Informasjon fra styret november 2022

Styret ønsker å informere om diverse saker som er håndtert den siste tiden. Dette nyhetsbrevet inneholder:

 • Drift av bygget – informasjon
 • Røykvarslernes dag er 1. desember
 • Tenning av julegran 27.11
 • Støyende arbeid i leilighetene
 • Dyreurin i A-oppgangen
 • Ny dør på takterrassen i B

Drift av bygget
I tillegg til vanlige vaktmesteroppgaver, har driftsleder hatt en travel måned: 

 • Befaring med snekkere for å skifte ut råtten ventilasjonskasse på takterrassen. Befaringen synliggjorde at det er utført dårlig arbeid fra byggeåret 2012.  På litt sikt må alle kassene utbedres.
 • Oppfølging av elektriker for skift av armaturer i garasjen, og sensorer i bodområder. Dette er et strømsparingstiltak.
 • Satt på nye dørstoppere på de fleste dører.
 • Utført kontroll av sprinkleranlegget
 • Dessverre var det et innbruddsforsøk fra den ytre garasjen inn til sykkelboden/bodrommet i C-oppgangen. Forsøket ble avverget av Securitas, men låsen ble ødelagt. Det ble derfor bestilt ny lås både til bodrommet i garasjen, og til bakgården i -1C da denne har «skurret» i lengre tid.
 • Gjennomgang av funksjon av avtrekksvifter. Det ble observert flere vifter som satt feil som har gitt dårlig utsug. Flere vifter vil bli skiftet som følge av kontrollen.
 • Oppstart av veggvask – oppgang A og D
 • Den ytre garasjeporten er blitt påkjørt. Vi venter på ny bunndel før porten kan reparares, og porten står i dag åpen hele døgnet.
 • Oppfølging av reparasjon av heisstans i A, da dette anses å være reklamasjon på tidligere skiftet driver.
 • Sjekket alle vinduer i fellesområdene.

Røykvarslere i leilighetene
Desember er fortsatt den måneden med flest husbranner i Norge, og 1. desember er røykvarslerens dag. Det er en grei påminnelse om å skifte batteri i røykvarslerne. Det kan også være lurt å tørke varsleren fri for støv og annet som samler seg oppunder taket.

Tenning av julegran 
Søndag 27. november er første søndag i advent og vi følger tradisjonen med å samles i bakgården og tenne julegranen kl. 1630. Vestre Aker Musikkorps spiller julesanger, og styret serverer noe lett å spise og drikke. Mer informasjon kommer. 

Støyende arbeid i leilighetene
Styret får heldigvis ikke veldig mange støyklager, men en del personer opplever sjenerende støy når det skal være ro i bygget. Støy ut over det normale er tillatt på hverdager kl 8-20 og lørdager kl 9-18. Konstruksjonen i bygget bærer mange lyder (som f eks boring eller hamring) over lengre avstander enn man skulle tro, og styret mener det er riktig å ta støyplager på alvor. Vi ber alle om å overholde husordensreglene, også når det gjelder støy.

Dyreurin i A-oppgangen
Styret har fått klager fra renholdspersonalet om at det stadig ligger urin rundt søylen i inngangspartiet i A-oppgangen. Dette antas komme fra et dyr, sannsynligvis en hund. Dette er selvsagt helt uakseptabelt.
Husk at husdyr alltid skal føres i bånd på sameiets felles arealer av en voksen, ansvarlig person. Barn må ikke alene gis ansvar for dyr.
Skulle uhellet likevel være ute, må eier umiddelbart tørke opp/ fjerne ekskrementer, og ikke etterlate disse.

Ny dør til takterrassen i B
Døren som går ut til takterrassen mellom B og C fikk knust vinduet, og døren må derfor skiftes. Det har vært lang ventetid på å få ny dør, men nå er den kommet, og vil bli montert i nær fremtid.