Heis i A-oppgang i ustand

Heisreparatør har vært på stedet flere ganger for å feilsøke, og det viser seg nå at sensoren ved døren er ødelagt. Dørkontaktor er bestilt og beskjeden vi har fått er at heisen vil bli reparert innen fredag 7. oktober.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre, og henstiller beboere i A-oppgangen til å benytte heisen i B-oppgangen i mellomtiden.

– Styret i Gla’enga

Varmtvannet blir borte fra 26. til 27. september 2022

Hafslund Oslo Celsio har meldt om planlagt vedlikehold i nabolaget.

Dette vil påvirke leveransen av fjernvarme, og innebærer at det ikke blir levert varmtvann til bygget vårt fra kl. 1800 i dag, 26. september til i morgen tidlig kl. 0700, den 27. september.

Hafslund beklager ulempene det vil medføre.

Dette til orientering.

Hilsen styret

Informasjonsbrev, september 2022

Dette informasjonsbrevet inneholder temaene:

  • Drift av bygget
  • Strømpriser
  • Garasje – ladekostnader og ny parkeringsoperatør
  • Varme i radiatorene
  • Østre Parkdrag
  • Kontaktinformasjon til styret

DRIFT AV BYGGET
I tillegg til vanlig løpende oppgaver, har det i august måned blitt utført:
• sprøyting mot ugress
• fuging av dekket i svalgangene mot Stålverksveien
• vask og service av avfallsbrønnene
• oppfølging etter test av brannalarm og brannklokkene; rettelser i branntavla, skiftet ledelys, skiftet batterier til sprinkleralarm og utskifting av noen av brannklokkene.

DYR STRØM
Det er vel ingen stor nyhet at elektrisk strøm er blitt dyrere, og det er ingen tegn til at det blir lavere priser med det første. Det gjelder også strømmen til fellesanleggene og prisen for energien til oppvarming av varmt vann til leilighetene. Det var forholdsvis mange leiligheter som fikk ekstra krav om innbetaling i vår for forbruket i 2021, og det er mulig å justere forhåndsinnbetalingene etter avtale med forretningsfører OBOS. Ta i så fall kontakt med OBOS hvis dere ønsker å justere akontobeløpet.

Energiloven sier at fjernvarme aldri skal være dyrere enn elektrisk strøm, men har ingen nedre begrensing. Det vanlige er å legge fjernvarmeprisen rett under strømprisen, i Oslo 2 til 5 prosent. Også fjernvarmekunder får strømstøtte, og det skjer over regningen sameiet betaler for hele bygget hvert kvartal.


GARASJEN: LADING AV ELBIL OG  NY PARKERINGSOPERATØR
Prisen for lading av elbil er økt til kr. 400,- per måned grunnet dyr strøm. Styret har satt i gang et arbeid med å sikre tilstrekkelig kapasitet, og å utrede modeller for lading i fremtiden. Siktemålet er å legge fram et forslag for årsmøtet i 2023.

Noen er kjent med at ny operatør vil overta driften av den private delen av parkeringsanlegget (den ytterste delen som ikke hører til sameiet). Styret er i dialog med ny operatør om hvordan overgang til blant annet automatisk nummergjenkjenning kan gjøres uten at sameierne påføres ekstra ulemper.

VARME I RADIATORENE
Varmen i radiatorene kommer på i løpet av høsten, vanligvis i månedsskiftet september/oktober. Det skjer automatisk når det blir kaldt nok. Hvis det kommer suselyder i radiatoren når varmen kommer på, er det nødvendig å lufte dem. Hvordan dette kan gjøres, og annen informasjon om fjernvarme kan leses her:

Husk at fjernvarmen i stor grad følger strømprisene, så det kan være mye å spare på å tenke gjennom om man kan redusere forbruket ved å skru ned radiatorene om natten, lukke dører til rom etc. Husk også at radiatorene har frostvakt, så hvis det er kaldt ute og vinduet står åpent, kan radiatoren komme på av seg selv. Dette er for å hindre at rørene fryser.

ØSTRE PARKDRAG
Den tidligere varslede oppstarten av arbeidet med å lage Østre Parkdrag (bak blokka vår mot Skotvedtgården) er utsatt. Kommunen hadde opprinnelig planlagt oppstart nå i høst, men det lot seg dessverre ikke gjøre. Årsaken er at vedtaket om ekspropriasjon av grunn i to av naboeiendommene er påklaget. Saken ligger nå til behandling hos statsforvalteren. Kommunens justerte plan for oppstart er rundt påsketider 2023.
Du kan lese kommunens informasjon om parkdraget her:
https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/ostre-parkdrag/#gref

DUGNAD
Styret arbeider med dato for høstdugnaden, og vi håper at mange vil bidra til å gjøre det hyggelig i sameiet. Vi kommer tilbake til dette.

KONTAKT MED STYRET
Styret nås lettest på mail til styret@glaenga.no. Den er ikke betjent 24/7, men vi har som mål å svare i løpet av 24 timer. Det finnes også postkasser merket «Styret» i A-, C- og D-oppgangene for dem som vil levere brev elle meldinger der. Styret har møtetid på styrerommet i underetasjen i C-oppgangen på tirsdager i partallsuker mellom kl 1900 og 1930.

Vi ønsker alle en god høst!
(Bildet: Valle-Hovin en oktoberdag.)Vær OBS på fremmede i bygget

Styret har fått melding fra en beboer om en ubehagelig opplevelse i morges rundt kl. 0715. Beboer gikk inn i bygget, og da gikk en person inn i bygget etter vedkommende. Han fulgte etter beboer til leiligheten, og bad om å få låne toalettet. Det bor flere i beboers leilighet, og en potensielt farlig situasjon ble avverget. Mannen fjernet seg da det kom flere til fra leiligheten.

Vi minner alle om å IKKE slippe inn folk dere ikke kjenner når dere går inn og ut av bygget. Det å »henge på» en annen inn i bygninger er en kjent metode for uautorisert adgang. En annen metode er å ringe på dørklokka ute, og be om tilgang. Hvis dere ikke kjenner vedkommende, skal dere ikke slippe dem inn.

Skulle dere påtreffe noen som opptrer mistenkelig eller ubehagelig, kan dere enten ringe Securitas´ bomiljøtjeneste (22971070), eller ta kontakt med politiet hvis situasjonen oppleves truende. Styret vil gjerne også ha beskjed på styret@glaenga.no, men det viktigste er å varsle enten vekter eller politi.

Vi ønsker at Glaenga skal være et trygt sted å bo for alle, og håper alle vil bidra til dette gjennom å holde uvedkommende borte.

God sommer!

Styret

Påminnelse om husordensregler og fjernvarmeavregning

Fjernvarmeanlegg
Det har vært flere henvendelser med spørsmål om endringer i felleskostnader for juli. Vi minner om informasjon som ble lagt ut 23.april om avregning. For de som skylder mer enn kr. 3000,- vil beløpet bli delt opp, og etterbetaling vil skje over fakturene i juni, juli og august.

Gå inn på www.ista.no  for nærmere opplysninger om innlogging.  Skulle du ikke ha innloggingsinformasjon (som står på fjorårets brev fra Ista); ta kontakt med Ista for å få dette. Styret har ikke disse opplysningene. (Anleggsnummeret for hele sameiet er 200264.)

Røykeforbud på svalganger
Styret får innimellom klager over at folk røyker på svalgangene. Dette kan være svært sjenerende for andre beboere, særlig siden det ligger soverom ut mot alle svalganger. Vi minner derfor om at det er forbudt å røyke på svalgangene, og vi ber om at alle respekterer dette.

Røyking er tillatt på egen balkong, men også her henstiller vi til at det blir vist hensyn.

For øvrig er cannabisrøyking overhodet ikke tillatt i sameiet, da det er et ulovlig rusmiddel i Norge.

Vi minner også om at det ikke er tillatt å kaste fra seg sigarettstumper, snus e.l på fellesarealer.

Husdyrhold
Styret har også fått klager om katter som går inn i private markterrasser. Vi minner om at husdyr skal alltid føres i bånd på sameiets felles arealer og voksen ansvarlig person. Båndtvang gjelder også katter.

Ro og orden
Husordensreglenes pkt. 1.2 dreier seg om støy fra leiligheter. I tillegg er det viktig å huske på at det må tas hensyn når man er i fellesarealene, som takterrassen og nede på tunet i bakgården, og på svalganger. Lyd bærer langt, og forsterkes ved ekko mellom husveggene.

Ved større sammenkomster eller fest skal naboene varsles i god tid på forhånd med oppslag i trappeoppgang.

Dersom du mener at en vekter bør tilkalles: Følg retningslinjene som beskrives i «Vektertjeneste» i venstremenyen. Politiet kan også varsles, uansett tidspunkt på døgnet, om du mener at det er nødvendig med rask aksjon for å hindre alvorlige lovbrudd.

Vi ønsker alle beboere en riktig god sommer.

– Styret i Gla’engaFasadevask mot Stålverksveien

Det skal utføres utvendig fasadevask i de utvendige fellesarealene i C/B-oppgangen (mot Stålverksveien) Onsdag 01.06.2022.

Konkret gjelder dette utvendige svalganger, samt vinduer i fellesarealene.
Det anbefales at vinduer mot svalganger lukkes mens vasken pågår.

– Styret

Sommerfest 11.06.2022 klokken 13.00! / Summerparty 11th June 2022 at 13.00 hrs!

Etter to år med pandemi kan vi endelig invitere store og små Gla’engere til sommerfest i bakgården!

Her vil det bli arrangert aktiviteter for de små og store, det vil bli servert god mat og drikke, og ikke minst vil du være i godt selskap.  Nå har du muligheten til å bli bedre kjent med naboene!

Siden vi er et sameie med 183 seksjoner, med forskjellig bakgrunn, kultur og nasjonaliteter, hadde det vært moro hvis vi kunne dekket et langbord med forskjellige matretter som beboerne hadde tatt med seg.

Har du ikke anledning til å lage noe, er det fint om du tar med litt frukt, bær, godt brød, snacks eller lignende.

Gi gjerne beskjed til styret@glaenga.no om hva du ønsker å ta med, men dette er ingen betingelse.

Styret sørger for drikkevarer, og utstyr som glass, tallerkener, bestikk m.m.

Vi gleder oss uendelig mye til å se dere på sommerfest!

– Styret i Gla’enga

************

Summerparty 11th June 2022 at 13.00 hrs!

After two years of pandemic, we can finally invite residents at Gla’enga to a summer party in the backyard!

Here, activities will be arranged for the young and old, food and beverages will be served, and you will be able to enjoy the company of your neighbors!

Since we are a condominium with 183 sections, with different backgrounds, cultures and nationalities, it would have been fun if we could cover a long table with different dishes that the residents had brought with them.

If you do not have the opportunity to make something, it is great if you can bring some fruit, berries, bread or other snacks.

Feel free to let styret@glaenga.no know what you want to bring, but this is not a condition.

The board provides drinks, and equipment such as glasses, plates, cutlery, etc.

We are really looking forward to seeing you at the summer party!

– The board

Fasadevask mot Stålverksveien

Det skal utføres utvendig fasadevask i de utvendige fellesarealene i C/B-oppgangen (mot Stålverksveien) i torsdag 19. og fredag 20. mai 2022.

Konkret gjelder dette utvendige svalganger, samt vinduer i fellesarealene.
Det anbefales at vinduer mot svalganger lukkes mens vasken pågår.

styret

VEL MØTT TIL VÅRDUGNAD TORSDAG 12. MAI 2022 KL. 1730-1930

Vi gleder oss over å kunne kalle inn til dugnad i sameiet igjen!

Bli med og gjør det hyggelig i sameiet før 17. mai! Det vil bli oppgaver som passer både til store og små.

Samtidig er dette en gyllen mulighet til å rydde i egen bod og leilighet, for vi vil også denne gangen leie bil til å få kjørt bort ting man ikke vil ha lenger. 

Vi vil også denne gangen merke opp et «gis bort»-område i bakgården der man kan sette fra seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få glede av. 

Det som skal kastes eller skal gis bort må være båret ut til området nedenfor søppelbrønnene i A-oppgangen før kl.1900. 

Det vil bli servert litt hyggelig å drikke og litt godteri etter dugnaden

Vi ser frem til å se dere på dugnaden. Velkommen!

PS. Husk at det fremdeles er en god ide at hvis du har symptomer på Covid-19, eller andre infeksjoner, skal du ikke komme på dugnaden.