Bytte av lås / Change of Locks

SMARTair-new-wall-reader-side

BYTTE AV LÅS – VIKTIG INFORMASJON TIL ALLE BEBOERE

Nå skal alle ha mottatt nye låsbrikker, enten ved å hente selv ved utdelingen som Nye Låshuset AS hadde her på huset, eller tilsendt i postoppkrav.

OBS: Leietakere må ordne så de får nøkkelbrikker av sine utleiere!

Alle gamle låssylindere inn til bygget fjernes TORSDAG 25. FEBRUAR – da blir det kun mulig å komme seg inn i bygget ved hjelp av nye nøkkelbrikker!

CHANGE OF LOCKS – IMPORTANT INFORMATON FOR ALL RESIDENTS

Everyone should by now have received their new electronic keys for the building. If you are a tenant, contact your landlord as soon as possible if you still have not received it. On THURSDAY 25th OF FEBRUARY, the old locks will be removed, and the only way to enter the building will be by using the new electronic keys.