Referat fra styremøte oktober 2014

pennogpapir
Fjernvarme

Siden vedtaket på ekstraordinær generalforsamling 22. oktober 2014 har styret arbeidet videre med å velge leverandør av fjernvarmeavlesing. I disse dager skrives en avtale med et firma som skal gjøre jobben for sameiet. Dette er et annet firmaet enn det som presenterte seg på generalforsamlingen. Les videre