Gulvene skal bones!

Alle innvendige gulvflater i fellesarealene skal bones, og dette vil skje på følgende tidspunkt:

Leiligheter i A og B: 21. og 22. november 2022

Leiligheter i C og D: 23. og 24. november 2022

I denne forbindelse må beboere huske følgende:

Når boningen pågår må det ikke tråkkes på gulvet mellom kl. 2200 og 0200.

Ta inn alle dørmatter, og alle eventuelle andre ting som står utenfor døren, inkludert barnevogner, sko etc. Ting som ikke er flyttet, vil bli samlet inn av renholdsselskapet, og lagt i inngangspartiet nede i hver oppgang. Renholdsfirmaet og sameiet tar ikke ansvar for ting som eventuelt ikke blir fjernet før arbeidet starter.

NB! Gulvene kan bli svært glatte under oppskuringen (rengjøringen i forkant av boningen), så vær forsiktig når du går.

Skulle det være spørsmål rundt dette kan Alliansen renhold kontaktes på 92081705.

Skulle du ha behov for å passere under boningen, for eksempel fordi du kommer sent hjem fra jobb, er det fint om du kontakter renholderne på telefon 91668003. De vi da tilrettelegge for passering uten at arbeidet ødelegges.

Vi ser frem til å få rene og pene gulv!

Styret

Informasjon fra styret november 2022

Styret ønsker å informere om diverse saker som er håndtert den siste tiden. Dette nyhetsbrevet inneholder:

 • Drift av bygget – informasjon
 • Røykvarslernes dag er 1. desember
 • Tenning av julegran 27.11
 • Støyende arbeid i leilighetene
 • Dyreurin i A-oppgangen
 • Ny dør på takterrassen i B

Drift av bygget
I tillegg til vanlige vaktmesteroppgaver, har driftsleder hatt en travel måned: 

 • Befaring med snekkere for å skifte ut råtten ventilasjonskasse på takterrassen. Befaringen synliggjorde at det er utført dårlig arbeid fra byggeåret 2012.  På litt sikt må alle kassene utbedres.
 • Oppfølging av elektriker for skift av armaturer i garasjen, og sensorer i bodområder. Dette er et strømsparingstiltak.
 • Satt på nye dørstoppere på de fleste dører.
 • Utført kontroll av sprinkleranlegget
 • Dessverre var det et innbruddsforsøk fra den ytre garasjen inn til sykkelboden/bodrommet i C-oppgangen. Forsøket ble avverget av Securitas, men låsen ble ødelagt. Det ble derfor bestilt ny lås både til bodrommet i garasjen, og til bakgården i -1C da denne har «skurret» i lengre tid.
 • Gjennomgang av funksjon av avtrekksvifter. Det ble observert flere vifter som satt feil som har gitt dårlig utsug. Flere vifter vil bli skiftet som følge av kontrollen.
 • Oppstart av veggvask – oppgang A og D
 • Den ytre garasjeporten er blitt påkjørt. Vi venter på ny bunndel før porten kan reparares, og porten står i dag åpen hele døgnet.
 • Oppfølging av reparasjon av heisstans i A, da dette anses å være reklamasjon på tidligere skiftet driver.
 • Sjekket alle vinduer i fellesområdene.

Røykvarslere i leilighetene
Desember er fortsatt den måneden med flest husbranner i Norge, og 1. desember er røykvarslerens dag. Det er en grei påminnelse om å skifte batteri i røykvarslerne. Det kan også være lurt å tørke varsleren fri for støv og annet som samler seg oppunder taket.

Tenning av julegran 
Søndag 27. november er første søndag i advent og vi følger tradisjonen med å samles i bakgården og tenne julegranen kl. 1630. Vestre Aker Musikkorps spiller julesanger, og styret serverer noe lett å spise og drikke. Mer informasjon kommer. 

Støyende arbeid i leilighetene
Styret får heldigvis ikke veldig mange støyklager, men en del personer opplever sjenerende støy når det skal være ro i bygget. Støy ut over det normale er tillatt på hverdager kl 8-20 og lørdager kl 9-18. Konstruksjonen i bygget bærer mange lyder (som f eks boring eller hamring) over lengre avstander enn man skulle tro, og styret mener det er riktig å ta støyplager på alvor. Vi ber alle om å overholde husordensreglene, også når det gjelder støy.

Dyreurin i A-oppgangen
Styret har fått klager fra renholdspersonalet om at det stadig ligger urin rundt søylen i inngangspartiet i A-oppgangen. Dette antas komme fra et dyr, sannsynligvis en hund. Dette er selvsagt helt uakseptabelt.
Husk at husdyr alltid skal føres i bånd på sameiets felles arealer av en voksen, ansvarlig person. Barn må ikke alene gis ansvar for dyr.
Skulle uhellet likevel være ute, må eier umiddelbart tørke opp/ fjerne ekskrementer, og ikke etterlate disse.

Ny dør til takterrassen i B
Døren som går ut til takterrassen mellom B og C fikk knust vinduet, og døren må derfor skiftes. Det har vært lang ventetid på å få ny dør, men nå er den kommet, og vil bli montert i nær fremtid.