Kontroll av ventilasjonsvifter torsdag 20.10.22

Det vil bli utført en ekstra kontroll av ventilasjonsviften i leilighetene
på torsdag 20. oktober 2022

Seksjonseiere bes om at kjøkkenviften i leiligheten står på fullt fra morgenen av denne dagen (viften settes på 3).

Da kan servicepersonell på taket høre om det er noe galt med
ventilasjonsanlegget til din leilighet. Hvis viften er defekt, vil den bli
reparert eller byttet.

(Dette betales i så fall over sameiets felles utgifter, siden seksjonseierne
betaler inn til et eget «viftefond» hver måned.)

MERK: Viftene er på taket, så det er ikke nødvendig med tilgang til leiligheten. 

Hilsen styret

 

«Container» kommer torsdag 20.10 klokken 16.00-18.00

Det blir ingen vanlig høstdugnad i år, men «container» er bestilt og det er anledning til å kvitte seg med det man ikke trenger fra leiligheten eller boden.

Containeren vil som vanlig stå i Teglverkskroken, og det går an å levere avfall der mellom kl. 1600 og 18.00.

Vi åpner for at andre beboere kan hente gjenstander av interesse. Det du ønsker deg må tas inn i leiligheten eller boden med det samme.

– Styret

Informasjonsbrev oktober

Styret ønsker å informere om diverse saker som er håndtert den siste tiden. Dette nyhetsbrevet inneholder:

 • Drift av bygget – informasjon
 • Heis i A-oppgangen
 • Lading av elbil
 • Ny operatør i ytre garasje
 • Budsjett for 2023
 • Dugnad utgår
 • Container leies inn til avfall 20. oktober
 • Julegrantenning 27. november
 • Høst og vinter, fjernvarme
 • Høst og vinter, ventilasjon
 • Ny sushibar
 • Strømsparing i fellesområdene
 • Avfall på fellesområdene

Drift av bygget
I tillegg til vanlig vaktmestertjeneste i bygget, har det i løpet av september blitt utført:
– Det vi antar er sesongens siste gressklipp
– Mye oppfølging og arbeid med heisene, der særlig heisen i A har hatt mange feil
– Oppfølging av fuktskader i ett av bodrommene
– Beskjæring av buskene før løvfallet
– Skadet radiator i A er nedmontert og fjernet
– Fjerning av uvanlig mye hensatt avfall i fellesområdene
– Rørleggerservice i teknisk rom
– Vi har også mottatt tilbud på fasadevask av bygget og på utskifting av varmeisolasjon i teknisk rom.

Heis i A-oppgangen
Det drar dessverre ut med å få reparert heisen i A-oppgangen. Det mangler en del, som må sendes fra Frankrike. Forhåpentligvis kommer den i løpet av uken.

Lading av elbil
Det har blitt gjennomført befaringer for å vurdere bedre løsninger for lading av elbil i garasjen. Det er ikke kommet inn forslag ennå, men befaringene skal legge grunnlaget for at styret kan foreslå en modell for tekniske og økonomiske løsninger som kan vedtas på årsmøtet 2023.

Ny operatør i ytre garasje
Det vil være kjent for mange at den ytre delen av garasjen (avgiftsplassene) har fått ny operatør. Eier og ny operatør har vært i kontakt med styret med forslag til nye driftsløsninger som berører all trafikk inn i anlegget. Dette ved at det tas bilder av skiltene til alle biler som kjører inn og ut, og løsningen omfatter også parkeringsplassene som sameierne eier. Styret har gitt tilbakemelding om at vi ikke ser at sameiet er tjent med at det tas bilde av alle kjøretøy ved inn- og utkjøring – også av biler som ikke skal parkere i den ytre garasjen. Vi mener det ikke foreligger lovlig behandlingsgrunnlag for den type løsning, og vil undersøke dette nærmere med Datatilsynet.  

Budsjett for 2023
Høsten er budsjettider også for vårt sameie, og styret setter opp sine tiltak og gjør foreløpige beregninger før vi møter forretningsfører OBOS i begynnelsen av november.

Dugnad utgår, men container kommer 20. oktober 2022
Det blir ingen høstdugnad i år, men torsdag 20. oktober, klokken 1600-1800 blir det anledning til å kvitte seg med større ting man ikke trenger. Tingene kjøres bort klokken1800, og det vil komme en påminnelse om dette når det nærmer seg.

Julegrantenning
Tenning av juletre/-busk i gården er planlagt til søndag 27. november klokken 1630. Egen beskjed kommer senere.

Høst og vinter, FJERNVARME
Kulden kryper på, og varmen i radiatorene vil komme på når det blir kaldt nok ute.

Vi minner igjen om at det er viktig å lufte radiatorene hvis de suser, men bare bruk egnet nøkkel, ellers kan det oppstå vannskader.

Skal lufting foretas er det er viktig at dette gjøres på rett måte:

1. Steng ventilen (termostaten)
2. Finn frem radiatornøkkel (som kan kjøpes rimelig hos rørlegger, VVS-butikk, byggevarehus). Ikke bruk annet verktøy enn en radiatornøkkel!
3. Åpne lufteskruen litt, og hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut.
4. Steng umiddelbart når det ikke høres mer luftsiving. Da vil det kanskje komme litt vann ut sammen med luften
5. Åpne ventilen og sett på varmen

Det er viktig at det ikke tappes vann fra radiatorene. Alt vann som tappes ut må etterfylles på anlegget å unngå luft og trykkfall i sameiets system.

NB! Pass på at du ikke skrur lufteskruen helt ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil flomme ukontrollert ut.

Les mer om fjernvarme i beboerguiden her:

Høst og vinter, VENTILASJON
Vi minner også om hvordan ventilasjonsløsningene i bygget fungerer:

Leilighetene har mekanisk ventilasjon, og hver leilighet har en vifte som sitter på taket. Hver leilighet har et unikt avtrekkssystem som ikke er koblet sammen med andre leiligheters. Les mer om dette her: https://glaenga.no/beboerguide/ventilasjon/  

For å holde friskluftforsyningen god, er det svært viktig at ventilene i veggene ikke stenges og at ventilene rengjøres regelmessig. Les mer om det her:

Ny sushirestaurant
Vi har fått informasjon om at det i løpet av oktober skal komme en ny sushibar i lokalene hvor Asia Rett Hjem holdt til. Her er lenke til nettsiden til Jennys sushibar: https://jennyssushibar.no/

Strømsparing
Selv om sameiet får strømstøtte, er strømkostnadene høye, og styret har besluttet å fortsette med å sette opp sensorer og/eller ledlys i fellesarealene. Driftsleder er i kontakt med elektrikerfirmaet sameiet bruker for å målrette tiltaket til der hvor gevinstene er størst ved å bytte til ledlys og/ eller sensorer.

Avfall på fellesområdene
Sameiet bruker ganske store summer på å få kjørt bort avfall som beboere har satt fra seg på fellesområdene. Vi minner om at det ikke er tillatt å oppbevare, eller sette fra seg, søppel i korridorer, på balkonger, svalganger, utenfor søppelbrønnene eller på øvrige fellesarealer.
Det kan stenge for fri ferdsel i nødsituasjoner, være brannfarlig, og kan tiltrekke seg rotter og andre skadedyr.

Styret ønsker fortsatt god høst!

Heis i A-oppgang i ustand

Heisreparatør har vært på stedet flere ganger for å feilsøke, og det viser seg nå at sensoren ved døren er ødelagt. Dørkontaktor er bestilt og beskjeden vi har fått er at heisen vil bli reparert innen fredag 7. oktober.

Vi beklager ulempene dette måtte medføre, og henstiller beboere i A-oppgangen til å benytte heisen i B-oppgangen i mellomtiden.

– Styret i Gla’enga

Varmtvannet blir borte fra 26. til 27. september 2022

Hafslund Oslo Celsio har meldt om planlagt vedlikehold i nabolaget.

Dette vil påvirke leveransen av fjernvarme, og innebærer at det ikke blir levert varmtvann til bygget vårt fra kl. 1800 i dag, 26. september til i morgen tidlig kl. 0700, den 27. september.

Hafslund beklager ulempene det vil medføre.

Dette til orientering.

Hilsen styret

Informasjonsbrev, september 2022

Dette informasjonsbrevet inneholder temaene:

 • Drift av bygget
 • Strømpriser
 • Garasje – ladekostnader og ny parkeringsoperatør
 • Varme i radiatorene
 • Østre Parkdrag
 • Kontaktinformasjon til styret

DRIFT AV BYGGET
I tillegg til vanlig løpende oppgaver, har det i august måned blitt utført:
• sprøyting mot ugress
• fuging av dekket i svalgangene mot Stålverksveien
• vask og service av avfallsbrønnene
• oppfølging etter test av brannalarm og brannklokkene; rettelser i branntavla, skiftet ledelys, skiftet batterier til sprinkleralarm og utskifting av noen av brannklokkene.

DYR STRØM
Det er vel ingen stor nyhet at elektrisk strøm er blitt dyrere, og det er ingen tegn til at det blir lavere priser med det første. Det gjelder også strømmen til fellesanleggene og prisen for energien til oppvarming av varmt vann til leilighetene. Det var forholdsvis mange leiligheter som fikk ekstra krav om innbetaling i vår for forbruket i 2021, og det er mulig å justere forhåndsinnbetalingene etter avtale med forretningsfører OBOS. Ta i så fall kontakt med OBOS hvis dere ønsker å justere akontobeløpet.

Energiloven sier at fjernvarme aldri skal være dyrere enn elektrisk strøm, men har ingen nedre begrensing. Det vanlige er å legge fjernvarmeprisen rett under strømprisen, i Oslo 2 til 5 prosent. Også fjernvarmekunder får strømstøtte, og det skjer over regningen sameiet betaler for hele bygget hvert kvartal.


GARASJEN: LADING AV ELBIL OG  NY PARKERINGSOPERATØR
Prisen for lading av elbil er økt til kr. 400,- per måned grunnet dyr strøm. Styret har satt i gang et arbeid med å sikre tilstrekkelig kapasitet, og å utrede modeller for lading i fremtiden. Siktemålet er å legge fram et forslag for årsmøtet i 2023.

Noen er kjent med at ny operatør vil overta driften av den private delen av parkeringsanlegget (den ytterste delen som ikke hører til sameiet). Styret er i dialog med ny operatør om hvordan overgang til blant annet automatisk nummergjenkjenning kan gjøres uten at sameierne påføres ekstra ulemper.

VARME I RADIATORENE
Varmen i radiatorene kommer på i løpet av høsten, vanligvis i månedsskiftet september/oktober. Det skjer automatisk når det blir kaldt nok. Hvis det kommer suselyder i radiatoren når varmen kommer på, er det nødvendig å lufte dem. Hvordan dette kan gjøres, og annen informasjon om fjernvarme kan leses her:

Husk at fjernvarmen i stor grad følger strømprisene, så det kan være mye å spare på å tenke gjennom om man kan redusere forbruket ved å skru ned radiatorene om natten, lukke dører til rom etc. Husk også at radiatorene har frostvakt, så hvis det er kaldt ute og vinduet står åpent, kan radiatoren komme på av seg selv. Dette er for å hindre at rørene fryser.

ØSTRE PARKDRAG
Den tidligere varslede oppstarten av arbeidet med å lage Østre Parkdrag (bak blokka vår mot Skotvedtgården) er utsatt. Kommunen hadde opprinnelig planlagt oppstart nå i høst, men det lot seg dessverre ikke gjøre. Årsaken er at vedtaket om ekspropriasjon av grunn i to av naboeiendommene er påklaget. Saken ligger nå til behandling hos statsforvalteren. Kommunens justerte plan for oppstart er rundt påsketider 2023.
Du kan lese kommunens informasjon om parkdraget her:
https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/ostre-parkdrag/#gref

DUGNAD
Styret arbeider med dato for høstdugnaden, og vi håper at mange vil bidra til å gjøre det hyggelig i sameiet. Vi kommer tilbake til dette.

KONTAKT MED STYRET
Styret nås lettest på mail til styret@glaenga.no. Den er ikke betjent 24/7, men vi har som mål å svare i løpet av 24 timer. Det finnes også postkasser merket «Styret» i A-, C- og D-oppgangene for dem som vil levere brev elle meldinger der. Styret har møtetid på styrerommet i underetasjen i C-oppgangen på tirsdager i partallsuker mellom kl 1900 og 1930.

Vi ønsker alle en god høst!
(Bildet: Valle-Hovin en oktoberdag.)Vær OBS på fremmede i bygget

Styret har fått melding fra en beboer om en ubehagelig opplevelse i morges rundt kl. 0715. Beboer gikk inn i bygget, og da gikk en person inn i bygget etter vedkommende. Han fulgte etter beboer til leiligheten, og bad om å få låne toalettet. Det bor flere i beboers leilighet, og en potensielt farlig situasjon ble avverget. Mannen fjernet seg da det kom flere til fra leiligheten.

Vi minner alle om å IKKE slippe inn folk dere ikke kjenner når dere går inn og ut av bygget. Det å »henge på» en annen inn i bygninger er en kjent metode for uautorisert adgang. En annen metode er å ringe på dørklokka ute, og be om tilgang. Hvis dere ikke kjenner vedkommende, skal dere ikke slippe dem inn.

Skulle dere påtreffe noen som opptrer mistenkelig eller ubehagelig, kan dere enten ringe Securitas´ bomiljøtjeneste (22971070), eller ta kontakt med politiet hvis situasjonen oppleves truende. Styret vil gjerne også ha beskjed på styret@glaenga.no, men det viktigste er å varsle enten vekter eller politi.

Vi ønsker at Glaenga skal være et trygt sted å bo for alle, og håper alle vil bidra til dette gjennom å holde uvedkommende borte.

God sommer!

Styret

Påminnelse om husordensregler og fjernvarmeavregning

Fjernvarmeanlegg
Det har vært flere henvendelser med spørsmål om endringer i felleskostnader for juli. Vi minner om informasjon som ble lagt ut 23.april om avregning. For de som skylder mer enn kr. 3000,- vil beløpet bli delt opp, og etterbetaling vil skje over fakturene i juni, juli og august.

Gå inn på www.ista.no  for nærmere opplysninger om innlogging.  Skulle du ikke ha innloggingsinformasjon (som står på fjorårets brev fra Ista); ta kontakt med Ista for å få dette. Styret har ikke disse opplysningene. (Anleggsnummeret for hele sameiet er 200264.)

Røykeforbud på svalganger
Styret får innimellom klager over at folk røyker på svalgangene. Dette kan være svært sjenerende for andre beboere, særlig siden det ligger soverom ut mot alle svalganger. Vi minner derfor om at det er forbudt å røyke på svalgangene, og vi ber om at alle respekterer dette.

Røyking er tillatt på egen balkong, men også her henstiller vi til at det blir vist hensyn.

For øvrig er cannabisrøyking overhodet ikke tillatt i sameiet, da det er et ulovlig rusmiddel i Norge.

Vi minner også om at det ikke er tillatt å kaste fra seg sigarettstumper, snus e.l på fellesarealer.

Husdyrhold
Styret har også fått klager om katter som går inn i private markterrasser. Vi minner om at husdyr skal alltid føres i bånd på sameiets felles arealer og voksen ansvarlig person. Båndtvang gjelder også katter.

Ro og orden
Husordensreglenes pkt. 1.2 dreier seg om støy fra leiligheter. I tillegg er det viktig å huske på at det må tas hensyn når man er i fellesarealene, som takterrassen og nede på tunet i bakgården, og på svalganger. Lyd bærer langt, og forsterkes ved ekko mellom husveggene.

Ved større sammenkomster eller fest skal naboene varsles i god tid på forhånd med oppslag i trappeoppgang.

Dersom du mener at en vekter bør tilkalles: Følg retningslinjene som beskrives i «Vektertjeneste» i venstremenyen. Politiet kan også varsles, uansett tidspunkt på døgnet, om du mener at det er nødvendig med rask aksjon for å hindre alvorlige lovbrudd.

Vi ønsker alle beboere en riktig god sommer.

– Styret i Gla’engaFasadevask mot Stålverksveien

Det skal utføres utvendig fasadevask i de utvendige fellesarealene i C/B-oppgangen (mot Stålverksveien) Onsdag 01.06.2022.

Konkret gjelder dette utvendige svalganger, samt vinduer i fellesarealene.
Det anbefales at vinduer mot svalganger lukkes mens vasken pågår.

– Styret