Påminnelse: Bytte av PCB-kort i porttelefonen 21. august

Dette er en påminnelse til de seksjonseiere som har fått brev om at det tilbys bytte av PCB-kort (kretskort) i porttelefonen.

De som ikke har fått brev om dette, kan se bort fra påminnelsen.

I 2016 tilbød firmaet som har levert porttelefonsystemet å bytte PCB-kort i alle porttelefonene. Det var ikke alle som benyttet seg av tilbudet. Selv om garantien nå er utløpt, har firmaet Qualitronic tilbudt seg å gjøre dette i de resterende 47 enhetene hvor det ikke ble gjort i 2016.

Datoen er fastsatt til 21. august 2018 mellom kl. 1700 og 1900. Datoen er valgt for at flest mulig skal kunne være hjemme fra jobb, og det er viktig at det er folk til stede i leiligheten i hele denne perioden.

Vi understreker at dette er et tilbud fra Qualitronic, og at det er frivillig å få byttet PCB-kortet nå.

Imidlertid vil dette måtte bekostes av den enkelte eier dersom det senere blir behov for å bytte kortet. Denne gangen gjøres det uten kostnad.

Kontaktinformasjon til Qualitronic er post@qualitronic.no

/styret