Container kommer 23. september 2015

Den 23. september kommer det container til sameiet. Den plasseres som vanlig i Teglverkskroken utenfor søppelbrønnene i A-oppgangen. 

Benytt anledningen til å rydde i bod, skuffer og skap og dermed kvitte deg med ting som skal kastes.

Kravene til sortering blir stadig strengere, og ved mangelfull sortering må sameiet betale ekstragebyr på flere tusen kroner.

Les videre

Høstdugnad onsdag 23. september kl. 18:00

Styret kaller inn til høstdugnad denne datoen. Vi forventer stort oppmøte og en felles innsats for å rydde opp på fellesarealene til vinteren.
Vi bestiller inn container slik at alle kan rydde unna fra sine egne boder og balkonger i tillegg til fellesarealene.

Styret står for enkel servering.

VEL MØTT!

NB: Det er ikke lov å fylle container i høyden (høyere enn kanten) eller sette ting utenfor containeren. Når dette skjer så nekter leverandør å ta med containeren tilbake. Beboere som bryter disse reglene vil motta faktura for ekstra kostnader forbundet med dette. Det er heller ikke lov å klatre opp i containeren for å hente ut ting, da dette kan være farlig.