VEL MØTT TIL HØSTDUGNAD TORSDAG 10. SEPTEMBER 2020 KL. 1730

Det er en glede å kunne kalle inn til dugnad i sameiet igjen! Høstdugnaden i fjor måtte avlyses på grunn av dårlig vær, og vårdugnaden på grunn av koronasituasjonen.

Men, torsdag 10. september kl. 1730 blir det igjen fellesdugnad i sameiet.  Vi håper riktig mange vil møte – både for å bidra til at det blir pent her i sameiet, men også for å møte naboer og bli bedre kjent.  

Det vil bli en gyllen mulighet til å rydde i egen bod og leilighet, for vi vil også denne gangen leie bil til å få kjørt bort ting man ikke vil ha lenger.

Vi vil også merke opp et «gis bort»-område i bakgården der man kan sette fra seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få gleden av. Det som ikke har fått nye eiere i løpet av dugnaden blir tilbudt Maritastiftelsen/ Erikshjälpen, eller kastet. 

Servering vil denne gangen måtte begrense seg til litt hyggelig å drikke, på grunn av smittevernskravene.  Vi vil også legge til rette for å overholde avstandskrav og sørge for tilgang til Antibac. 

Vi ønsker velkommen til alle beboere, både nye og dem som har bodd her lenge. Benytt sjansen til å bli bedre kjent med naboene, samtidig som vi alle  får det koselig rundt oss!  Vi savner å se flere på dugnad, så vi håper riktig mange har anledning til å bruke litt tid på fellesskapet. 

Velkommen!

PS. Husk at hvis du har symptomer iht FHIs råd om koronaviruset, skal du ikke komme på dugnaden. Les mer om dette her

Viktig informasjon om spyling av avløpsrør i leilighetene i A og B!

Det har vært flere vannlekkasjer i bygget pga tette avløpsrør, og styret har vedtatt at det skal gjøres en vedlikeholdsspyling av disse rørene i år.

Spyling av A og B skjer i uke 39, fra 21. til 25. september 2020
På grunn av koronasituasjonen og usikkerhet rundt denne, ble spylingen av leilighetene i A og B utsatt, og vil nå bli gjennomført i uke 39 (21.-25. september 2020).

Smittevernstiltak gjøres ved at arbeiderne bruker ansiktsmaske og hansker.

I neste uke sendes det ut brev til alle som har leilighet i A og B, og alle får der vite hvilken dag de enkelte leiligheter skal spyles. Datoene fremgår også nedenfor.

Spylingen foregår mellom kl. 0730 og 1430 den aktuelle datoen, og man kan dessverre ikke avtale mer spesifiserte tider.

ALLE må sørge for at leilighetene er tilgjengelige for spyling av avløpsrør den dagen deres seksjon er satt opp.

Se detaljer nederst på siden her. 

Her er datoene for spyling av de enkelte seksjoner:

21. september kl. 0730 til 1430
Seksjonene: 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

22. september kl. 0730 til 1430
Seksjonene:
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

23. september kl. 0730 til 1430
Seksjonene:
103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 159, 160, 161, 162

24. september kl. 0730 til 1430
Seksjonene:
6, 7, 8, 9, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

25. september kl. 0730 til 1430
Seksjonene:110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 163, 164, 165, 166, 167

Lurer du på hvilken seksjon du eier?  Det fremgår blant annet av husleiefakturaen hvilken seksjon du har.  Du vil også få brev i posten/ på epost hvor datoen varsles.

PS. Vi oppfordrer til å gi OBOS samtykke til elektronisk kommunikasjon, da det blir lettere for OBOS å sende ut informasjon til seksjonseierne, og det vil gå raskere å få denne. Gå inn på vibbo.no og gi ditt samtykke der, eller kontakt siren.skallist@obos.no.

Hilsen styret

Viktig informasjon om vedlikeholdsspyling:

  • Det kan ikke avtales tider for hver beboer.

  • Gravco trenger tilgang til alle leilighetene – er du ikke hjemme må du avtale med nabo eller levere nøkler til dem på området.
  • Gravco trenger tilgang til vannlås under kjøkkenvask, så tøm skap eller fjern skuffer.
  • Gravco trenger fri tilgang til sluk i gulv på bad, da de skal ut med slukkopp og ned i sluket med utstyr. De får ikke jobbet fra sluk som er under eller delvis under innredning, kabinett eller badekar osv.
  • Gravco starter alltid nederst og jobber seg oppover, derfor er det svært viktig med tilgang til nederste etasje.
    Skulle det ikke være tilgang, må de i de fleste tilfeller avlyse arbeidene denne dagen.      
  • Spørsmål om rengjøringen kan rettes til kontaktperson for NRC Gravco: Terje Hide: 93466108 (07.00 – 15.00) Skulle det være noe utenom denne tiden så send en epost til terje.hide@nrcgroup.no