Årsmøtet avholdes som planlagt

Styret har vurdert årmøtet opp i mot smittervernstiltakene rundt Covid-19 (koronaviruset), og bestemt at årsmøtet går som planlagt den 11.3.20 kl. 1800 på Kampen bydelshus.

Vi ber imidlertid dem som eventuelt måtte ha symptomer på luftveisinfeksjon, som nylig har reist fra land med vedvarende smitte, eller som har vært i nærkontakt med noen som nylig har vært i slike land, om å holde seg hjemme.

Det går an å gi fullmakt til noen andre, dersom man ikke ønsker å delta selv.  Fullmakten er sendt ut i årsmøtepapirene, og kan fylles ut og legges i et av styremedlemmenes postkasser før kl. 1630.

Du finner fullmakten her:
Registreringsblankett årmøte

Årsmøtesalen er ganske stor, og det kommer erfaringsmessig ikke så mange.  Vi vil sette stolene ut over med noe avstand mellom stolene, og det vil bli mulighet for både håndvask og håndsprit.

Vel møtt til årsmøtet!

Styret

Valg av Internett- og TV-leverandør

Den kollektive avtalen med Telenor (tidligere Canal Digital) på kabel-tv og Homenet for bredbånd utgår 01.07.2020.

TV- og internettkomitéen, som ble valgt på sameiermøte 2019, har fått tilbud fra aktuelle tilbydere, og legger frem tilbudene fra Telenor og Get for vurdering av årsmøtet.  Begge tilbyr fleksible modeller, noe som innebærer muligheter for individuelle tilpasninger i hvert enkelt hjem.

Komitéen ønsker å publisere vedlegg og underlagsmateriale i forkant av årsmøtet den 11.3.20 kl. 1800.
Her vil det først bli stemt over hvorvidt sameiet i det hele tatt skal ha en kollektiv avtale om disse tjenestene.  Hvis årsmøtet svarer ja, vil det bli stemt over hvilken av de to leverandørene som skal velges, og hvilket alternativ som skal velges.

De forskjellige tilbudene er beskrevet i årsberetningen på side 26 og 27.  En oversikt over hovedelementene legges her:

For mer informasjon om innhold og produktark fra Get og Telenor, se her:

Get:
Tilbud fra Get Kollektiv bredbånd
Get kollektiv Flex 200

Trygg På Nett
Get boX brosjyre

Telenor:
Telenor Frihet M
Telenor Frihet S

Produktark nye T-We og T-We Boks II
Produktark_WiFi_Ruter
Uttrekkssider uten tittel

Vannet stenges 4. februar 2020 kl. 0900-1100

Det vil bli utført vedlikehold på vannanlegget i bygningen den
4. februar 2020 mellom klokken 0900 og 1100.

Vannet vil være stengt i denne perioden, og det vil ikke være tappevann tilgjengelig i bygget.

Pass på å ikke ha vaskemaskin eller oppvaskmaskin på i dette tidsrommet!

Hilsen styret

Nytt styre skal velges på årsmøtet 11. mars kl. 1800

Det blir årsmøte i Gla’enga Eierseksjonssameie den 11. mars kl. 1800. 

I den anledning er valgkomitéen i gang, og den søker ny styreleder/ nye styremedlemmer: 

Har du lyst til å gjøre en forskjell?

Frist for å melde interesse er 15. februar 2020

Styret består i dag av totalt 6 medlemmer, hvorav 5 er aktive styremedlemmer og 1 varamedlem.

På årsmøtet 11.mars 2020 skal det velges nytt styre. Disse vervene er på valg:

  • Styreleder for 2 år
  • 3 styremedlemmer
  • Varamedlem

Har du lyst på ett av disse vervene?

Som leder/styremedlem får du:

  • Anledning til å påvirke eget bomiljø
  • Kompetanse innen bolig og forvaltning
  • Kunnskap om bomiljøet
  • Tilgang på kurs og opplæring
  • Organisasjonserfaring
  • Sist men ikke minst – anledning til å utvide din kontaktflate og bli kjent med de som bor her

Har du spørsmål, er interessert, eller vil nominere noen, ta gjerne kontakt med en av oss i valgkomiteen.  Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

– Mai Phan, 15 C, tlf. 92 21 04 83, mail: mai.phan@privatmegleren.no

– Vigdis Kjelseth, 15 B, 91 56 20 70, mail: vigdis.kjelseth@gmail.com

Velkommen til tenning av julegran i Gla’enga!

Tradisjonen tro tenner vi vår lille julegran i bakgården den 1. desember kl 1630.

Vi håper riktig mange vil være med på denne lille lysfesten i den mørkeste årstiden – og som tar oss inn i førjulen.

Vestre Aker musikkorps spiller for oss, og det blir mulighet for store og små å gå rundt treet.

Det blir servert gløgg og solbærtoddy, og litt småkaker.

Vi håper riktig mange vil sette av litt tid til en sosial stund sammen med gode naboer!

Vel møtt!

Hilsen oss i styret

 

AVLYST! Dugnad 9. oktober kl. 1730

På grunn av at det er meldt regnvær og veldig kaldt på onsdag, velger vi å avlyse årets høstdugnad. Vi kommer tilbake med en større dugnad til våren!

OBS! Det blir fremdeles containere mellom kl 1730 og 1930, så benytt anledningen til å kaste det du ikke skal ha lenger. Det blir også en container for elektrisk avfall. 

Containerne blir hentet kl. 1930.

***********************************************

Sett av et par timer til dugnad for store og små onsdag 9.oktober kl. 17:30!

Det er bestilt container for både blandet og elektrisk avfall som alle kan benytte seg av frem til kl. 19:30. (Da blir containeren hentet!)

Det blir varierte arbeidsoppgaver, og etter dugnaden avslutter vi med pølsefest for alle som var med i dugnadsgjengen.

Vi gjentar suksessen med «gis bort»-område der man kan sette fra seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få glede av.

Er det noen som har erfaring med planter og vekster? Ta kontakt med oss enten på styret@glaenga.no eller under dugnaden!

Kan du ikke komme den 9. oktober, men har likevel lyst til å gjøre en innsats for fellesskapet?
Ta kontakt på styret@glaenga.no, så finner vi noe som kan gjøres utenom selve dugnadsdatoen.

VELKOMMEN!

Hilsen styret

Lurer du på hvordan lokalpolitikerne stemmer om parkene på Ensjø?

De er snart kommunevalg, og valgkampen pågår for fullt. Men, hvordan stemmer de forskjellige partiene i saken om parkene på Ensjø? 

Beboeraksjonen på Ensjø har fått laget en brosjyre som viser hvordan parkene er planlagt seende ut, og hvordan de ser ut i dag, 12 år etter at reguleringsplanen trådte i kraft.  Hvis ikke noe drastisk skjer, vil de se omtrent slik ut i 2030 også…

Her kan du lese hvordan de forskjellige partiene svarer på konkrete spørsmål om deres standpunkt til virkemidler for å få bygget parkene:  bygg parkene naa