Varmtvannet blir borte den 30.8-31.08

Fortum, vår fjernvarmeleverandør, melder at vi kommer til å være uten varmtvann fra torsdag 30. august kl. 09.00 til fredag 31. august kl. 05.00.

Dette på grunn av vedlikeholdsarbeider i Hovin-området.

De fleste er sikkert varslet om dette på sms, men for dem som eventuelt ikke har fått varselet, legges informasjonen ut her til orientering.

/styret

 

Påminnelse: Bytte av PCB-kort i porttelefonen 21. august

Dette er en påminnelse til de seksjonseiere som har fått brev om at det tilbys bytte av PCB-kort (kretskort) i porttelefonen.

De som ikke har fått brev om dette, kan se bort fra påminnelsen.

I 2016 tilbød firmaet som har levert porttelefonsystemet å bytte PCB-kort i alle porttelefonene. Det var ikke alle som benyttet seg av tilbudet. Selv om garantien nå er utløpt, har firmaet Qualitronic tilbudt seg å gjøre dette i de resterende 47 enhetene hvor det ikke ble gjort i 2016.

Datoen er fastsatt til 21. august 2018 mellom kl. 1700 og 1900. Datoen er valgt for at flest mulig skal kunne være hjemme fra jobb, og det er viktig at det er folk til stede i leiligheten i hele denne perioden.

Vi understreker at dette er et tilbud fra Qualitronic, og at det er frivillig å få byttet PCB-kortet nå.

Imidlertid vil dette måtte bekostes av den enkelte eier dersom det senere blir behov for å bytte kortet. Denne gangen gjøres det uten kostnad.

Kontaktinformasjon til Qualitronic er post@qualitronic.no

/styret

 

Åpen garasjeport til ytre garasje

Flere av dere har sikkert lagt merke til at den ytre garasjeporten (inn til Europarks garasje) har stått mye åpen i det siste.  Vi har fått flere henvendelser om dette, og det er bra at beboerne er obs på uregelmessigheter.

Denne gangen er det styret som har valgt å ta ut kontakten og la porten stå mest mulig åpen i sommer.
Dette gjør vi for å spare fjærene i porten nå når vær og temperatur tillater det.

Fjærene koster ganske mange tusen å få byttet, og det er veldig mye trafikk gjennom den ytre porten, som også betjener Europarks garasje og ikke bare sameiets.  Garasjeporten er uansett ikke låst, så dette går ikke ut over sikkerheten.

Til høsten vil porten bli programmert slik at den står oppe litt lengre av gangen, og til bestemte tider.

Låsen i den ytre døren ble fjernet ifm med at sensoren utvendig ble justert. Tidligere åpnet porten seg for personer som bare gikk forbi, men nå må man gå gjennom døren hvis man kommer til fots. Dette ble også gjort for å spare fjærene mest mulig.

Tiltaket berører ikke de indre portene, som alltid skal være låst for andre enn beboere.

Dette til orientering.

/Styret