Vel møtt til årsmøte 27. mars 2019 kl. 1900

Like sikkert som våren er i anmarsj, er det snart tid for årsmøte.

Vi ønsker velkommen til årsmøte den 27. mars 2019 kl. 19.00 i Kampen bydelshus.

Det er sendt ut innkalling til alle seksjonseiere, men for første gang er den sendt elektronisk til dem som har samtykket til dette.  Disse har ikke fått den tilsendt i post, som tidligere.

Innkallingen, sakslisten, og årsberetningen (inkl. regnskap) kan du også lese her.

Hvem kan delta på årsmøtet?
Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. Seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av seksjonseiers husstand har rett til å være tilstede og til å uttale seg.  Det går også an å stille med fullmektig.

Husk at det bare er de sakene som er innmeldt på forhånd, og som omtales i innkalling og beretning, som kan behandles på årsmøtet.

Styret