AVLYST! Dugnad 9. oktober kl. 1730

På grunn av at det er meldt regnvær og veldig kaldt på onsdag, velger vi å avlyse årets høstdugnad. Vi kommer tilbake med en større dugnad til våren!

OBS! Det blir fremdeles containere mellom kl 1730 og 1930, så benytt anledningen til å kaste det du ikke skal ha lenger. Det blir også en container for elektrisk avfall. 

Containerne blir hentet kl. 1930.

***********************************************

Sett av et par timer til dugnad for store og små onsdag 9.oktober kl. 17:30!

Det er bestilt container for både blandet og elektrisk avfall som alle kan benytte seg av frem til kl. 19:30. (Da blir containeren hentet!)

Det blir varierte arbeidsoppgaver, og etter dugnaden avslutter vi med pølsefest for alle som var med i dugnadsgjengen.

Vi gjentar suksessen med «gis bort»-område der man kan sette fra seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få glede av.

Er det noen som har erfaring med planter og vekster? Ta kontakt med oss enten på styret@glaenga.no eller under dugnaden!

Kan du ikke komme den 9. oktober, men har likevel lyst til å gjøre en innsats for fellesskapet?
Ta kontakt på styret@glaenga.no, så finner vi noe som kan gjøres utenom selve dugnadsdatoen.

VELKOMMEN!

Hilsen styret

Lurer du på hvordan lokalpolitikerne stemmer om parkene på Ensjø?

De er snart kommunevalg, og valgkampen pågår for fullt. Men, hvordan stemmer de forskjellige partiene i saken om parkene på Ensjø? 

Beboeraksjonen på Ensjø har fått laget en brosjyre som viser hvordan parkene er planlagt seende ut, og hvordan de ser ut i dag, 12 år etter at reguleringsplanen trådte i kraft.  Hvis ikke noe drastisk skjer, vil de se omtrent slik ut i 2030 også…

Her kan du lese hvordan de forskjellige partiene svarer på konkrete spørsmål om deres standpunkt til virkemidler for å få bygget parkene:  bygg parkene naa

 

Endring i tidsplan for maling av bygget!

Balkongene ut mot bakgården skal males allerede fra fredag 6. september!

Fase 3 av fasademalingen som ble påbegynt i 2017 er i gang, og alle brune vegger innenfor balkonger skal nå males.

Vi har tidligere vedlagt en tidsplan for arbeidet, men denne må nå endres noe.  

Fortauet langs Teglverkskroken må sperres når det skal males på balkongene der (A-oppgangen). Det har tatt tid å få søknaden gjennom hos Bymiljøetaten om arbeidsskilting og stenging av fortau mens malingen pågår.

For at det ikke skal bli for mye dødtid, og fordi malingen må utføres før det blir for kaldt i været, er malerne nødt til å snu litt om på rekkefølgen.

Dette betyr:

Det vil bli malt i bakgården allerede fra fredag 6. september, og vi ber alle som har balkong ut mot bakgården, og som har brunt treverk på balkongen, om å sørge for at malerne kommer over kanten til balkongen, med lett adkomst til veggen når de skal male.

Maling ut mot Teglverkskroken begynner 19. september.

Dette er ingen ønskesituasjon, men vi håper alle kan være fleksible, slik at vi får malt det brune treverket ferdig før vinteren kommer.

Det vil bli brukt lift, så malerne behøver ikke tilgang til leiligheten. 

Det er svært viktig at alle møbler og gjenstander på balkongen flyttes fra der hvor malingen skal skje før arbeidet starter! Dette for å unngå at noe blir ødelagt mens arbeidet pågår og for at malerne har tilstrekkelig plass.

Se også forrige informasjon om malerarbeidet:
https://glaenga.no/nyheter/

Ved spørsmål, kontakt oss på styret@glaenga.no

 Styret

 

Maling av bygget fortsetter, fra 27.8

Det er på tide å gjennomføre fase 3 av fasademalingen som ble påbegynt i 2017.

Alle brune vegger innenfor balkonger skal nå males, og malerne starter allerede i neste uke.

Denne informasjonen kommer litt sent, men vi hadde fått beskjed om at malingen skulle skje ila september. Imidlertid kunne malerne begynne litt tidligere, og det takket vi ja til.

Det er svært viktig at alle møbler og gjenstander på balkongen flyttes fra der hvor malingen skal skje før arbeidet starter!

Dette for å unngå at noe blir ødelagt mens arbeidet pågår og for at malerne har tilstrekkelig plass.

Alle med balkong i etasjene fra bakkeplan til og med 5.etasje i A og B, og til 6.etasje i C og D, må derfor rydde disse før maling skjer (se tidsplan nedenfor). 

Det vil bli brukt lift, så malerne behøver ikke tilgang til leilighetene.

(Skulle noen ikke ha brunt treverk på sin balkong, gjelder dette ikke dem.)

Se vedlagte tegning for stipulert tid for arbeidet:

Lilla: A-B, C-D (26/8 – 31/8)

Blå: A, D (2/9 – 7/9)

Grønn: A, B-C (9/9 – 14/9 samt 16/9 – 21/9)

 Ved spørsmål, kontakt oss på styret@glaenga.no

 Styret

Plan for malerarbeid i Gladengveien 15

Fjernvarmeavregningen for 2018

Fjernvarmeregnskapet for 2018 er endelig klart. Informasjon om hver enkelts avregning skal være sendt seksjonseierne fra vår forretningsfører OBOS.

Som det ble opplyst på årsmøtet tidligere i år, ble det innkrevd for lite penger i fjor til å dekke fjernvarmeregningen gjennom akontoinnbetalingen.  Det ser vi nå, når svært mange seksjonseiere vil få en ekstraregning.
Hovedgrunnen er at prisen på varmtvann har økt med 36 %, og for fjernvarme med 12 %, fra 2017 til 2018.
Forbruket påvirkes selvsagt betydelig av hvem, og hvor mange, som bor i leiligheten. Dette kan bli spesielt synlig når leiligheten skifter eier/ leietaker, og grunnlaget for akontobeløpet er beregnet på forrige beboers forbruk.
Sameiet legger ut for varme- og varmtvannsutgifter, og det er viktig at utleggene stemmer noenlunde med akontoinnbetalingene.  Det er også et mål at seksjonseierne skal slippe store etterbetalinger i avregningen.
Styret har derfor bedt ISTA om å gjøre en ny akontoanalyse, basert på forbruket i 2018.  Dette betyr at mange av oss vil måtte betale et høyere akontobeløp over «husleien» hver måned enn vi har gjort tidligere.
Vi minner om at det er sameiets vedtekter som bestemmer at varme og varmtvann skal avregnes individuelt, og det er årsmøtet som har vedtatt dette.  Ista er firmaet vi bruker for å gjøre beregningene basert på den enkeltes forbruk.
Avregningen vil skje over «husleiegiroen» for september måned 2019. Det vil si at «husleien» for september vil bli økt eller redusert, avhengig av om man skylder eller har til gode.
Dersom noen har så mye til gode at beløpet er høyere enn det de betaler per måned normalt, vil refusjonen bli splittet over to måneder.
Hvis noen skulle oppleve å få betalingsproblemer ved for stort skyldig beløp; ta kontakt med OBOS for å finne en nedbetalingsløsning som er til å leve med.

Øvrige spørsmål må rettes til Ista på telefonnummer 22885900, eller via kontaktskjemaet deres på nettsidene.

Styret

Eventuell skade etter heftig regnvær

Etter det kraftige regnværet som var i ettermiddag, 26.06.19, har det vært en del vanninntrenging, hovedsakelig fra taket og inn i bodområdene mellom B og C. Et rør har sprukket, og vann har rent ut over. I enkelte boder står det i kveld ca 5 cm vann. Det drypper følgelig også vann ned i garasjen.

Rørlegger har stoppet lekkasjen, og gått en runde i bygget for å sjekke, så det skulle være i orden mht nye lekkasjer. Styret har bestilt sugebil for å suge opp vann, men det er stor pågang i byen, så vi vet ikke hvor raskt den kommer.

Vi vil melde skaden til forsikringsselskapet, men det viser seg at de ikke har skadevakt i kveld, så vi må kontakte dem i morgen.

Anbefaling:

Sjekk boden din hvis den ligger mellom C og B i minus 1-etasjen. Skulle innholdet være skadet av vann, forsøk å begrense skaden ved å løfte ting ut av vannet.

Gi beskjed til styret om det er bygningsmessige skader av et slikt omfang at det skal dekkes av forsikringen til sameiet. Ta bilder for å dokumentere, hvis mulig. Husk at vi har plikt til å forsøke å begrense skaden så langt vi kan.

Skader på innholdet i boden dekkes ikke av bygningsforsikringen, så da må man eventuelt utløse egen innboforsikring.

Styret

Møt opp på markeringer for grøntområdene!

I forkant av kommunevalget i september, vil vi nå aksjonere for grøntområdene på Ensjø!

Grøntområdene er helt avgjørende for at Ensjø skal bli den boligbyen vi har forutsatt for flytting hit.

Ensjø

Med Ellipsen borettslag i spissen, har boligselskapene på Ensjø gått sammen om å aksjonere for å få bygget grøntområdene som er lovet oss allerede i 2007.

Vi begynner med en Markering og debattmøte juni 2019torsdag 13. juni kl 1800 på Ellipseplassen i Gladengveien (ved apoteket).

Ellipsens styreleder, Ove Bengt Berg, vil holde en appell. Da er det viktig at så mange som mulig møter opp, og at vi viser vår styrke bak kravet overfor byrådet og mediene.

Om ikke annet, så legg turen til Rema/ Kiwi til tidspunktet for markeringen :))

Nå har vi sjansen til å vise vår misnøye, og kanskje få gjort noe!
Etter valget er det ikke like enkelt.

mandag 17. juni kl. 1800 er partilederne i bystyret invitert til å komme å si hva de vil gjøre for å få realisert grøntområdene på Ensjø.  Dette vil skje på Safe As Milk nederst i Gladengveien.

Velkommen dit også! 

Styret

Utdeling av limfeller og lokkemiddel til bekjempelse av skjeggkre

Det vil bli utdelt limfeller og lokkemiddel fra styrekontoret i C-oppgangen (-01-etasje like utenfor heisen) til disse tidene:

23. mai kl. 1800-1900
28. mai kl. 1800-1900
29. mai kl. 1800-1900
4. juni kl. 1800-1900

Vi ber dere komme til disse tidene, da det er et stort arbeid for styret å skulle administrere utdeling til nesten 200 leiligheter.
Utdeling ut over disse tidene kan ikke påregnes før sommeren.

Kartleggingen som ble gjort før jul i fjor viste heldigvis lav forekomst av skjeggkre i bygget.

Men, det er likevel viktig å bekjempe disse for å unngå at bestanden øker. Skjeggkre blir sent kjønnsmodne, og det er derfor av stor betydning å få tatt knekken på dem før de begynner å formere seg.

Forsikringsselskapet har sendt oss limfeller og lokkemiddel som vi kan bruke.

Limfellene blir av samme type som sist, men i tillegg får hver leilighet et lokkemiddel som kan strøs på. Dette øker sjansen for at skjeggkreene går i fellene. (Lokkemiddelet skal være laget av sirissmel, og ikke være giftig for mennesker eller miljø.)

Det er selvsagt frivillig om man vil behandle leiligheten med limfeller og lokkemiddel, men vi vil sterkt anbefale at dette gjøres.

Vi vil komme tilbake med ny utdeling av feller over sommeren/ til høsten, da vi nok må holde på en tid fremover for å få bestanden tilstrekkelig ned.

/Styret