Vask av glassflater på utvendige balkonger og svalganger

Styret har lenge arbeidet med å få til en ordentlig vask av glassflatene i bygget, og vi har nå valgt fasadevedlikeholdsfirmaet NEAS til å gjøre dette for sameiet.
På grunn av en kansellering kan NEAS allerede i morgen, tirsdag 31.5, starte arbeidet med å vaske utvendige glassflater på alle balkonger, samt begge sider i svalganger og på takterrassen.

Det vil bli brukt lift til arbeidet.

De som ønsker det, kan fjerne blomsterkasser og eventuelt møbler, ettersom det kan renne noe vann mens de vasker etasjene over.

Det er fint om de som har bord og stoler stående på utspringene i svalgangene fjerner dette mens arbeidet pågår.

Vi gleder oss til rene og fine glassflater!

Vennlig hilsen
Styret

Garasjevask

Det vil bli utført garasjevask onsdag 8.juni kl. 08:00-16:00.

Det er meget viktig at alle biler er flyttet fra privat garasje i denne perioden. Man kan benytte Europark-parkeringen mot betaling hvis ønskelig. Eiere av biler som ikke er flyttet, vil belastes kr. 1 000,- i gebyr.

Vi anbefaler også å flytte sykler mens garasjen vaskes. Disse kan flyttes til sykkelrom (fellesboder på garasjeplan ved A- eller C-oppgangen) eller til sykkelstativer ute.

English:

Les videre

Gravearbeider i Teglverkskroken

Flere beboere har lurt på hvorfor det er kommet asfaltskjøt mellom fortau og vei i Teglverkskroken.

Vi har vært i kontakt med kommunen i forbindelse med deres kommende overtakelse av vedlikeholdsansvaret av Teglverkskroken.

Da ble vi fortalt at Teglverkskroken skal graves opp i perioden 18.-20. mai.

Arbeidet henger sammen med oppgradering av Gladengveien til miljøgate med vannkanal, grøntrabatt og brede fortau, hvor eksisterende kabelanlegg må skjøtes og legges om. Dette gjelder kabelanlegg for Telenor, Hafslund Nett, Fjernvarme, Get, Broadnet og Hafslund Nett. Telenor og GET har allerede lagt om sine kabler. Hafslund Fjernvarme holder på, mens Hafslund Nett og Broadnet står for tur.

Etter at gravearbeidene er avsluttet vil veien bli asfaltert igjen. Veien skal være fremkommelig i hele arbeidsperioden for avkjøring til og fra garasjen, dog med noe redusert bredde.

/styret