Stoppekraner

Ved akutt behov for å stenge vannet i leiligheten finnes det avstengingsventiler for både varmt og kaldt vann:

Stengeventiler er montert i himling på bad, som du finner bak en luke i taket. Hvis leiligheten har to bad, er det to stengeventiler.

Denne (eller disse, hvis leiligheten har to bad) er dekkende for alt tappevann i leiligheten.

Se mer informasjon om dette i leilighetens FDV-informasjon, side 12.

På side 14 kan du lese om stengeventil for vannet som benyttes til å varme opp leiligheten.  Denne er ikke den samme som for tappevann.

FDV-informasjon finner du her:  Brukermanual Gladengveien 15