VÅRDUGNAD!

Dugnad 2016Torsdag 28.april kl. 1800-2000 blir det fellesdugnad for Gla’enga.

Styret bestiller container så vi kan fjerne og kaste eventuelt avfall på fellesarealene. Det blir litt feiearbeid og luking, samt noe vasking inne på fellesarealer.

Dette er også en gyllen muligheten til å rydde i sin egen bod eller leilighet, da man kan benytte seg av container til avfallet.

OBS!
Det er ikke lov å sette ting utenfor containeren, eller fylle den opp i høyden.
Det vil være et eget containerbur til elektrisk avfall, og et til farlig avfall.  Slike gjenstander må under ingen omstendighet kastes i den store containeren.  Brudd på disse reglene vil medføre ekstra utgifter for sameiet.

Les videre