Endringer på fjernvarmeanlegget

Styret har i lengre tid reklamert på fjernvarmeanlegget i bygget, da anlegget ikke er forskriftsmessig innregulert.

Veidekke har nå endelig godtatt å innregulere anlegget, og Bravida vil derfor de neste 14 dagene blant annet arbeide med å bytte ut ventiler til riktig størrelse. De starter opp 16. juni 2017.

Dette medfører at det vil kunne ta lengre tid å få varmt vann i springen i denne perioden, spesielt på dagtid. Trykket på varmtvannet kan også bli dårligere.

Arbeidet med anlegget vil foregå i fellesarealene.

Dette til orientering.

/Styret