Viktig informasjon om spyling av avløpsrør i leilighetene!

Det har vært flere vannlekkasjer i bygget pga tette avløpsrør, og styret har vedtatt at det skal gjøres en vedlikeholdsspyling av disse rørene i år.

Spyling av A og B utsatt til september
På grunn av koronasituasjonen og usikkerhet rundt denne, rakk vi ikke å organisere denne før 17. mai.  Derfor er spylingen av leilighetene i A og B utsatt til i september.

Spyling av C og D gjennomføres som planlagt!
I samråd med firmaet Gravco har vi bestemt å gjøre spylingen av leilighetene i C og D som planlagt, det vil si i tidsrommet 18. til 26. mai.
Smittevernstiltak gjøres ved at arbeiderne bruker ansiktsmaske og hansker.

Det sendes i disse dager ut brev til alle som har leilighet i C og D, slik at alle får vite hvilken dag de enkelte leiligheter skal spyles.

Spylingen foregår mellom kl. 0730 og 1430 den aktuelle datoen, og man kan dessverre ikke avtale mer spesifiserte tider.

ALLE må sørge for at leilighetene er tilgjengelige for spyling av avløpsrør den dagen deres seksjon er satt opp.

Se her for viktige detaljer:
Viktig informasjon om vedlikeholdsspyling

Her er datoene for spyling av de enkelte seksjoner:

18. mai kl. 0730 til 1430
Seksjonene:
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

19. mai kl. 0730 til 1430
Seksjonene:
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126

20. mai kl. 0730 til 1430
Seksjonene: 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 179, 180, 181

25. mai kl. 0730 til 1430
Seksjonene: 17, 18, 19, 43, 44, 45, 46, 71, 72, 73, 74, 99, 100, 101, 102

26. mai kl. 0730 til 1430
Seksjonene: 127, 128, 129, 130, 155, 156, 157, 158, 175, 176, 177, 178, 182, 183

Lurer du på hvilken seksjon du eier?  Det fremgår blant annet av husleiefakturaen hvilken seksjon du har.  Du vil også få brev i posten/ på epost hvor datoen varsles.

PS. Vi oppfordrer til å gi OBOS samtykke til elektronisk kommunikasjon, da det blir lettere for OBOS å sende ut informasjon til seksjonseierne, og det vil gå raskere å få denne. Gå inn på vibbo.no og gi ditt samtykke der, eller kontakt siren.skallist@obos.no.

Container kommer 12.5.20 kl. 1600. Dugnaden avlyses.

På grunn av smittevernstiltakene i samfunnet blir vårens dugnad avlyst. 

Det blir likevel leid inn container.

Benytt gjerne anledningen til å rydde i boder, leilighet og på balkongen!

Containeren vil som vanlig stå i Teglverkskroken, og det går an å levere avfall der mellom kl. 1600 og 1900. 

Hilsen Styret

Garasjevask mandag 4. mai 2020 Kl. 0800 – Garage cleaning

 

Alle biler må fjernes fra garasjen for garasjevask  og annet vedlikehold
mandag 4. mai 2020 mellom klokken 08:00 og 16:00

(Dette gjelder bare den innerste/ private delen av garasjen der vi beboere har egne plasser. )

Det er svært viktig at alle biler og motorsykler er flyttet fra den private garasjen i denne perioden. Europark-parkeringen kan benyttes (mot betaling).

Eiere av parkeringsplasser hvor biler ikke er flyttet, vil bli belastet kr. 1.000,-.

Vi anbefaler også å flytte sykler mens garasjen vaskes. Disse kan flyttes til sykkelrom (fellesboder på garasjeplan ved A- eller C-oppgangen) eller til sykkelstativ ute.

English:

There will be a garage cleaning and other necessary maintenance on
Monday May 4 2020 between 08:00 and 16:00 hrs.

It is very important that all cars and MCs are moved from the private garage during this period. You can use the Europark garage for a fee.

Owners of parking spaces where the car is not removed, will be charged 1.000,- NOK.

We also recommend moving bikes while the garage is being cleaned. Bikes can be placed in the bicycle rooms or bicycle racks outside.

 

Hilsen styret

Heisen i A-oppgangen står ennå

Dessverre blir nok heisen i A-oppgangen stående en stund til.

Dette skyldes en erstatningsdel som skal komme fra Tyskland, men som er vanskeligere å få til landet nå på grunn av koronasituasjonen.

Vi er lovet at heisen blir reparert så snart den nødvendige delen kommer.

De øvrige heisene går, og heisen i B blir da den raskeste for å komme til leilighetene i A (hvis trapper ikke er et alternativ).

Styret, 20.april 2020

 

Lær deg koronavettreglene/ Learn the Corona Safety Rules

Selv om de færreste av oss er smittet av koronaviruset Covid-19, er vi alle rammet på en eller annen måte.

Mange er usikre eller bekymret over hva man skal gjøre og hvordan man skal oppføre seg. Det har vært mye fokus på smittevern, og hvordan man skal forholde seg til smitteoverføring, men det er også viktig å ivareta egen og andres psykiske helse.

Røde Kors har derfor laget Koronavettregler. De gir påminnelser og retningslinjer, på lik linje med fjellvettreglene.

ENGLISH: 

Although few of us are infected with the corona virus Covid-19, we are all affected one way or another. Many are uncertain or concerned about what to do and how to behave.

There has been a lot of focus on infection control and how to deal with transmission of infection, but it is also important to safeguard your own and others’ mental health.

The Red Cross has therefore drawn up the Corona Safety Rules. They provide reminders and guidelines, in line with the Norwegian mountain safety rules.

Hovedvask pågår

Denne uken pågår det hovedvask i bygget. Den skal være ferdig innen fredag 3. april 2020.

Jevnlig desinfeksjon av dørhåndtak, heisknapper, rekkverk etc vil fortsette til over påske. Deretter vurderes behovet på nytt.

Husk at håndvask og avstand er det mest effektive mot koronaviruset.

Med ønske om at alle holder seg friske!

Styret

 

Protokoll fra årsmøtet 2020

Protokollen fra årsmøtet finner du her: Protokoll årsmøte 2020

Vedtektsendringer og endring av husordensregler

Som det fremgår ble det gjort noen endringer i vedtektene som følge av endringer i eierseksjonsloven.

Det ble også gjort endringer i husordensreglenes punkt 1.2 Støy.  Punktet strammer inn muligheten for støyende arbeid i helger og på helligdager:

«Musikkøving, banking, saging og boring etc, tillates kun mellom kl. 08.00 og kl. 20.00 på hverdager, og mellom kl. 09.00 og kl. 18.00 på lørdager. På søndager og helligdager er slike aktiviteter ikke tillatt…»

Ny leverandør av kollektivt bredbånd 

Det ble gjort valg av ny leverandør av bredbånd fra 1. juli 2020.  GET ble valgt som leverandør, og sameierne får internetthastighet på 1000/500 til kr. 199,- per måned.  Eventuell TV-pakke kan kjøpes av den enkelte som en oppgradering.

Dette står beskrevet nærmere i innkallingen og årsberetningen til årsmøtet, som du kan finne på side 26 her:  Innkalling og beretning årsmøte 2020

Covid19-/Koronasituasjonen

Sameiet har for tiden forsterket renholdet i blokka, ved at alle dørhåndtak på fellesdører daglig desinfiseres. Det samme gjelder heisknapper inne i og utenfor heisen, samt rekkverk i trappeløpene opp til og med 3. etasje.

Vi minner om å følge myndighetenes råd om hvordan vi kan unngå smitte. Håndvask og avstand til dem rundt deg er av største viktighet!
Se her for råd: https://helsenorge.no/koronavirus

Styrekontoret holder stengt så lenge de strenge smittevernstiltakene varer, men vi har mailvakt som vanlig (styret@glaenga.no), hvor styret kan kontaktes.

Styret ønsker alle en frisk og god vår, og vi ser frem til å kunne gjenoppta normalt samvær igjen! 

Årsmøtet avholdes som planlagt

Styret har vurdert årmøtet opp i mot smittervernstiltakene rundt Covid-19 (koronaviruset), og bestemt at årsmøtet går som planlagt den 11.3.20 kl. 1800 på Kampen bydelshus.

Vi ber imidlertid dem som eventuelt måtte ha symptomer på luftveisinfeksjon, som nylig har reist fra land med vedvarende smitte, eller som har vært i nærkontakt med noen som nylig har vært i slike land, om å holde seg hjemme.

Det går an å gi fullmakt til noen andre, dersom man ikke ønsker å delta selv.  Fullmakten er sendt ut i årsmøtepapirene, og kan fylles ut og legges i et av styremedlemmenes postkasser før kl. 1630.

Du finner fullmakten her:
Registreringsblankett årmøte

Årsmøtesalen er ganske stor, og det kommer erfaringsmessig ikke så mange.  Vi vil sette stolene ut over med noe avstand mellom stolene, og det vil bli mulighet for både håndvask og håndsprit.

Vel møtt til årsmøtet!

Styret