Husk å vedlikeholde ventilene!

Det er oppdaget vepsebol i en ventil i en leilighet. Dette kan lett unngås, og det er viktig at seksjonseierne sørger for å vaske og rense ventilene et par ganger hvert år. 

Ventilene kan være et fristende sted for blant annet veps, og derfor er det viktig å følge med på dette allerede tidlig på sommeren.  

Det ligger innenfor hver eiers vedlikeholdsplikt å sørge for å holde ventilene rene og fri for insekter, og vi minner om hvor viktig det er å gjøre dette.   

Monter gjerne insektsnetting av metall i ventilen. 

Husk for øvrig at ventilene til leiligheten bør stå mest mulig åpne gjennom året for å sørge for god ventilasjon i leiligheten.  

Les mer om renhold av ventilene i beboerguiden: 

https://wordpress.com/page/glaenga.no/1329

Unngå å få vepsebol i ventilen. Sørg for jevnlig renhold og kontroll av ventilene.

Innsamlingsboks fra Fretex blir fjernet

Styret har sagt opp avtalen med Fretex om utplassering av innsamlingsboks for klær ved 15 B.

Årsaken er forsøpling rundt boksen ved manglende tømming og rydding fra Fretex’ side. Vi ønsker å ha det pent og ryddig i sameiet, og boksen vil nå bli fjernet.

Nærmeste bokser hvor man nå kan gi bort tøy i regi av Fretex er ved Hasle skole (Hovinveien 41), nederst i St. Jørgensvei, og i Ensjøveien.

Du kan lese mer om hvor Fretex-boksene står her:

https://www.fretex.no/gi-til-fretex/naermeste-fretexboks/finn-naermeste-fretexboks-i-kartet

/styret

Takterrassen stenges for bruk etter kl. 2300

Styret har også i år fått flere klager over utagerende festing på takterrassene. I tillegg til nattlige støyplager, ligger det ofte igjen ølbokser og annet søppel der etterpå.

Takterrassene er derfor stengt etter kl 2300.

Forsterket vakthold i helgene i sommer

Securitas vil ha forsterket vakthold på takterrassene etter kl 2300 i helgene fremover. De har instruks om, uten opphold, å avslutte eventuelle fester der.

Andre personer som måtte befinne seg på takterrassene vil også bli bedt om å forlate terrassen, da vi ikke ønsker å ha folk der oppe etter kl. 2300.

Festing i ukedagene

Hvis Securitas blir utkalt pga klager på høylytt festing/ utagerende adferd på takterrassene i ukedagene, er de bedt om å sørge for at festen avsluttes umiddelbart – uansett tidspunkt og ukedag.

Ikke kast sigaretter over kanten på takterrassene

Vi minner om at det ikke må kastes sigaretter eller andre gjenstander over kanten fra takterrassene.

Husk: Hold støynivået nede

Sommeren er en tid hvor det ofte er godt å være ute, men vi minner om husordensreglene som i punkt 1.2 blant annet sier at det ikke er tillatt med høylytt avspilling av musikk etc. etter kl. 23.00. Skal høyttalere brukes etter kl. 2300, må de dempes slik at de ikke sjenerer naboleilighetene.

Det er spesielt viktig å vise hensyn på sommerstid hvor vinduene ofte står åpne.

For ordens skyld vil vi presisere at dette selvsagt også gjelder allsang og annen høylytt aktivitet.  Det er støynivået som er utslagsgivende.

Du kan lese om støybestemmelsene her: https://glaenga.no/husordensregler/

Vi ønsker at folk skal ha det hyggelig og nyte sommervarmen, men pass på at det ikke sjenerer andre beboere.

Fortsatt god sommer! 

Styret