Husk å vedlikeholde ventilene!

Det er oppdaget vepsebol i en ventil i en leilighet. Dette kan lett unngås, og det er viktig at seksjonseierne sørger for å vaske og rense ventilene et par ganger hvert år. 

Ventilene kan være et fristende sted for blant annet veps, og derfor er det viktig å følge med på dette allerede tidlig på sommeren.  

Det ligger innenfor hver eiers vedlikeholdsplikt å sørge for å holde ventilene rene og fri for insekter, og vi minner om hvor viktig det er å gjøre dette.   

Monter gjerne insektsnetting av metall i ventilen. 

Husk for øvrig at ventilene til leiligheten bør stå mest mulig åpne gjennom året for å sørge for god ventilasjon i leiligheten.  

Les mer om renhold av ventilene i beboerguiden: 

https://wordpress.com/page/glaenga.no/1329

Unngå å få vepsebol i ventilen. Sørg for jevnlig renhold og kontroll av ventilene.