Lær deg koronavettreglene/ Learn the Corona Safety Rules

Selv om de færreste av oss er smittet av koronaviruset Covid-19, er vi alle rammet på en eller annen måte.

Mange er usikre eller bekymret over hva man skal gjøre og hvordan man skal oppføre seg. Det har vært mye fokus på smittevern, og hvordan man skal forholde seg til smitteoverføring, men det er også viktig å ivareta egen og andres psykiske helse.

Røde Kors har derfor laget Koronavettregler. De gir påminnelser og retningslinjer, på lik linje med fjellvettreglene.

ENGLISH: 

Although few of us are infected with the corona virus Covid-19, we are all affected one way or another. Many are uncertain or concerned about what to do and how to behave.

There has been a lot of focus on infection control and how to deal with transmission of infection, but it is also important to safeguard your own and others’ mental health.

The Red Cross has therefore drawn up the Corona Safety Rules. They provide reminders and guidelines, in line with the Norwegian mountain safety rules.