Viktig seier for parkdragene!

Byutviklingskomitéen (BUK) i Bydel Gamle Oslo hadde møte den 10. april 2019.

Komitéen behandler byutviklingssaker i bydelen vår; en bydel som er større i antall innbyggere enn byer som Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Tønsberg, Larvik og Arendal.

Partiet Rødt hadde på egen hånd (men basert på de ni boligselskapenes løpeseddel som også ble lagt i postkassene her i Gla’enga), fremmet forslag for BUK i Bydel Gamle Oslo om at parkdragene nå må bygges.

Arbeiderpartiet meldte på forhånd motforslag.  Motforslaget var en støtte til byrådet, som hittil har strittet imot å bygge parkdragene.

På møtet ble løpeseddelen fremlagt for representantene i BUK, sammen med et eget skriv som var utarbeidet på grunnlag av en diskusjon styreleder i Ellipsen hadde med Arbeiderpartiets representant tidligere på dagen:
Sånn selges parkdragene på Ensjø

Overraskende, og gledelig nok, gikk en enstemmig byutviklingskomité inn for å etablere parkdragene straks – for nesten alle: om nødvendig med ekspropriasjon!  Det var bare Høyre og MDG som gikk imot denne muligheten til å få fortgang på byggingen.

Dette er den første seieren for oss beboere på Ensjø for parkdragene. Alle partiene i den lokale byutviklingskomitéen støtter oss nå.

Som styreleder i Ellipsen sier det: «Så spørs det hvilke mottrekk byrådsleder Raymond Johansen og byutviklingsbyråd Hanne E. Marcussen gjør for fortsatt å begunstige en av Bærums rikeste menn på bekostning av bomiljøet for oss på Ensjø.»

Det er kommunevalg i september, og det vil være mulig gjennom valget å påvirke ved å stemme på noen som ønsker å bidra til at Ensjøbyen faktisk blir boligbyen og ikke forblir bilbyen til «evig» tid.

Styret

 

(Teksten er basert på tekst på http://www.ellipsen.no)