Friarealene på Ensjø må bygges!

Sameier og borettslag i området har gått sammen om å lage en brosjyre som sendes og deles ut til politikere nå før kommunevalget.  De etterlengtede parkdragene/ utearealene som er planlagt vil ikke bli realisert på mange år hvis ikke kommunen tar grep.

Vi krever derfor av byrådet at det nå bygger parkdragene som ble vedtatt enstemmig av bystyret så langt tilbake som i 2007.

Utbyggerne lokker fremdeles med et naturbant Ensjø med grønne lunger, og at Ensjø skulle utvikles fra en bilby til en boligby. Til tross for at de vet at dette ikke skjer på flere år ennå pga langsiktige leieavtaler til bilforretninger. Parkdragene, som har uteblitt, er helt avgjørende for boligtrivselen for å skape rom mellom blokkene og utearealer til avkobling og tur.

Brosjyren vil bli lagt i postkassene i bygget hos oss, og ligger også her.

Vel møtt til årsmøte 27. mars 2019 kl. 1900

Like sikkert som våren er i anmarsj, er det snart tid for årsmøte.

Vi ønsker velkommen til årsmøte den 27. mars 2019 kl. 19.00 i Kampen bydelshus.

Det er sendt ut innkalling til alle seksjonseiere, men for første gang er den sendt elektronisk til dem som har samtykket til dette.  Disse har ikke fått den tilsendt i post, som tidligere.

Innkallingen, sakslisten, og årsberetningen (inkl. regnskap) kan du også lese her.

Hvem kan delta på årsmøtet?
Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. Seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av seksjonseiers husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg.  Det går også an å stille med fullmektig.

Husk at det bare er de sakene som er innmeldt på forhånd, og som omtales i innkalling og beretning, som kan behandles på årsmøtet.

Styret