Bytte av lås / Change of Locks

SMARTair-new-wall-reader-side

BYTTE AV LÅS – VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE BEBOERE

Nå skal alle ha mottatt nye låsbrikker, enten ved å hente selv ved utdelingen som Nye Låshuset AS hadde her på huset, eller tilsendt i postoppkrav.

OBS: Leietakere må ordne så de får nøkkelbrikker av sine utleiere!

Alle gamle låssylindere inn til bygget fjernes TORSDAG 25. FEBRUAR – da blir det kun mulig å komme seg inn i bygget ved hjelp av nye nøkkelbrikker!

CHANGE OF LOCKS – IMPORTANT INFORMATON FOR ALL RESIDENTS

Les videre

Kontortid tirsdag 9. februar

Åpningstiden for styrekontor blir skyvet med 1 time i dag (tirsdag 9. februar 2016). Dvs; åpningstiden blir da 20:00 – 20:30.

Styrerommet ligger i etasje -01 i oppgang C (rett utenfor heisen), døren vil stå åpen når vi er til stede.