Kontortid tirsdag 9. februar

Åpningstiden for styrekontor blir skyvet med 1 time i dag (tirsdag 9. februar 2016). Dvs; åpningstiden blir da 20:00 – 20:30.

Styrerommet ligger i etasje -01 i oppgang C (rett utenfor heisen), døren vil stå åpen når vi er til stede.