Vårdugnad mandag 6. mai 2019 kl. 1730

Det blir vårdugnad med container på førstkommende mandag 6. mai  kl. 1730!

Vi håper mange av beboerne vil delta for å gjøre det hyggelig rundt oss, og for å bli bedre kjent med naboene.

Det blir varierte arbeidsoppgaver for store og små, med hovedvekt på rydding og vedlikehold av fellesareal både inne og ute.  Vi planlegger også å olje benkene i bakgården og på takterrassen, hvis været tillater det.

Dette er også en gyllen mulighet til å rydde i sin egen bod og leilighet, og benytte container til det man ikke vil ha lenger. Det blir egen container til elektrisk avfall.

Vi vil også merke opp et «gis bort»-område i bakgården der man kan sette fra seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få gleden av. Det som ikke har fått nye eiere i løpet av dugnaden blir tilbudt Maritastiftelsen som har butikk på andre siden av Gladengveien.

Etterpå blir det pølsefest (både kjøtt og vegetar) og forskjellig type drikke til dem som har deltatt på dugnaden!

Vi ønsker velkommen til alle beboere, både helt nye og dem som har bodd her lenge.

Benytt sjansen til å bli bedre kjent med naboene, samtidig som vi alle  får det koselig rundt oss!

Hilsen styret

Lav forekomst av skjeggkre

Kartleggingen av skjeggkre i Gla’enga er nå gjort. Vi fikk inn cirka 60 % av limfellene som var delt ut, og disse dannet grunnlag for skadedyrsfirmaets kartlegging.

Kartleggingen viser at det gjennomgående er lav forekomst av skjeggkre i bygget. Det er 1-2 leiligheter som har noe høyere forekomst, og i disse vil det bli lagt ut åte for å redusere bestanden.

I de resterende leilighetene er det enten funnet ingen, eller få skjeggkre i fellene, og totalt for bygget er forekomsten å betrakte som lav.

Forsikringsselskapet har tilbudt oss limfeller og lokkemiddel i to år fremover. Disse kan vi sette ut i leilighetene og fellesområdene.

Vi anbefaler alle å gjøre dette, og vi vil bestille materiell til utdeling.

Husk at skjeggkre ikke finnes utendørs, og at de derfor gjerne spres i emballasje som for eksempel kasser, bølgepapp, pappesker etc. På denne måten kan de etablere seg på nye steder, formere seg og så spres videre igjen. Det er derfor lurt å pakke ut større ting før man tar dem inn i leiligheten, og så kjøre pappen rett til avfallsstasjonen, eller rive den opp, og kaste den i papirbrønnen. (Ikke sett papp fra dere i fellesområdene!)

Husk også at verken skjeggkre, sølvkre eller perlekre (som alle er observert i bygget vårt) ikke er farlige.

Styret er glad for at forekomsten er lav. Det gir muligheter til å bekjempe bestanden raskt ved bruk av limfeller og lokkemiddel, og vi anbefaler alle å benytte seg av disse.

Vi kommer tilbake til utdeling av limfeller og lokkemiddel når vi har fått dette tilsendt.

Les Folkehelseinstituttets råd om bekjemping her: skjeggkre—biologi-og-rad-om-bekjemping-2019

 

Viktig seier for parkdragene!

Byutviklingskomitéen (BUK) i Bydel Gamle Oslo hadde møte den 10. april 2019.

Komitéen behandler byutviklingssaker i bydelen vår; en bydel som er større i antall innbyggere enn byer som Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Tønsberg, Larvik og Arendal.

Partiet Rødt hadde på egen hånd (men basert på de ni boligselskapenes løpeseddel som også ble lagt i postkassene her i Gla’enga), fremmet forslag for BUK i Bydel Gamle Oslo om at parkdragene nå må bygges.

Arbeiderpartiet meldte på forhånd motforslag.  Motforslaget var en støtte til byrådet, som hittil har strittet imot å bygge parkdragene.

På møtet ble løpeseddelen fremlagt for representantene i BUK, sammen med et eget skriv som var utarbeidet på grunnlag av en diskusjon styreleder i Ellipsen hadde med Arbeiderpartiets representant tidligere på dagen:
Sånn selges parkdragene på Ensjø

Overraskende, og gledelig nok, gikk en enstemmig byutviklingskomité inn for å etablere parkdragene straks – for nesten alle: om nødvendig med ekspropriasjon!  Det var bare Høyre og MDG som gikk imot denne muligheten til å få fortgang på byggingen.

Dette er den første seieren for oss beboere på Ensjø for parkdragene. Alle partiene i den lokale byutviklingskomitéen støtter oss nå.

Som styreleder i Ellipsen sier det: «Så spørs det hvilke mottrekk byrådsleder Raymond Johansen og byutviklingsbyråd Hanne E. Marcussen gjør for fortsatt å begunstige en av Bærums rikeste menn på bekostning av bomiljøet for oss på Ensjø.»

Det er kommunevalg i september, og det vil være mulig gjennom valget å påvirke ved å stemme på noen som ønsker å bidra til at Ensjøbyen faktisk blir boligbyen og ikke forblir bilbyen til «evig» tid.

Styret

 

(Teksten er basert på tekst på http://www.ellipsen.no)

Garasjevask 25. april 2019 Kl 0800

GP garasjefeiing

Alle biler må fjernes fra garasjen for garasjevask
Torsdag 25. april 2019 mellom klokken 08:00 og 16:00

(Dette gjelder bare den innerste/ private delen av garasjen der vi beboere har egne plasser. )

Det er svært viktig at alle biler og motorsykler er flyttet fra den private garasjen i denne perioden. Europark-parkeringen kan benyttes (mot betaling).

Eiere av parkeringsplasser hvor biler ikke er flyttet, vil bli belastet kr. 1.000,-.

Vi anbefaler også å flytte sykler mens garasjen vaskes. Disse kan flyttes til sykkelrom (fellesboder på garasjeplan ved A- eller C-oppgangen) eller til sykkelstativer ute.

English:

It will be performed a garage cleaning on Thursday April 25 2019 between 08:00 and 16:00 hrs.

It is very important that all cars and MCs are moved out of the private garage during this period. You can use the Europark garage for a fee.

Owners of parking spaces where the car is not removed, will be charged
1.000,- NOK.

We also recommend moving bikes while the garage is being cleaned. Bikes can be placed in the bicycle rooms or bicycle racks outside.