Montering/programmering av nye vannmålere og energimålere, 2. besøk

istavarmemaler

For de som ISTA ikke fikk installert vannmålere 1. runde, er det nå et oppsamlingsrunde.

Vennligst respekter tidspunktene som er satt opp. Det er avtalt to varslete forsøk på å få tilgang til leilighetene. Dette oppslaget er varsel nummer 2. Besøk utover oppsamling faktureres den enkelte etter medgått tid.

Sjekk tidspunktene på fremdriftsplanen under.

Fremdriftsplan: 200264 Glaenga Oppsamling Besøk 2 info og fremdrifts plan.

Seksjonsplan: glaenga seksjonering

Informasjon fra styret, januar 2015

pennogpapir

Montering av nye vann- og energimålere
Det var ikke alle leiligheter firmaet Ista kom inn i da de hadde installasjonsrunden i desember i fjor. Det planlegges ny dato for 2. pulje, og styret vil komme tilbake til denne for dem det gjelder.

Vaktmestersituasjonen og snørydding
Vår forrige vaktmesterleverandør gikk konkurs i høst, og styret fikk raskt på plass en løsning med OBOS for levering av midlertidige vaktmestertjenester. Les videre

Feil med e-postkontoen til styret.

Det er dessverre problemer med e-posten til styret. Dersom noen av beboerne har sendt mail til styret siste dagene (ca 8. – 9. januar) og ikke fått svar, vennligst prøv å sende igjen til styret@glaenga.no eller styret@outlook.com

Microsoft jobber med å få tilbake de mailene. Og vi håper at er som normalt igjen til neste uke.

Oppdatering 24. januar, da er alt tilbake som normalt. Mailadressen som kan brukes er styret@glaenga.no