Informasjonsbrev oktober

Styret ønsker å informere om diverse saker som er håndtert den siste tiden. Dette nyhetsbrevet inneholder:

 • Drift av bygget – informasjon
 • Heis i A-oppgangen
 • Lading av elbil
 • Ny operatør i ytre garasje
 • Budsjett for 2023
 • Dugnad utgår
 • Container leies inn til avfall 20. oktober
 • Julegrantenning 27. november
 • Høst og vinter, fjernvarme
 • Høst og vinter, ventilasjon
 • Ny sushibar
 • Strømsparing i fellesområdene
 • Avfall på fellesområdene

Drift av bygget
I tillegg til vanlig vaktmestertjeneste i bygget, har det i løpet av september blitt utført:
– Det vi antar er sesongens siste gressklipp
– Mye oppfølging og arbeid med heisene, der særlig heisen i A har hatt mange feil
– Oppfølging av fuktskader i ett av bodrommene
– Beskjæring av buskene før løvfallet
– Skadet radiator i A er nedmontert og fjernet
– Fjerning av uvanlig mye hensatt avfall i fellesområdene
– Rørleggerservice i teknisk rom
– Vi har også mottatt tilbud på fasadevask av bygget og på utskifting av varmeisolasjon i teknisk rom.

Heis i A-oppgangen
Det drar dessverre ut med å få reparert heisen i A-oppgangen. Det mangler en del, som må sendes fra Frankrike. Forhåpentligvis kommer den i løpet av uken.

Lading av elbil
Det har blitt gjennomført befaringer for å vurdere bedre løsninger for lading av elbil i garasjen. Det er ikke kommet inn forslag ennå, men befaringene skal legge grunnlaget for at styret kan foreslå en modell for tekniske og økonomiske løsninger som kan vedtas på årsmøtet 2023.

Ny operatør i ytre garasje
Det vil være kjent for mange at den ytre delen av garasjen (avgiftsplassene) har fått ny operatør. Eier og ny operatør har vært i kontakt med styret med forslag til nye driftsløsninger som berører all trafikk inn i anlegget. Dette ved at det tas bilder av skiltene til alle biler som kjører inn og ut, og løsningen omfatter også parkeringsplassene som sameierne eier. Styret har gitt tilbakemelding om at vi ikke ser at sameiet er tjent med at det tas bilde av alle kjøretøy ved inn- og utkjøring – også av biler som ikke skal parkere i den ytre garasjen. Vi mener det ikke foreligger lovlig behandlingsgrunnlag for den type løsning, og vil undersøke dette nærmere med Datatilsynet.  

Budsjett for 2023
Høsten er budsjettider også for vårt sameie, og styret setter opp sine tiltak og gjør foreløpige beregninger før vi møter forretningsfører OBOS i begynnelsen av november.

Dugnad utgår, men container kommer 20. oktober 2022
Det blir ingen høstdugnad i år, men torsdag 20. oktober, klokken 1600-1800 blir det anledning til å kvitte seg med større ting man ikke trenger. Tingene kjøres bort klokken1800, og det vil komme en påminnelse om dette når det nærmer seg.

Julegrantenning
Tenning av juletre/-busk i gården er planlagt til søndag 27. november klokken 1630. Egen beskjed kommer senere.

Høst og vinter, FJERNVARME
Kulden kryper på, og varmen i radiatorene vil komme på når det blir kaldt nok ute.

Vi minner igjen om at det er viktig å lufte radiatorene hvis de suser, men bare bruk egnet nøkkel, ellers kan det oppstå vannskader.

Skal lufting foretas er det er viktig at dette gjøres på rett måte:

1. Steng ventilen (termostaten)
2. Finn frem radiatornøkkel (som kan kjøpes rimelig hos rørlegger, VVS-butikk, byggevarehus). Ikke bruk annet verktøy enn en radiatornøkkel!
3. Åpne lufteskruen litt, og hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut.
4. Steng umiddelbart når det ikke høres mer luftsiving. Da vil det kanskje komme litt vann ut sammen med luften
5. Åpne ventilen og sett på varmen

Det er viktig at det ikke tappes vann fra radiatorene. Alt vann som tappes ut må etterfylles på anlegget å unngå luft og trykkfall i sameiets system.

NB! Pass på at du ikke skrur lufteskruen helt ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil flomme ukontrollert ut.

Les mer om fjernvarme i beboerguiden her:

Høst og vinter, VENTILASJON
Vi minner også om hvordan ventilasjonsløsningene i bygget fungerer:

Leilighetene har mekanisk ventilasjon, og hver leilighet har en vifte som sitter på taket. Hver leilighet har et unikt avtrekkssystem som ikke er koblet sammen med andre leiligheters. Les mer om dette her: https://glaenga.no/beboerguide/ventilasjon/  

For å holde friskluftforsyningen god, er det svært viktig at ventilene i veggene ikke stenges og at ventilene rengjøres regelmessig. Les mer om det her:

Ny sushirestaurant
Vi har fått informasjon om at det i løpet av oktober skal komme en ny sushibar i lokalene hvor Asia Rett Hjem holdt til. Her er lenke til nettsiden til Jennys sushibar: https://jennyssushibar.no/

Strømsparing
Selv om sameiet får strømstøtte, er strømkostnadene høye, og styret har besluttet å fortsette med å sette opp sensorer og/eller ledlys i fellesarealene. Driftsleder er i kontakt med elektrikerfirmaet sameiet bruker for å målrette tiltaket til der hvor gevinstene er størst ved å bytte til ledlys og/ eller sensorer.

Avfall på fellesområdene
Sameiet bruker ganske store summer på å få kjørt bort avfall som beboere har satt fra seg på fellesområdene. Vi minner om at det ikke er tillatt å oppbevare, eller sette fra seg, søppel i korridorer, på balkonger, svalganger, utenfor søppelbrønnene eller på øvrige fellesarealer.
Det kan stenge for fri ferdsel i nødsituasjoner, være brannfarlig, og kan tiltrekke seg rotter og andre skadedyr.

Styret ønsker fortsatt god høst!