Lav forekomst av skjeggkre

Kartleggingen av skjeggkre i Gla’enga er nå gjort. Vi fikk inn cirka 60 % av limfellene som var delt ut, og disse dannet grunnlag for skadedyrsfirmaets kartlegging.

Kartleggingen viser at det gjennomgående er lav forekomst av skjeggkre i bygget. Det er 1-2 leiligheter som har noe høyere forekomst, og i disse vil det bli lagt ut åte for å redusere bestanden.

I de resterende leilighetene er det enten funnet ingen, eller få skjeggkre i fellene, og totalt for bygget er forekomsten å betrakte som lav.

Forsikringsselskapet har tilbudt oss limfeller og lokkemiddel i to år fremover. Disse kan vi sette ut i leilighetene og fellesområdene.

Vi anbefaler alle å gjøre dette, og vi vil bestille materiell til utdeling.

Husk at skjeggkre ikke finnes utendørs, og at de derfor gjerne spres i emballasje som for eksempel kasser, bølgepapp, pappesker etc. På denne måten kan de etablere seg på nye steder, formere seg og så spres videre igjen. Det er derfor lurt å pakke ut større ting før man tar dem inn i leiligheten, og så kjøre pappen rett til avfallsstasjonen, eller rive den opp, og kaste den i papirbrønnen. (Ikke sett papp fra dere i fellesområdene!)

Husk også at verken skjeggkre, sølvkre eller perlekre (som alle er observert i bygget vårt) ikke er farlige.

Styret er glad for at forekomsten er lav. Det gir muligheter til å bekjempe bestanden raskt ved bruk av limfeller og lokkemiddel, og vi anbefaler alle å benytte seg av disse.

Vi kommer tilbake til utdeling av limfeller og lokkemiddel når vi har fått dette tilsendt.

Les Folkehelseinstituttets råd om bekjemping her: skjeggkre—biologi-og-rad-om-bekjemping-2019