Endringer på fjernvarmeanlegget

Styret har i lengre tid reklamert på fjernvarmeanlegget i bygget, da anlegget ikke er forskriftsmessig innregulert.

Veidekke har nå endelig godtatt å innregulere anlegget, og Bravida vil derfor de neste 14 dagene blant annet arbeide med å bytte ut ventiler til riktig størrelse. De starter opp 16. juni 2017.

Dette medfører at det vil kunne ta lengre tid å få varmt vann i springen i denne perioden, spesielt på dagtid. Trykket på varmtvannet kan også bli dårligere.

Arbeidet med anlegget vil foregå i fellesarealene.

Dette til orientering.

/Styret

 

Garasjevask 12. juni

Det vil bli utført garasjevask mandag 12. juni kl. 08:00-16:00.

Det er svært viktig at alle biler er flyttet fra den private garasjen i denne perioden.  Europark-parkeringen kan benyttes (mot betaling). Eiere av parkeringsplasser hvor biler ikke er flyttet, vil bli belastet kr. 1 000,-.

Vi anbefaler også å flytte sykler mens garasjen vaskes. Disse kan flyttes til sykkelrom (fellesboder på garasjeplan ved A- eller C-oppgangen) eller til sykkelstativer ute.

English:

It will be performed a garage cleaning on Monday June 12 at 08:00-16:00.

It is very important that all cars are removed from the private garage during this period. You can use the Europark garage for a fee. Owners of parking spaces where the car is not removed, will be charged 1 000 NOK.

We also recommend moving bikes while the garage is being washed. These can be moved to the bicycle rooms or bicycle racks outside.

Riving av Stålverksveien 1 pågår

Norsk Saneringsservice har oppdraget med å rive bygget i Stålverksveien 1, og de holder for øyeblikket på med maskinell riving av den nordvestlige fløyen. Der har de begynt å ta ned betongelementene.

Det vil hovedsakelig være aktivitet på plassen mellom kl. 07 og 19, mandag til torsdag, med aktivitet på fredager etter behov, avhengig av fremdriften. Under rivingen vil de bruke vannkanon for å begrense mengden støv

Denne uken vil maskinrivingen avsluttes torsdag kl 19, og ikke fortsette før tirsdag morgen neste uke (6. juni). Det vil imidlertid pågå manuell miljøsanering inne i sørøstlig del av bygget (fløy B) på fredag (7-19) og sannsynligvis fram til kl 15 på lørdag.

Dette til orientering.

Styret