Informasjon fra styret, januar 2015

pennogpapir

Montering av nye vann- og energimålere
Det var ikke alle leiligheter firmaet Ista kom inn i da de hadde installasjonsrunden i desember i fjor. Det planlegges ny dato for 2. pulje, og styret vil komme tilbake til denne for dem det gjelder.

Vaktmestersituasjonen og snørydding
Vår forrige vaktmesterleverandør gikk konkurs i høst, og styret fikk raskt på plass en løsning med OBOS for levering av midlertidige vaktmestertjenester.  Ordningen har fungert veldig bra, og etter en anbudsrunde har styret nå inngått permanent avtale med OBOS.
Avtalen har bare hatt begrenset tilbud om snørydding, og det har vært utfordrende å få på plass en tilfredsstillende løsning for dette. Foreløpig har OBOS påtatt seg ryddeansvaret, og styret arbeider nå for å få gjort også denne ordningen permanent. Styret har også arbeidet med å få Veidekke til å melde inn Teglverkskroken til Oslo kommune, slik at de kan overta brøyteansvaret for veien.

Renhold av fellesarealer
Styret synes nå at renholdsfirmaet Living Clean leverer tilfredsstillende tjenester. Det er imidlertid viktig at beboerne melder inn til styret dersom det er feil eller mangler ved renholdet. Da kan vi følge opp mot firmaet.
Det er planlagt at gulvene i fellesarealene skal bones i løpet av de neste ukene. Vi kommer tilbake med informasjon om dette via oppslag.

Homenet
Fjorårets ordinære sameiemøte vedtok å bytte internettleverandør til Homenet fra våren 2015. Dette innebærer at Homenet må inn i alle leilighetene for nødvendig installasjon av internt spredenett. Styret vil sende ut informasjon om hvordan dette skal skje i løpet av noen uker.

Dyrehold
Det har kommet konkrete klager på beboere som lar sine hunder og katter gå løse ute. Dette strider mot husordensreglene, og har medført at sandkassen nå er ubrukelig pga avføring fra dyrene. Styret ser alvorlig på dette, og vil følge opp mot dem det gjelder.

Lekeplass
Som følge av at hunder og katter får gå løse i bakgården, er sandkassen ubrukelig pga avføring i sanden. Styret har diskutert forskjellige løsninger for å gjøre lekeplassen til et sted for barna igjen, og dette vil starte når våren kommer.

Innbrudd i garasjen
Det har dessverre vært flere innbrudd i garasjen, og også flere andre episoder hvor personer uten gode hensikter har oppholdt seg der. Det synes nødvendig å få på plass en kameraløsning der nede, og styret arbeider med å finne en god løsning på dette. Styret ønsker også et annet system for portåpnerne, og for dørene fra garasjen inn til bygget.
For øvrig vil det bli satt opp speil ved innkjørselen til garasjen slik at nedkjøringen blir mer oversiktlig og trafikksikker.

Renovasjon
Vaktmester bruker mye tid på å rydde opp ved søppelbrønnene, ettersom de flere ganger har vært fulle og folk har lagt søppelet utenfor. Dette betyr også økte utgifter for beboerne, da slik rydding ligger utenfor avtalen vi har med vaktmester. Styret minner om at beboerne må ta søppelet sitt til den andre søppelbrønnen når den ene er full.
Vi minner også om meldetjenesten til renholdsetaten når brønnene er fulle: Send en SMS med teksten «REN Gladengveien 15 papir/restavfall» til 1980.

Hensetting av gjenstander
Det er fremdeles et problem at folk som flytter setter fra seg møbler, søppel og andre gjenstander i bygget. Styret tar sterk avstand fra slik praksis, som påfører oss som bor her økte utgifter til bortkjøring. Vi oppfordrer til å melde fra til styret dersom beboere observerer slik praksis.

Innglassing av balkonger
Det er flere beboere som ønsker å innglasse balkongene sine, og styrets mål er å få godkjent en felles plan for dette. Det er en omfattende jobb å få valgt ut og deretter godkjent utforming for eventuell innglassing, og styret kan i dag ikke si noe om når en slik plan vil være på plass. Arbeidet vil imidlertid fortsette i 2015.

Årsmøte i sameiet
Det vil bli avholdt ordinært årsmøte i sameiet den 19. mars 2015 kl. 1800. Mer informasjon kommer senere, men hold av datoen!