Montering/programmering av nye vannmålere og energimålere, 2. besøk

istavarmemaler

For de som ISTA ikke fikk installert vannmålere 1. runde, er det nå et oppsamlingsrunde.

Vennligst respekter tidspunktene som er satt opp. Det er avtalt to varslete forsøk på å få tilgang til leilighetene. Dette oppslaget er varsel nummer 2. Besøk utover oppsamling faktureres den enkelte etter medgått tid.

Sjekk tidspunktene på fremdriftsplanen under.

Fremdriftsplan: 200264 Glaenga Oppsamling Besøk 2 info og fremdrifts plan.

Seksjonsplan: glaenga seksjonering