Container kommer 12.5.20 kl. 1600. Dugnaden avlyses.

På grunn av smittevernstiltakene i samfunnet blir vårens dugnad avlyst. 

Det blir likevel leid inn container.

Benytt gjerne anledningen til å rydde i boder, leilighet og på balkongen!

Containeren vil som vanlig stå i Teglverkskroken, og det går an å levere avfall der mellom kl. 1600 og 1900. 

Hilsen Styret

Garasjevask mandag 4. mai 2020 Kl. 0800 – Garage cleaning

 

Alle biler må fjernes fra garasjen for garasjevask  og annet vedlikehold
mandag 4. mai 2020 mellom klokken 08:00 og 16:00

(Dette gjelder bare den innerste/ private delen av garasjen der vi beboere har egne plasser. )

Det er svært viktig at alle biler og motorsykler er flyttet fra den private garasjen i denne perioden. Europark-parkeringen kan benyttes (mot betaling).

Eiere av parkeringsplasser hvor biler ikke er flyttet, vil bli belastet kr. 1.000,-.

Vi anbefaler også å flytte sykler mens garasjen vaskes. Disse kan flyttes til sykkelrom (fellesboder på garasjeplan ved A- eller C-oppgangen) eller til sykkelstativ ute.

English:

There will be a garage cleaning and other necessary maintenance on
Monday May 4 2020 between 08:00 and 16:00 hrs.

It is very important that all cars and MCs are moved from the private garage during this period. You can use the Europark garage for a fee.

Owners of parking spaces where the car is not removed, will be charged 1.000,- NOK.

We also recommend moving bikes while the garage is being cleaned. Bikes can be placed in the bicycle rooms or bicycle racks outside.

 

Hilsen styret

Heisen i A-oppgangen står ennå

Dessverre blir nok heisen i A-oppgangen stående en stund til.

Dette skyldes en erstatningsdel som skal komme fra Tyskland, men som er vanskeligere å få til landet nå på grunn av koronasituasjonen.

Vi er lovet at heisen blir reparert så snart den nødvendige delen kommer.

De øvrige heisene går, og heisen i B blir da den raskeste for å komme til leilighetene i A (hvis trapper ikke er et alternativ).

Styret, 20.april 2020

 

Lær deg koronavettreglene/ Learn the Corona Safety Rules

Selv om de færreste av oss er smittet av koronaviruset Covid-19, er vi alle rammet på en eller annen måte.

Mange er usikre eller bekymret over hva man skal gjøre og hvordan man skal oppføre seg. Det har vært mye fokus på smittevern, og hvordan man skal forholde seg til smitteoverføring, men det er også viktig å ivareta egen og andres psykiske helse.

Røde Kors har derfor laget Koronavettregler. De gir påminnelser og retningslinjer, på lik linje med fjellvettreglene.

ENGLISH: 

Although few of us are infected with the corona virus Covid-19, we are all affected one way or another. Many are uncertain or concerned about what to do and how to behave.

There has been a lot of focus on infection control and how to deal with transmission of infection, but it is also important to safeguard your own and others’ mental health.

The Red Cross has therefore drawn up the Corona Safety Rules. They provide reminders and guidelines, in line with the Norwegian mountain safety rules.