Gravearbeider i Teglverkskroken

Flere beboere har lurt på hvorfor det er kommet asfaltskjøt mellom fortau og vei i Teglverkskroken.

Vi har vært i kontakt med kommunen i forbindelse med deres kommende overtakelse av vedlikeholdsansvaret av Teglverkskroken.

Da ble vi fortalt at Teglverkskroken skal graves opp i perioden 18.-20. mai.

Arbeidet henger sammen med oppgradering av Gladengveien til miljøgate med vannkanal, grøntrabatt og brede fortau, hvor eksisterende kabelanlegg må skjøtes og legges om. Dette gjelder kabelanlegg for Telenor, Hafslund Nett, Fjernvarme, Get, Broadnet og Hafslund Nett. Telenor og GET har allerede lagt om sine kabler. Hafslund Fjernvarme holder på, mens Hafslund Nett og Broadnet står for tur.

Etter at gravearbeidene er avsluttet vil veien bli asfaltert igjen. Veien skal være fremkommelig i hele arbeidsperioden for avkjøring til og fra garasjen, dog med noe redusert bredde.

/styret