Ikke luft stekeos ut i korridoren!

Brannalarmen ble utløst tirsdag 9. mai, og årsaken var os/ røyk under matlaging. Beboer åpnet derfor døren inn til korridoren, og dermed ble melderen automatisk utløst. Securitas kom og avstilte alarmen, og sameiet får en regning i posten.

Feilalarmer som dette er unødvendige, og koster sameiet penger. Beboere med leilighet inn i korridor må ikke å lufte stekeos ut i korridorene, men bruke verandadøren ut i fri luft istedenfor. Det er andre gangen på noen måneder at dette har skjedd.

Boning av gulv 12. mai

Fredag 12.mai starter vår renholdsleverandør arbeidet med å bone gulvene i fellesarealene.

Derfor er det svært viktig at alle fjerner gjenstander og dørmatter fra og med
torsdag 11.mai.

Vi minner om at det ikke er lov å oppbevare gjenstander/sykler/barnevogn etc. i fellesarealene, så dette må fjernes permanent.

Hilsen Styret

Riving av Stålverksveien 1

Staalverksveien1Vi har mottatt informasjon om at byggearbeidene i Stålverksveien 1 starter opp i midten av mai.  Informasjonen er som følger:

Naboinformasjon Planlagte byggearbeider i Stålverksveien 1

Malerhaugen Prosjekt AS og Veidekke Entreprenør AS har inngått avtale om å bygge 133 stk boliger i Stålverksveien 1. Prosjektets navn er Ensjøhøyden.

Bygningsmassen blir ca. 14.550 m 2 , fordelt på 3 hus stående på en felles  parkeringskjeller. Hoved fasadematerialet blir teglkledning.

Rammetillatelse er nå gitt for rivearbeidene og byggearbeidene. Først vil vi starte med å rive eksisterende bygningsmasse. Dette arbeidet vil foregå i perioden medio mai til slutten av juli 2017. Oppstart av byggearbeidene er i august/ september.

Som ved alt byggearbeid, vil det bli en del transport til og fra byggeplassen. I forbindelse med utbygningen skal det etableres nytt fortau langs prosjektets grense mot Malerhaugveien og Stålverksveien (rosa område). I tillegg skal det etableres friområde på nedsiden av prosjektet (grønt område).

Vi vet av erfaring at byggeplasser ofte er spennende og tiltrekkende for barn. Men, byggeplassen er en farlig lekeplass. Vi vil gjøre vårt for å sikre byggeplassen på best mulig måte, men vi henstiller til foreldre med mindreårige barn:

  • Hold barna vekk fra byggeplassen
  • Vær oppmerksom på anleggstrafikk til og fra byggeplassen

Vi setter pris på interesse for det vi driver med, og tar gjerne i mot spørsmål og andre henvendelser.

Kontaktpersoner:
Veidekke Entreprenør AS, Prosjektingeniør Thomas Nore, tlf. 930 89 048
Veidekke Entreprenør AS, Prosjektleder Line Evensen, tlf. 414 74 045

Vi skal gjøre vårt beste for at ulempene skal bli minst mulig, men ber om forståelse for at noen ulemper i byggeperioden ikke er til å unngå.

Vi håper på et godt samarbeid med alle naboer ved gjennomføringen av prosjektet.

Oslo, 05.05.2017

Veidekke Entreprenør AS

Line Evensen

 

Kasting av gjenstander under dugnaden 4.mai

Alle gjenstander som oppbevares i garasjen og på øvrige fellesområder må fjernes innen dugnaden 4.mai.

Gjenstander som står på garasjeplassene eller i fellesområdene under dugnaden vil bli kastet.

Styret minner om at det ikker er lov til å bruke fellesområdene til oppbevaring.

Hilsen Styret