Høstdugnad onsdag 23. september kl. 18:00

Styret kaller inn til høstdugnad denne datoen. Vi forventer stort oppmøte og en felles innsats for å rydde opp på fellesarealene til vinteren.
Vi bestiller inn container slik at alle kan rydde unna fra sine egne boder og balkonger i tillegg til fellesarealene.

Styret står for enkel servering.

VEL MØTT!

NB: Det er ikke lov å fylle container i høyden (høyere enn kanten) eller sette ting utenfor containeren. Når dette skjer så nekter leverandør å ta med containeren tilbake. Beboere som bryter disse reglene vil motta faktura for ekstra kostnader forbundet med dette. Det er heller ikke lov å klatre opp i containeren for å hente ut ting, da dette kan være farlig.