Referat fra styremøte oktober 2014

pennogpapir
Fjernvarme

Siden vedtaket på ekstraordinær generalforsamling 22. oktober 2014 har styret arbeidet videre med å velge leverandør av fjernvarmeavlesing. I disse dager skrives en avtale med et firma som skal gjøre jobben for sameiet. Dette er et annet firmaet enn det som presenterte seg på generalforsamlingen.

Løsningen innebærer at det installeres en kommunikasjonsmodul i hver enkelt leilighet slik at vi får fjernavlest energimålerne. Det vil også bli installert nye målere for varmt tappevann, og dermed vil energikostnadene kunne fordeles etter forbruk.

Målerne er utstyrt med radiosender som daglig overfører verdier til en sentralt plassert konsentrator. En gang i uken overføres samtlige målerverdier til et innsamlingssystem som måler forbruk. Det finnes også en webportal hvor beboerne kan følge sitt eget forbruk hvis man vil.

Etter at avtalen er inngått, vil det bli sendt ut et informasjonsskriv til alle beboere med mer detaljert informasjon om løsningen, herunder om når og hvordan installasjonen skal foregå.

Styret tar sikte på at systemet er i virksomhet senest innen årsskiftet.

Garasjefeiing

Styret har bestemt at garasjevasken skal utsettes til neste år. I mellomtiden ønsker vi å tilrettelegge for feiing av egen parkeringsplass. Det er satt ut et antall koster og spader i garasjen, samt søppelsekker, slik at hver enkelt kan feie plassen sin. Utstyret vil være tilgjengelig i et par uker fremover. Vi ber om at dere setter utstyret tilbake der dere fant det etter bruk.

Bytte av renholdsfirma

Styret har inngått avtale med et nytt renholdsfirma til å rengjøre fellesområdene. Det nye firmaet starter arbeidet den første uken i november.

Nettsidene

Styret arbeider med å omstrukturere sameiets nettsider, og legge til rette for hyppigere informasjon til beboerne.

Uttalelse til planforslag for Stålverksveien 1

Styret har, ved hjelp av en av våre beboere, skrevet en uttalelse til planforslag for Stålverksveien 1. Den ble sendt til Plan- og bygningsetaten 27. oktober 2014. Les uttalelsen fra styret.