Riving av Stålverksveien 1 pågår

Norsk Saneringsservice har oppdraget med å rive bygget i Stålverksveien 1, og de holder for øyeblikket på med maskinell riving av den nordvestlige fløyen. Der har de begynt å ta ned betongelementene.

Det vil hovedsakelig være aktivitet på plassen mellom kl. 07 og 19, mandag til torsdag, med aktivitet på fredager etter behov, avhengig av fremdriften. Under rivingen vil de bruke vannkanon for å begrense mengden støv

Denne uken vil maskinrivingen avsluttes torsdag kl 19, og ikke fortsette før tirsdag morgen neste uke (6. juni). Det vil imidlertid pågå manuell miljøsanering inne i sørøstlig del av bygget (fløy B) på fredag (7-19) og sannsynligvis fram til kl 15 på lørdag.

Dette til orientering.

Styret