VEL MØTT TIL VÅRDUGNAD TORSDAG 3. JUNI 2021 KL. 1730-1930

Det er en glede å kunne kalle inn til dugnad i sameiet igjen! Pandemien har gjort det vanskelig å holde dugnader, men torsdag 3. juni kl. 1730 til 1930 blir det igjen fellesdugnad i sameiet.  Smittevern vil bli ivaretatt. 

Samtidig er dette en gyllen mulighet til å rydde i egen bod og leilighet, for vi vil også denne gangen leie bil til å få kjørt bort ting man ikke vil ha lenger. Bilen kommer kl. 1930, så det som skal kastes må være båret ut til området nedenfor søppelbrønnene i A-oppgangen før det. 

Vi vil også merke opp et «gis bort»-område i bakgården der man kan sette fra seg fullt brukbare gjenstander som andre kan få gleden av. Det som ikke har fått nye eiere i løpet av dugnaden blir tilbudt Maritastiftelsen/ Erikshjälpen, eller kastet. 

Servering vil denne gangen måtte begrense seg til litt hyggelig å drikke, på grunn av smittevernskravene.  

Velkommen!

PS. Husk at hvis du har symptomer på Covid-19, skal du ikke komme på dugnaden. Les mer om dette her

Døråpneren i C-oppgangen er ødelagt

Den automatiske døråpneren i C-oppgangen er ødelagt.

Hjelpemiddelsentralen er varslet, og de vil komme på tirsdag eller onsdag i neste uke (18. eller 19.5).
Døren er vanskelig å åpne, og du må enten bruke en del krefter på å komme inn eller ut, eller du må bruke en annen inngang/utgang.

Styret beklager dette, men siden det er Hjelpemiddelsentralen som har ansvaret for den automatiske åpneren, er vi avhengige av dem for reparasjon.

Heisen i C-oppgangen står – reparatør er bestilt

Heisen i C-oppgangen har stanset ofte i det siste.  Bare i dag har styret restartet den fire ganger, og nå står heisen i påvente av reparatør.  

Heisreparatør Otis feilsøkte heisen for noen uker siden uten å finne feil.  Men, heisstansene i C har, som dere har merket, blitt hyppigere, og vi har nå kalt ut Otis igjen.  Forhåpentligvis vil de komme i morgen, 11. mai.

De tre andre heisene går, og heisen i D blir nok den raskeste for de fleste for å komme til leilighetene i C (hvis trapper ikke er et alternativ).

Styret, 10 .mai 2021

Garasjevask mandag 10. mai 2021 Kl. 0800 – Garage cleaning

Alle biler må fjernes fra garasjen for garasjevask  og annet vedlikehold
mandag 10. mai 2021 mellom klokken 08:00 og 16:00

(Dette gjelder bare den innerste/ private delen av garasjen der vi beboere har egne plasser.)

Det er svært viktig at alle biler og motorsykler er flyttet fra den private garasjen i denne perioden. Europark-parkeringen kan benyttes (mot betaling).

Eiere av parkeringsplasser hvor biler ikke er flyttet, vil bli belastet kr. 1.000,-.

Vi anbefaler også å flytte sykler mens garasjen vaskes. Disse kan flyttes til sykkelrom (fellesboder på garasjeplan ved A- eller C-oppgangen) eller til sykkelstativ ute.

English:

There will be a garage cleaning and other necessary maintenance on
Monday, May 10th 2021 between 08:00 and 16:00 hrs.

It is very important that all cars and MCs are moved from the private garage during this period. You can use the Europark garage for a fee.

Owners of parking spaces where the car is not removed, will be charged 1.000,- NOK.

We also recommend moving bikes while the garage is being cleaned. Bikes can be placed in the bicycle rooms or bicycle racks outside.

Hilsen styret

Søppelbrønnene er nå låst

Søppelbrønnene ut mot Stålverksveien er nå låst, og du må bruke nøkkel for å kunne åpne dem.

Dette er gjort fordi uvedkommende kaster både restavfall og papir i søppelbrønnene, og fyller dem opp.

Bruk den samme nøkkelen som går til leiligheten. For dere som har byttet lås i inngangsdøren; bruk den gamle leilighetsnøkkelen som går til fellesarealene (bodområder og takterrasse).

Vi håper dette reduserer kapasitetsutfordringene vi opplever for tiden, og ber alle om å være nøye med å låse brønnen etter bruk.

(Søppelbrønnene i bakgården er ikke låst, da vi ikke har hatt samme problem med at andre kaster søppel der.)

Styret

Nabovarsel Østre Parkdrag

Vi har mottatt nabovarsel for opparbeidelse av Østre Parkdrag, som vil gå like bak blokka (mellom C og D). Dette i henhold til reguleringsplan S-4317 og S-4699. Parkdraget er ment å skulle fremstå som «et grønt og frodig parkdrag med naturpreg og undervegetasjon».

Nabovarselet omfatter:

 • Asfaltert turvei med belysning/møblering fra gatetun i Malerhaugveien til Petersborgaksen øst og fra ny trapp ved Gladengveien 15 til Stålverksveien
 • Sti (grus) som binder turveiene sammen med midlertidig belysning.
 • Granittdekke og bekkekanal i Petersborgaksen øst med belysning/møblering
 • Bekkeåpning av Lillebergbekken i øvre del av parkdraget ved Gladengveien 15 med terskler som gir små vannfall
 • Mindre dam lengst øst i Petersborgaksen
 • Overvannstiltak, herunder overvannsrenne langs turveien fra Malerhaugveien til Petersborgaksen med regnbed og flomskål
 • Bokpergola i «Biblioteksparken»
 • Områder med grasbakke og engarealer
 • Pinnsvin-, ekorn-, fugle- og insektshotell
 • Plasser med ulike sittemuligheter som solbenker, langbord med benker
 • Bålplass med sittesteiner
 • Portaler og informasjonsskilt knyttet til «Barnas naturpark»
 • Mindre VA-tekniske arbeider i Stålverksveien og innløp/utløp bekk

Hvis du vil lese mer om hva som foreslås, kan du sjekke her:

Hvis du ønsker å sende innspill til styret når det gjelder dette, kan du gjøre det på epost til styret@glaenga.no innen 19. april 2021.

Hilsen styret

Årsmøtet 2021

Årsberetning og protokoll fra det digitale årsmøtet finner du her:
https://glaenga.no/beboerguide/arsmoter/

Sameiet har etter årsmøtet fått ny styreleder: Mai Phan Ngoc.

Forrige leder, Ragnhild S. Folgerø, bad om avløsning etter fem år i ledervervet. Hun fortsetter som styremedlem.

Roger Jakobsen takket for seg i styret for denne gangen, men fortsetter som valgkomite. Vi takker ham for god innsats i mange år!

Vi ønsker nytt styremedlem Jørn Karlsen velkommen.

Du kan se hvem som er i styret her: https://glaenga.no/om-styret/

Søppelbrønnene låses

Det rapporteres om at uvedkommende kaster mye restavfall i søppelbrønnene som vender mot Stålverksveien.

Derfor er vi nå i prosess med å låse dem for uvedkommende. I løpet av noen dager vil begge brønnene for restavfall være låst.

Bruk den samme nøkkelen som går til leiligheten. For dere som har byttet lås; bruk den gamle leilighetsnøkkelen som går til fellesarealene (bodområder og takterrasse).

Vi håper dette reduserer kapasitetsutfordringene vi opplever for tiden, og ber alle om å være nøye med å låse brønnen etter bruk.

Styret

Digital gjennomføring av årsmøtet i 2021 

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus vil det ordinære årsmøtet i Gla’enga Eierseksjonssameie bli avholdt digitalt ved hjelp av årsmøtemodulen på Vibbo.no.

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at dette er en god løsning for å få gjennomført årsmøtet denne våren.   

Årsmøtet starter og slutter:

 • Møtet åpnes 2. mars 2021 klokken 09.00
 • Møtet er åpent for avstemming i 10 dager, og siste dato for avstemming er 12. mars 2021 klokken 15.00  

Hvordan deltar du?  

Digital deltakelse 

 • Gå inn på Vibbo.no for å delta. Hvis OBOS har registrert ditt mobiltelefonnummer, vil du motta en SMS med lenke til møtet.
 • Trykk på lenken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og eventuelle andre vedlegg. 
 • Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.  

Vi anbefaler Google Chrome som nettleser for brukere av Vibbo.no

Analog deltakelse 

 • For de som ikke har samtykket til digital kommunikasjon, vil sakspapirene sammen med stemmeseddel bli sendt til deg med ordinær post.

Oppfordring!

Det er mye enklere for styret å kommunisere med beboerne når det kan skje digitalt. Vi vil derfor oppfordre til å gå inn og registrere seg på vibbo.no, og huke av for samtykke til digital kommunikasjon. Da kan vi i styret, og forretningsfører, sende dere viktige meldinger på e-post og/ eller SMS ved behov. 
(Alternativet er at forretningsfører må sende ut post for oss, med de forsinkelser dette medfører pga treg postgang.)

VEL MØTT TIL ÅRSMØTET!

Hilsen styret