byttes vannfiltre.

Vannet vil være stengt i denne perioden, og det vil ikke være tappevann tilgjengelig i bygget.

Pass på å ikke ha vaskemaskin eller oppvaskmaskin på i dette tidsrommet!

Hilsen styret

Dugnad og container 8. mai 2018 kl. 1730

Det blir vårdugnad på tirsdag 8. mai  kl. 1730!  Vi håper mange av beboerne vil delta for å gjøre det hyggelig rundt oss, og for å bli bedre kjent med naboene.

Det blir varierte arbeidsoppgaver, med hovedvekt på rydding og vedlikehold av fellesarealene ute.

Vi bestiller også i år container til «vanlig» avfall og en til elektrisk avfall.  Dette er en gyllen mulighet til å rydde i sin egen bod og leilighet, og få kastet det man ikke vil ha lenger på en enkel måte.

Vi vil også merke opp et «gis bort»-område i bakgården der man kan sette fra
seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få gleden av. Det som ikke har fått nye eiere i løpet av dugnaden blir kastet, eller brakt til Fretex e.l.

Har du mulighet til å lage en kanne med kaffe og ta med på dugnaden? Send en liten mail til styret@glaenga.no.

Det blir bevertning for både store og små.

VI HÅPER MANGE BEBOERE I GLA’ENGA VIL SETTE AV ET PAR TIMER
TIL Å BIDRA TIL FELLESSKAPET OG FÅ EN GOD PRAT MED NABOENE!

Garasjen er stengt 20.3.18 kl. 10-12

Det skal byttes fjær i den ytre garasjeporten den 20.mars 2018 mellom kl. 1000 og 1200.  Dette betyr at det IKKE går an å kjøre inn eller ut av garasjen i dette tidsrommet.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre, men det er dessverre nødvendig å stenge porten når fjæren skal byttes.

Styret

 

Fjernvarmeavregningen for 2017 er klar

Fjernvarmeregnskapet for 2017 er nå klart, og informasjon om hver enkelts avregning skal være sendt seksjonseierne fra vår forretningsfører OBOS.

Avregningen skje over «husleiegiroen» for april måned 2018. Det vil si at «husleien» for april vil bli økt eller redusert avhengig av om man skylder eller har til gode.

Dersom noen har så mye til gode at beløpet er høyere enn det de betaler per måned normalt, vil refusjonen bli splittet over to måneder.

Hvis noen skulle oppleve å få betalingsproblemer ved for stort skyldig beløp; ta kontakt med OBOS for å finne en nedbetalingsløsning som er til å leve med.

Hvis noen får store avvik i sin avregning opp mot det beløpet som hver måned betales akonto, er det mulig å kontakte forretningsfører OBOS for å få hevet eller satt ned akontobeløpet.

Øvrige spørsmål må rettes til Ista på telefonnummer 04782.

Ikke legg juletrær på fellesområdene i Gla’enga!

Det er allerede begynt å dukke opp brukte juletrær rundt omkring på fellesarealene…

Vi minner om at renovasjonsetaten også i år samler inn juletrær som skal kastes.

Tidspunktet for henting av juletrær nærmest bygget vårt er:

TID: Onsdag 9. januar 2018 kl. 20:40-20:50
STED: Gladengveien 15 på hjørnet inn mot Teglverkskroken

Merk at de har et stramt tidsskjema, så møt opp i tide. Ta med deg ditt pensjonerte juletre, og bli kvitt det på en enkel måte.

Informasjon om andre hentesteder og -tider finner du her:
https://juletreoslo.no/0661

Det går også an å levere juletreet gratis til Haraldsrud Hageavfallsmottak, 5-6 minutter unna med bil (åpent til kl. 2100 på hverdager).

NB: Det er ikke lov å sette fra seg juletreet ved avfallsdunkene!
Renovasjonsetaten tar ikke dette med seg ved vanlig søppelkjøring, og det medfører ekstra kostnader for sameiet å arrangere transport av disse trærne. Vi ber om at det meldes fra til styret hvis man observerer at noen setter fra seg kasserte juletrær på fellesarealene.

Styret ønsker alle Gla’engere et riktig godt nyttår!