VÅRDUGNAD!

Dugnad 2016Torsdag 28.april kl. 1800-2000 blir det fellesdugnad for Gla’enga.

Styret bestiller container så vi kan fjerne og kaste eventuelt avfall på fellesarealene. Det blir litt feiearbeid og luking, samt noe vasking inne på fellesarealer.

Dette er også en gyllen muligheten til å rydde i sin egen bod eller leilighet, da man kan benytte seg av container til avfallet.

OBS!
Det er ikke lov å sette ting utenfor containeren, eller fylle den opp i høyden.
Det vil være et eget containerbur til elektrisk avfall, og et til farlig avfall.  Slike gjenstander må under ingen omstendighet kastes i den store containeren.  Brudd på disse reglene vil medføre ekstra utgifter for sameiet.

GIS-BORT-OMRÅDE FOR GJENBRUK
Vi vil også merke opp et «gis bort»-område i bakgården der man kan sette fra seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få gleden av. Det som ikke blir hentet i løpet av dugnaden blir kastet.

Har du mulighet til å lage en kanne med kaffe og ta med på dugnaden?
Send en liten mail til styret@glaenga.no
Styret kjøper inn noe til kaffen.

VI HÅPER MANGE BEBOERE I GLA’ENGA VIL SETTE AV NOEN TIMER DENNE DAGEN TIL Å BIDRA TIL FELLESSKAPET!

Vennlig hilsen
styret