Boning av gulv i A-oppgangen 22. september 2021

Denne informasjonen gjelder bare A-oppgangen:

Gulvene i trappeoppgangen og inngangspartiet fra bakgården og frem til heisdør skal bones på nytt.

Arbeidet starter klokken 08.30 den 22. september, og antas å være ferdig klokken 17.00.

Trappeoppgang og heis i A-oppgang kan IKKE benyttes i denne tidsperioden. 

Svalganger, trappeløp og heis i B-oppgangen benyttes som alternativ.

Alle leiligheter i etasje –1 bes om å fjerne gjenstander og dørmatter i fellesområdet fra og med tirsdag 21. september klokken 18.00.

Vi minner om at det ikke er lov å oppbevare sykler, barnevogner, leker og andre gjenstander i fellesarealene, så dette må fjernes permanent.

Styret

Feil på kaldtvannsleveransen

Oppdatering 31. august: Rørlegger arbeider nå på anlegget, og vannet vil i dag i perioder forsvinne helt. Pass på å ikke ha på vaskemaskin eller oppvaskmaskin før leveransen av vann er stabil igjen.

Det er i kveld, 30. august, oppdaget feil på leveransen av kaldtvann til bygget. Dette antas å være årsaken til senere tids varierende trykk og temperatur.

Flere har i det siste klaget på dårlig trykk og store temperaturforskjeller i vannleveransen til leilighetene.

Dette ble særlig synlig i dag, og vi har i kveld hatt en sjekk av anlegget. Der kommer det frem at det ser ut til å være en feil på kaldtvannsleveransen til leilighetene. Dette medfører dårlig trykk og dermed også varierende temperatur – særlig merkes dette i dusjen.

Rørlegger vil bli kontaktet i morgen tidlig, og vi håper på rask reparasjon av feilen.

Hilsen styret

Gulvene i A-oppgangen bones 1. september 2021

Gulvene i trappeoppgangen skal bones den 1. september fra kl 0800. Boningen antas å være ferdig klokken 17.00.  Det samme gjelder gulvene i inngangspartiet fra bakgården og frem til døren som går inn til trappeoppgangen (ved heisen).

Trappeoppgangen i A-oppgangen kan derfor IKKE benyttes mellom kl. 0800 og 1700 denne dagen.  

Heisen i A vil bli koblet ut i dette tidsrommet. 

Beboere i A-oppgangen må benytte svalgangene og heisen/trappene i B-oppgangen istedenfor. 

Alle  leiligheter i etasje –1 i A-oppgangen bes om å fjerne gjenstander og dørmatter i fellesområdet fra og med tirsdag 31.09.2021 klokken 18.00. 

Vi minner om at det ikke er lov å oppbevare sykler, barnevogner, leker og andre gjenstander i fellesarealene, så dette må fjernes permanent. 

Styret

Husk å vedlikeholde ventilene!

Det er oppdaget vepsebol i en ventil i en leilighet. Dette kan lett unngås, og det er viktig at seksjonseierne sørger for å vaske og rense ventilene et par ganger hvert år. 

Ventilene kan være et fristende sted for blant annet veps, og derfor er det viktig å følge med på dette allerede tidlig på sommeren.  

Det ligger innenfor hver eiers vedlikeholdsplikt å sørge for å holde ventilene rene og fri for insekter, og vi minner om hvor viktig det er å gjøre dette.   

Monter gjerne insektsnetting av metall i ventilen. 

Husk for øvrig at ventilene til leiligheten bør stå mest mulig åpne gjennom året for å sørge for god ventilasjon i leiligheten.  

Les mer om renhold av ventilene i beboerguiden: 

https://wordpress.com/page/glaenga.no/1329

Unngå å få vepsebol i ventilen. Sørg for jevnlig renhold og kontroll av ventilene.

Innsamlingsboks fra Fretex blir fjernet

Styret har sagt opp avtalen med Fretex om utplassering av innsamlingsboks for klær ved 15 B.

Årsaken er forsøpling rundt boksen ved manglende tømming og rydding fra Fretex’ side. Vi ønsker å ha det pent og ryddig i sameiet, og boksen vil nå bli fjernet.

Nærmeste bokser hvor man nå kan gi bort tøy i regi av Fretex er ved Hasle skole (Hovinveien 41), nederst i St. Jørgensvei, og i Ensjøveien.

Du kan lese mer om hvor Fretex-boksene står her:

https://www.fretex.no/gi-til-fretex/naermeste-fretexboks/finn-naermeste-fretexboks-i-kartet

/styret

Takterrassen stenges for bruk etter kl. 2300

Styret har også i år fått flere klager over utagerende festing på takterrassene. I tillegg til nattlige støyplager, ligger det ofte igjen ølbokser og annet søppel der etterpå.

Takterrassene er derfor stengt etter kl 2300.

Forsterket vakthold i helgene i sommer

Securitas vil ha forsterket vakthold på takterrassene etter kl 2300 i helgene fremover. De har instruks om, uten opphold, å avslutte eventuelle fester der.

Andre personer som måtte befinne seg på takterrassene vil også bli bedt om å forlate terrassen, da vi ikke ønsker å ha folk der oppe etter kl. 2300.

Festing i ukedagene

Hvis Securitas blir utkalt pga klager på høylytt festing/ utagerende adferd på takterrassene i ukedagene, er de bedt om å sørge for at festen avsluttes umiddelbart – uansett tidspunkt og ukedag.

Ikke kast sigaretter over kanten på takterrassene

Vi minner om at det ikke må kastes sigaretter eller andre gjenstander over kanten fra takterrassene.

Husk: Hold støynivået nede

Sommeren er en tid hvor det ofte er godt å være ute, men vi minner om husordensreglene som i punkt 1.2 blant annet sier at det ikke er tillatt med høylytt avspilling av musikk etc. etter kl. 23.00. Skal høyttalere brukes etter kl. 2300, må de dempes slik at de ikke sjenerer naboleilighetene.

Det er spesielt viktig å vise hensyn på sommerstid hvor vinduene ofte står åpne.

For ordens skyld vil vi presisere at dette selvsagt også gjelder allsang og annen høylytt aktivitet.  Det er støynivået som er utslagsgivende.

Du kan lese om støybestemmelsene her: https://glaenga.no/husordensregler/

Vi ønsker at folk skal ha det hyggelig og nyte sommervarmen, men pass på at det ikke sjenerer andre beboere.

Fortsatt god sommer! 

Styret

VEL MØTT TIL VÅRDUGNAD TORSDAG 3. JUNI 2021 KL. 1730-1930

Det er en glede å kunne kalle inn til dugnad i sameiet igjen! Pandemien har gjort det vanskelig å holde dugnader, men torsdag 3. juni kl. 1730 til 1930 blir det igjen fellesdugnad i sameiet.  Smittevern vil bli ivaretatt. 

Samtidig er dette en gyllen mulighet til å rydde i egen bod og leilighet, for vi vil også denne gangen leie bil til å få kjørt bort ting man ikke vil ha lenger. Bilen kommer kl. 1930, så det som skal kastes må være båret ut til området nedenfor søppelbrønnene i A-oppgangen før det. 

Vi vil også merke opp et «gis bort»-område i bakgården der man kan sette fra seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få gleden av. Det som ikke har fått nye eiere i løpet av dugnaden blir tilbudt Maritastiftelsen/ Erikshjälpen, eller kastet. 

Servering vil denne gangen måtte begrense seg til litt hyggelig å drikke, på grunn av smittevernskravene.  

Velkommen!

PS. Husk at hvis du har symptomer på Covid-19, skal du ikke komme på dugnaden. Les mer om dette her

Døråpneren i C-oppgangen er ødelagt

Den automatiske døråpneren i C-oppgangen er ødelagt.

Hjelpemiddelsentralen er varslet, og de vil komme på tirsdag eller onsdag i neste uke (18. eller 19.5).
Døren er vanskelig å åpne, og du må enten bruke en del krefter på å komme inn eller ut, eller du må bruke en annen inngang/utgang.

Styret beklager dette, men siden det er Hjelpemiddelsentralen som har ansvaret for den automatiske åpneren, er vi avhengige av dem for reparasjon.